Kristdemokraterna & Bagdad Bob

Jag har skrivit om det tidigare: Hur många utspel från motståndarna ska vi få se, innan de inser att slaget är förlorat? Motståndarna får mig att tänka på "Bagdad Bob" som, även när han visste att amerikanarna var på väg in i Bagdad, sade att det inte förhöll sig så. Nu har såväl Mikael Oscarsson som Tuve Skånberg hittat till Newsmill. Skånberg radar upp sju skäl, vilket kan jämföras med Kristdemokraterna i Svenska kyrkan som har ett dokument som radar upp 20 argument.
-
Jag måste ge motståndarna till en könsneutral äktenskapsbalk cred för att de, trots att de är så få, syns och märks i gammalmedia, i de nya medierna, i insändarspalterna och på sina bloggar.
-
Nu förhåller det sig dock så att sex av sju riksdagspartier säger ja till könsneutrala äktenskap och så även majoriteten av det svenska folket. Varför förhåller det sig så? Av den enkla anledningen till att majoriteten tror på alla människors lika värde.
-
Och här kommer en favorit i repris:

Nalin Pekgul: Motståndare ville sätta dit Sahlin

Just nu ligger SvD:s artikel Motståndare ville sätta dit Sahlin etta på knuff.se. Kulturbloggen har skrivit ett läsvärt inlägg om artikeln.

Gardasil - en fråga om klass och kön (Del II)

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om vaccin mot livmoderhalscancer och idag har jag läst en intressant debattartikel, skriven av Anne Ludvigsson, vice ordförande S-kvinnor och Eva Andersson, ordförande S-kvinnor Östergötland. Här kommer artikeln i sin helhet:
-
Årets nobelpris i medicin går till upptäckten av HIV och HPV-virus. Upptäckten av HPV-virus som orsak till livmoderhalscancer har resulterat i vaccin som numera, tillsammans med cellprovkontroller, effektivt förebygger de flesta fallen av denna livshotande kvinnosjukdom. Det första vaccinet har nu funnits i två år och sålt i 30 miljoner doser världen över. Men i Sverige är fortfarande bara sex procent av flickor i lämplig ålder vaccinerade.
I Sverige fortsätter HPV-vaccination mot livmoderhalscancer att vara en fråga om information, kunskap och ekonomi. Det relativt lilla antal som runt om i landet påbörjat vaccination och därmed får detta viktiga skydd är i huvudsak tonårsdöttrar i mera välinformerade och välbeställda familjer, boende i välmående stadsdelar.
Tendensen har varit tydlig tidigare, men förstärkts under senaste halvåret ytterligare. Detta är djupt oroande eftersom samhället har ett ansvar att använda sig av nya, effektiva läkemedel och att erbjuda likvärdig sjukvård åt alla medborgare. Dessa regionala och lokala skillnader är för oss S-kvinnor oacceptabla.
Ojämlikheten mellan de som genom vaccinering kan skydda sig mot en dödlig sjukdom och de som inte känner till möjligheten eller inte har råd att utnyttja den befäster det missförhållande som nu råder i kampen mot livmoderhalscancer. Samtidigt visar Socialstyrelsen i sin årliga rapport över hälso- och sjukvården att var femte kvinna, framför allt låginkomsttagare och invandrare uteblir från de regelbundna cellprovskontrollerna. Cellprovskontroller utgör tillsammans med HPV-vaccination ett effektivt vapen mot livmoderhalscancer.
Belysande exempel på den pågående orättvisan kring HPV-vaccinationen kan hämtas från en rad kommuner. I Malmö har 791 doser (en vaccination omfattar tre doser) sålts i stadsdelen Limhamn, medan antalet sålda doser i Rosengård är 19. I Göteborg har 226 doser sålts i Askim och 32 doser i Angered. I Stockholm råder motsvarande snedfördelning, 1738 doser sålda i Täby jämfört med 11 i Rinkeby.
I vårt eget län, Östergötland har 4,84 % av flickor mellan 11-20 år vaccinerats jämfört med 9,3 procent i Stockholms län, siffrorna för riket är 6,34 %.
I fler än 100 länder världen över vaccineras nu flickor och unga kvinnor med detta första vaccin, som inte bara kan skydda mot livmoderhalscancer och förstadier till cancer i vulva och slida utan också mot kondylom. HPV-vaccination rekommenderas av läkemedelsmyndigheterna i 18 av de 19 europeiska länder där detta vaccin saluförs. Vaccinationen kommer enligt planerna att bekostas av samhället helt eller delvis i 14 av dessa länder
I Sverige dröjer införandet av HPV-vaccinet i vaccinationsprogrammet. Här får föräldrarna själva betala kostnaderna. Här får inte alla flickor i grundskolans femte- eller sjätteklass tillgång till detta skydd genom samhällets försorg. Det får t.ex. alla 10-13 åriga flickor i Danmark från och med 1 januari nästa år. Också i Norge finns HPV-vaccination för alla 12-åriga flickor upptagen i regeringens budget för 2009. Men i Sverige händer inget, regeringen är passiv.
Sverige ger nobelpris för upptäckten av HPV-virus. Man påtalar att upptäckten numera omsatts i vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer, men inför inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Varför är Sveriges regering så senfärdig trots Socialstyrelsens rekommendation om att HPV-vaccinet ska införas i vaccinationsprogrammet för alla flickor i grundskolans femte- och sjätteklass? Varför dras vaccinfrågan i långbänk trots att ingen av remissinstanserna har gått emot Socialstyrelsens förslag?

Sverige ger nobelpris för upptäckten av HPV-virus. Man påtalar att upptäckten numera omsatts i vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer, men inför inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Varför är Sveriges regering så senfärdig trots Socialstyrelsens rekommendation om att HPV-vaccinet ska införas i vaccinationsprogrammet för alla flickor i grundskolans femte- och sjätteklass? Varför dras vaccinfrågan i långbänk trots att ingen av remissinstanserna har gått emot Socialstyrelsens förslag?

Vi S-kvinnor efterlyser ett snabbt beslut om allmän HPV-vaccination. I Sverige dör en kvinna varannan dag i livmoderhalscancer. Det går nu att effektivt motverka denna livshotande sjukdom. Att använda vaccin får inte bli en klassfråga.

Anne Ludvigsson
Vice ordförande S-kvinnor
Eva Andersson
Ordförande S-kvinnor Östergötland
-

Blocköverskridande svårare än könsöverskridande?

Oppositionen (s, mp och v) har lagt en motion av det slag som gör det möjligt för majoriteten i riksdagen att rösta igenom en könsneutral äktenskapsbalk. Detta oavsett partifärg. Glädjande är att några borgerliga politiker inte vill ha någon halvdan kompromiss med kristdemokraterna vad beträffar könsneutralt äktenskap.
-
Expressen: För mig är det inte aktuellt med en kompromiss, säger m-ledamoten Tomas Tobé. Han får medhåll av centerns Fredrick Federley.
- Jag säger blankt nej till allt som inte är könsneutralt äktenskap, säger han.
-
Oppositionen har lagt ner tid och kraft på denna motion för att göra den tvärpolitisk. Målet är inte att oppositionen ska säga "ha, ha, vi vann denna omröstning, eftersom några borgare rösta med oppositionen... Ha, ha... Fredrik Reinfeldt har inte pli på sina ledamöter". För oss som befinner oss i opposition är denna fråga alltför viktig för att slå mynt i frågan.
-
För folkpartister, moderater och centerpartister är det viktigare med ett tänkande som VI och DOM, Alliansen mot oppositionen. Därför kan de tänka sig rösta på någon borgerlig motion (som inte är lika genomarbetat som oppositionens), bara för att de minsann tillhör högeralliansen och befattar sig inte med oppositionen.
-
Expressen: - Det ligger flera motioner om könsneutrala äktenskap, även från borgerliga ledamöter. Blir det ett dåligt förslag från regeringen kan vi rösta på någon av dem, säger folkpartisten Birgitta Ohlsson. Även fp-ledamoten Fredrik Malm är beredd att dra frågan i riksdagen om det behövs.
- Men jag ser ingen anledning att vi ska klubba något som oppositionen tagit fram, säger han.
-
1994 var Reinfeldt en av endast två moderater som gick mot partilinjen i riksdagen och röstade för lagen om registrerat partnerskap och om jag hade suttit i riksdagen i oktober 2007, när Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm lade fram sin motion om surrogatmödraskap, skulle jag minsann ha röstat med dem.
-
Regeringsmakten och "enigheten" är viktigare än alla människors lika rätt, åtminstone för borgerliga politiker (som anser sig vara hbt-förespråkare). Det finns frågor som inte har någon partipolitisk färg, de är tvärpolitiska. En sådan fråga är könsneutralt äktenskap.

Ny rapport från Statens folkhälsoinstitut

För några år sedan publicerade Statens folkhälsoinstitut rapporten Hälsa på lika villkor?, där fokus främst låg på homosexuella och bisexuellas hälsa och livsvillkor (om än att "T" var med på ett hörn). Nu har Statens folkhälsoinstitut kommit ut med en ny rapport: Vem får man vara i vårt samhälle? och fokus är nu på transpersoners psykiska hälsa och livssituation:
-
Psykisk ohälsa är vanligare bland transpersoner jämfört med homo- och bisexuella. Och den psykiska hälsan beror i hög grad på hur transpersoner respekteras och accepteras i sociala relationer. Det visar en ny kunskapssammanställning på området. Rapporten Vem får man vara i vårt samhälle? har fokus på manlig transvestism och transsexualism, där den största delen av forskningen kring transpersoner finns.
Statens folkhälsoinstitut har tidigare konstaterat att transpersoner som grupp har en sämre psykosocial situation och psykisk hälsa jämfört med homo- och bisexuella, som i sin tur skattar sin hälsosituation som sämre än den övriga befolkningen. Psykisk ohälsa har ofta ett samband med utanförskap och diskriminering – något som drabbar många transpersoner.
-

Regnbågsdjur

Den 8 november inviger Naturhistoriska riksmuseet den nya utställningen Rainbow Animals — om homosexualitet i djurvärlden. 13 november (kl. 18:15) kan man även gå på ett föredrag om djurens bi- och homosexualitet.
-
Till Aftonbladet säger biologen och projektledaren för utställningen Rainbow Animals, Christina Ritz: Homosexualitet är helt enkelt naturligt [..] Än så länge finns över 1 500 arter med bi- eller homosexuella beteenden beskrivna. Många väljer att leva i homosexuella relationer i långa perioder – eller livet ut.

Fler sprickor i högeralliansen

En av de frågor, där sprickorna i högeralliansen visat sig som tydligast, är frågan om en könsneutral äktenskapsbalk. Dock finns det fler sprickor, vilket Per Wirtén visar tydligt i sin artikel i Dagens arena.
-
Förra veckan röstade Europaparlamentet ja till de förändringar i utstationeringsdirektivet facken önskat [...] Hur gör man så direktivet inte kan tolkas annorlunda än lagstiftarna tänkt sig? Det är lagstiftarna, politikerna, som ska ha sista ordet. Inte domarna. I Europaparlamentet fick socialdemokraten Jan Andersson uppdrag att ta fram förslag. Omröstningen blev intressant. Förslaget som antogs innebär inte bara att direktivet ska skrivas om ungefär som facket hela tiden krävt. Parlamanetet föreslår dessutom ett slags socialt protokoll, som ska läggas till eller infogas i själva grundfördraget, där det ska klargöras att fri rörlighet inte går före fackliga rättigheter. Rätt bra alltså.Det finns mer att notera med rött bläck. Majoriteten i det borgerligt dominerade parlamentet var förkrossande: 474 ja och bara 106 nej (plus 93 nerlagda). Den politiska vänstern lyckades bygga en förkrossande allians i en symbolladdad maktfråga. När hände det senast? Och hur röstade borgerliga politiker från Sverige? Moderaten Charlotte Cederschiöld rapporteras ha gnott ivrigt i korridorerna för att tömma betänkandet på mening, men lade sedan ner rösten. Andra röstade mot. Några för. Den svenska enade borgerligheten låg utslagen i spillror, trots att frågan även är brännande svensk arbetsmarknadspolitik. Följdfrågan är enkel: Var fanns alla politiska reportrar som varje dag hungrar efter sprickor i alliansfasaden? Inte en rad i Sverige.
-
Att det inte har skrivits en rad i Sverige om detta, är inte konstigt. EU-politik placeras av gammalmedia i kategorin Utrikespolitik. För journalister verkar det svårt att skriva om EU-politik från ett "svenskt" perspektiv. Det går att göra EU-politik av lokala frågor! Vad som händer i EU-parlamentet påverkar i hög grad även oss svenskar.
-

De "nya" moderaterna hävdar att de värnar miljö & klimat, a-kassan, facket, strejkrätten och den svenska modellen. Om vi vänder oss till EU-parlamentet och de voteringar som sker där, ser vi att så inte är fallet. Det är samma gamla, mörblå moderater som alltid. Moderaterna må ha en ny förpackning, men innehållet är samma, gamla, unkna innehåll som alltid.
-
En ny förpackning tillsammans med en intensiv reklamkampanj som marknadsför den nya förpackning, kan locka till sig köpare en kort tid. När köparna inser att det bara är en ny förpackning, slutar de köpa produkten. Vi får hoppas att så är fallet med de "nya" moderaterna.
-
Jämför gärna moderaternas agerande med Vattenfalls - Vattenfalls dubbla ansikten
-
Under strecket:

Ett hjärta rött skriver om de stora vinsterna friskolorna gör.

Johanna Graf skriver om de härskartekniker som Solnamoderaterna begagnar sig av.

Ni har säkert sett företaget Delicatos roliga kampanj i tunnelbana och tidningar. Livsmedelsverket ser inte humorn i kampanjen och har tvingat Delicato att dra tillbaka kampanjen. Om detta skriver Opinionsbloggen bra om.Ytterligare ett bra exempel på genuspedagogik i förskolan

Ni som läser min blogg ofta, vet att jag gillar genuspedagogik (om inte kan ni läsa dessa inlägg här, här och här).
-
Allt om barn skriver idag om att lek i skogen bidrar till jämställdhet:
-
Eva Ärlemalm-Hagsér, adjunkt på Mälardalens högskola och doktorand, har undersökt hur lekmiljöer utomhus förstärker könsroller. Hon menar att förskolegårdens utformning och utrustning ger barnen tydliga signaler om vilken lek som är tillåten och möjlig. En mindre förutsägbar miljö, i exempelvis skogen, skapar lekar där alla kan delta.
– Barns egna berättelser och observationer av lek, i exempelvis skogen, kan hjälpa oss forskare och pedagoger att förstå vilken roll miljöerna spelar i barnens lek. Hur vissa lekar eller redskap, som bandyklubbor eller cyklar, snabbt blir könskodade av barnen och därmed försvårar gränsöverskridande lek, säger hon.
På Fastebols förskola i Järfälla är personalen medveten om strukturerna som ”skapar” kön/genus hos barn och vuxna. Och att de som pedagoger, enligt läroplanen, har i uppdrag att ge varje barn ”rätten till både utveckling och lärande oberoende av kön”.

-
År 2003 tillsatte den dåvarande (socialdemokratiska) regeringen en delegation, som år 2006 gav ut Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. I rapporten framkommer det tydligt att förskolan har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Det är dags att högerregeringen läser igenom rapporten och börjar satsa på genuspedagogik . . Vår ambition är att år 2012 skall det finnas en utbildad genuspedagog per 25 anställda. Vilken ambition har vår nuvarande regeringen vad beträffar genuspedagogik?
-
I ett tidigare inlägg skrev jag att av 400 miljoner "jämställdhetskronor" har bara 148 miljoner använts. Lite har Nyamko Sabuni satsat på Fru Gårman (läs mitt inlägg om Fru Gårman här). Kanske är Sabuni villig att satsa några miljoner på genuspedagogik?
-
Och apropå Sabuni har hon skrivit en debattartikel i Expressen där hon anser att kvotering till bolagsstyrelser är helt fel. Sabuni skriver bland annat: Historiskt sett har vi många bevis på att det inte behövs kvotering för att lösa problem och förändra strukturer.
-
Historiskt sett? Vilken historia då?
-
Jag är mer förtjust i Claes Borgströms förslag. Han har också skrivit en debattartikel i Expressen.

Varför Alex Schulman och Bloggportalen?

På sin blogg har Alex Schulman uppmanat läsare att söka på ord med "bög"-ankytning. Detta sökande ska ske på Bloggportalen. Det har resulterat i att istället för "sex", "blondinbella", "sexnovell" befinner sig nu "bögstandard" som nummer ett. Det känns lite som "kiss- och bajshumor" - ... Bög, bög, bög... fniss, fniss fniss... Schulman tycker att det är sanslöst roligt. Läs till exempel inläggen Böghån! Bögspektakel! Spontanbögeri! och Jag KAN inte sluta skratta.
-
Varför uppmanade inte Schulman sina läsare att söka på "kärlek", "vänskap" och "fred" istället? Jag ser tyvärr inte humorn i detta. Daniel Feldt, redaktör på Aftonbladet och Bloggportalen försvarar Schulmans tilltag på Bloggvärldsbloggen:
-
Det man kan diskutera är det ordval och i vilken form Alex Schulman väljer att visa den kraft han har med sin blogg. Men hade du egentligen förväntat dig något annat från honom?
-
Jaha? Med makt kommer också ett ansvar. Vad man gör med sin makt är också intressant. Alex Schulman, Blondinbella med flera har stor genomslagskraft i bloggosfären. Min uppmaning till dessa är att använda den makten klokt och inte slänga bort den på sådana löjliga tilltag som Alex Schulman just har gjort.
-
Vidare har det också visat att sajten Bloggportalen inte vill framstå som en seriös sajt (OCH tjänst) för bloggare och bloggosfären. Synd. Knuff.se har en helt annat tyngd än Bloggportalen, men det behövs fler sajter av samma dignitet som Knuff.
-
By the way... Alex Schulman älskar Fredrik Reinfeldt (ja, kanske inte på det homoerotiska sättet, men vem vet?), men han hyllar honom ofta och har honom ofta bland de tio på sin topplista. Jag vill bara meddela Schulman att 1994 var Reinfeldt en av endast två moderater som gick mot partilinjen i riksdagen och röstade för lagen om registrerat partnerskap. Reinfeldt har även invigningstalat på Stockholm Pride (jag tror det var 2003, men är inte säker). Jag är övertygad om att Reinfeldt aldrig skulle sänka sig till den nivån som Schulman befinner sig på i och med tilltaget, att han tycker det är roligt med "böghån", "spontanbögeri" och "bögspektakel".

Höstens skräckfilm: Carl Bildt, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt i sin ungdom


En ung Carl Bildt utser sig till rektor över en skola, på 1980-talet ville Anders Borg avskaffa staten och Fredrik Reinfeldt talar om sin bok Det sovande folket (1993). Filmen är gjord av Anders Utbult för Skick.
-
Vi som har sett SVT:s inslag Reinfeldt och partipiskan, vet att inte så mycket har förändrats. Ny förpackning, men samma, gamla, unkna innehåll.
-
Läs även Aftonbladet, Markus Blomberg, på Wikiquote finns citat av Reinfeldt (från bland annat hans bok), här hittar du andra citat från Reinfeldt och andra borgare.

Storsinta?!

Vi gick till baren och fick ett glas gratis champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu börja' skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand.Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt. Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spela' fartygsorkestern "Närmare Gud till Dig"- Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för vår tid. Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!
Mikael Wiehe, Titanic

-
I fredags bloggade jag om Elisabeth Strandlunds utspel i Dagen. I fredags hade även Världen idag en ledare om "homodebatten" (som jag turligt nog missade, annars hade fredagens blogginlägg blivit alldeles för långt). Här kommer dock ett utdrag ur ledaren:
-
En svårighet som väckelsekristna har haft i den infekterade homodebatten är att man framstår som kärlekslösa. När de som valt att leva homosexuellt och när de som stöder homosexuellas rättigheter i samhället argumenterar, så hänvisar de nästan alltid till just kärleksbegreppet. ”Vi två vuxna älskar varandra och vad kan hindra oss att få leva ut den kärleken helt och fullt?”. Det har varit svårt att riktigt bemöta den frågan. När man hänvisar till statistik, som visar att relationerna spricker oftare i gaymiljöer och att antalet partners är så många fler i den miljön, vilket skulle bevisa att kärlek är tydligen en ganska bräcklig grund att bygga en homosexuell relation på, förbigås det ofta med tystnad.När gayvärlden försvarat sin livsstil, har man gjort det genom att säga ”för kärlekens skull” och när väckelsekristna inte accepterat livsstilen, så har man inte så sällan fått höra, att de varit dömande och fariseiska.
-
Valt att leva som homosexuella? Relationer som spricker oftare i gaymiljöer och antalet partners är så många fler i den miljön???
-
Turligt nog så kan jag vända mig till bloggen Antigayretorik och Tor Billgren som skriver ett bra inlägg om detta.
-
Bloggaren Björn Fridén tipsade mig om en debattartikel på Politikerbloggen, skriven av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) - Var mer storsinta i segerns stund, RFSL:
-
RFSL och andra har i detta läge att välja mellan två saker; antingen kan man ta hem en stor seger efter decennier av kamp, den civilrättsliga lagstiftningen likställer äntligen helt och fullt sam- och särkönade förhållanden. Och man kan vara generös nog att acceptera att beteckningen äktenskap inte används i lagstiftningen, eftersom den per definition har begränsningar och av respekt för andra människors känslor i detta.
-
Återigen vänder jag mig till bloggen Antigayretorik och inlägget Kampen mot homoäktenskap saknar trovärdighet:
-
Den konservativa kristenheten gör nu en sista insats för att bevara den särlagstiftning som de gjorde allt för att förhindra 1994. Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot och Världen Idag-krönikör, tycker att RFSL ska visa storsinthet så här i "segerns stund", och hänvisar med patosargumentation till tradition och respekt för dem som fortsatt vill exkludera homosexuella ur äktenskapsbalken. Den tidning Danielsson skriver krönikor för utmålar RFSL som en brottslig organisation med en pedofil agenda, och han tycker att RFSL ska vara lite bussiga... Tjänare...
-
I samma inlägg skriver Billgren även om Lennart Sacredéus (kd) motion Moderniserad partnerskapslag och bevarad äktenskapsbalk:
-
Jag vill inte raljera över Lennart Sacredéus, men han gör det sannerligen inte lätt för sig. Genomgående i motionen använder han begreppet "homosexuell livsstil", istället för homosexuella eller homosexualitet. Det är som att i en motion om religionsfrihet ersätta orden kristendom, islam och judendom, med vidskepelse. Frågan är om det hade setts som en utsträckt hand... Jag förundras ständigt över att den konservativa kristenheten tror sig ha förtroende att föra opinion i homorelaterade frågor. Men så länge de inte gör upp med sitt komprometterande bagage och mörka förflutna i homofrågan, så kommer självklart ingen att lyssna på dem. Det är väl ganska självklart?Hur ska man kunna ta kristdemokratisk argumentation på allvar, samtidigt som en grupp kd-företrädare på en officiell hemsida reducerar äktenskapsfrågan till ett "spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"? Och varför skulle man för en sekund lyssna på t.ex. Tuve Skånbergs argument i äktenskapsfrågan, så länge han inte tydligt tar avstånd från sin tidigare redovisade syn på homosexuella relationer som "tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier"? Hur kan en man som har uttalat sig så tro att han hans synpunkter på homosexualitet är relevanta i en civiliserad debatt? Hur naiv får man bli?
-
Med de lögner, ordval, påståenden et cetera som motståndarna har lagt fram som skäl för att inte göra äktenskapsbalken könsneutral, har de underminerat sin roll som opinionsbildare (och det har naturligtvis Billgren också skrivit ett inlägg om). Hur många utspel från motståndarna ska vi få se, innan de inser att slaget är förlorat? Motståndarna får mig att tänka på "Bagdad Bob" som, även när han visste att amerikanarna var på väg in i Bagdad, sade att det inte förhöll sig så:

By the way... så skriver Alliansfritt Sverige ett intressant inlägg om ett dokument som Björn har hittat på Kristdemokraterna i Svenska kyrkans hemsida - "Homosexfrågan" handlar om "vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"

Tyck till om vården!

Socialdemokraterna: Närakuter, vårdcentraler och barnavårdscentraler läggs ned och ett nyöppnat privat barnsjukhus är bara öppet för barn med privat sjukförsäkring. Vården blir bättre. För dem som kan betala. Gräddfilerna har blivit verklighet. De som är sjuka och redan har det tufft får det sämre.
-
Svara gärna på enkäten och se filmen:

-

Läs även: Alliansfritt Sverige, Arvid Falk, Dagens medicin, DN, I marginalen, Ett hjärta rött

Bit ihop?

Att vara partipolitiskt aktiv har sina för- och nackdelar. Trots att jag kom in mycket sent i politiken, har även jag fått känna på "unken partikultur", som Stefan Lejonbalk uttrycker det i sitt blogginlägg. Nu har Urban Ahlin gått ut i såväl Newsmill som DN och påstår att Pär Nuders bok skadar SAP. Till DN säger Ahlin:
-
Vi ska ha en öppen intern debatt för att vi är ett parti, annars kan vi lika väl mejla varandra eller blogga men så vill inte jag ha det och det kan tyckas gammelmodigt [..] det händer varje dag ute lokalt att människor blir besvikna men folk biter ihop, ett kommunalråd tycker inte alltid lika som arbetarekommunen.
-
I Newsmill skriver Ahlin:
-
För det första är jag rädd att den interna politiska debatten riskerar att (återigen) tystna. När de braskande rubrikerna lagt sig, och personliga påhoppen ebbat ut, finns en gnagande oro kvar. Vågar jag längre vara öppen med mina åsikter i partiets beslutande församlingar? Om personer i ledande ställning går ut och skriver böcker - vem vågar då vara säker på att det man diskuterar eller argumenterar för inte hamnar i en bok inom ett år eller bara några månader? Men då återgett i en skruvad och säljande version.
Ska alla behöva vakta på sig? Kan vi i VU eller partistyrelse diskutera det här, eller hamnar det i bokhandeln redan till bokmässan? Det är ingen slump att partiernas protokoll ofta är hemliga i 20 år - efter det kan de lämnas ut till forskare eller författare för att omvärlden ska kunna förstå viktiga politiska skeenden.
-
Kritiker inom partiet ska enligt Urban Ahlin "bita ihop".
-
-
De enda som störs av ifrågasättande är de som står för en unken partikultur, skriver Stefan Lejonbalk. Och det går inte att uttrycka bättre, nästan. De som mestadels försvarar att representanter för socialdemokratin inte ska gå ut med kritik är de som gillar styrningen, de som gillar högerinriktningen av socialdemokratin, de som gillar att kulturen är skitig internt, de som gillar att jobba mer med mediabilden av socialdemokratin än den verkliga socialdemokratin. Det de egentligen menar men inte säger är att anledningen till att de vill hålla allting internt beror på att då kan de bete sig hur som helst, de behöver inte lyssna eller något alls, och det positiva för deras del är att folket inte kan granska det som händer bakom kulisserna.
-
Jonas Morian skriver:
-
Ahlins tes är att det är en bra ordning när socialdemokrater som känner sig förbisedda och överkörda ”biter /.../ ihop och går vidare i sin politiska gärning – allt för partiets bästa”. ”Vi ska ha en öppen intern debatt”, säger han till DN. Men exakt vad det innebär är lite oklart, då han omedelbart tillägger att ”annars kan vi lika väl mejla varandra eller blogga men så vill inte jag ha det och det kan tyckas gammelmodigt”.En välvillig tolkning är att Urban Ahlin menar att den interna debatten ska ske när socialdemokrater fysiskt samlats i ett rum och stängt dörren om sig. Debatten ska sedan avslutas med en omröstning där samtliga närvarande förbinder sig att utåt enbart företräda den vinnande linjen.Ledsen, men sådana gammelmodigheter ställer inte jag upp på.
-
Katrine Kielos skriver i Dagens Arena:
-
Men i ett läge där alla talar om öppenhet verkar socialdemokratin (som ju på pappret ska vara de progressiva) ha företrädare som känner att det istället är läge att gå ut och försvara principen att partiets protokoll ska vara hemliga i 20 år. "Efter det kan de lämnas ut till forskare eller författare för att omvärlden ska kunna förstå viktiga politiska skeenden" skrev Urban Ahlin på Newsmill igår. Ahlin menar att förre finansminister Pär Nuders bok öppnat upp för ett skräckscenario: en värld där människor "mejlar varandra eller bloggar". "Så vill inte jag ha det och det kan tyckas gammelmodigt" säger Ahlin till DN, ett uttalande som förtjänar att bli lika klassiskt som det där Ines Uusmann sa om att Internet bara var en fluga. 20 års munkavel på politiska företrädare är Urban Ahlins medicin, då det ju förstås vore förödande om dessa talade direkt till människor. Skriv gärna deckare, men skriv inte om politik. Inte hur ni tänker. Eller att ni tänker. Det är som heter "dåligt för Partiet".Det vill säga det som finns kvar av Partiet. Idag är varje ny medlem en förlustaffär för socialdemokratin. Det kostar mer att organisera partiets medlemmar än vad som täcks av medlemsavgifterna. Partiets stora inkomster kommer från mandatstöd och lotteriverksamhet. Detta skapar förstås en introvert organisation. Det blir viktigare att dressera existerande sossar än att värva nya. Vad som är "bra för Partiet" blir viktigare än vad som är "bra för Sverige". Med en sådan brist på öppenhet är det inte konstigt att man mycket sällan lyckas skapa engagemang utanför den egna kretsen - trots att de tekniska verktyg som nu finns till allas förfogande är så bra på just detta.
Frågan som socialdemokratin måste våga ställa sig är att om folket nu inte vill komma till arbetarekommunens medlemsmöten då kanske arbetarekommunens medlemsmöten måste komma till folket? I någon form.
Det där att "maila och blogga", kanske inte är en så dum idé trots allt.
-
Vid vissa tillfällen har jag också "bitit ihop", men det fungerar inte. Under en period samlade jag på mig en hel del "bita ihop", men det slutade med att jag exploderade (och då var det över en småsak).
-
Nej du, Urban Ahlin... den som "skadar" SAP (om jag ska använda samma retorik), är just nu du.
-
(Och medan företrädare för SAP tjafsar, är bittra, ägnar sig åt hatkampanjer gentemot varandra, lutar sig högeralliansen tillbaka, gnuggar händerna och ler stort).
-
Läs även Peter Karlberg

DVD-tips: Hemlig agent

... eller Les femmes de l'ombre som den heter i original är en fransk film som utspelar sig under Andra världskriget och innehåller kvinnor i uniform.
-
Fyra kvinnliga agenter landar med fallskärm i det ockuperade Frankrike. Deras uppdrag går ut på att till varje pris säkra de allierades planer på en landstigning i Normandie - Dagen D. En välgjord spionthriller som är en hyllning till de många, modiga kvinnorna, som med fara för sina liv, agerade bakom fiendelinjen. Filmen är baserad på en sann historia och finns i en videobutik nära dig (och ja, jag säger fortfarande videobutik).


S-kvinnor + mp + v = sant

SvD: Nalin Pekgul, ordförande för s-kvinnor, är steget före. Hon har i tysthet inlett ett samarbete med de övriga oppositionspartierna. Målet: att enas om en rödgrön jämställdhetspolitik [..] Under det första mötet, som ägde rum förra veckan, diskuterade Nalin Pekgul och riksdagsledamöterna Josefin Brink (v) och Esabelle Dingizian (mp) föräldraförsäkringen. Partierna står idag för tre olika linjer, men det hela handlar om att ”ge och ta”, enligt Nalin Pekgul.
-
Pekgul, Brin och Dingizian har redan skrivit en gemensam debattartikel - Vi kommer att slåss för delad föräldraförsäkring som publicerades i GP i måndags.
-
Kanske Josefin Brink även kan hjälpa till att formulera en hbt-vänlig familjepolitik?

Chefredaktör för Dagen manar till motstånd mot könsneutralt äktenskap

När FRA-lagen var som mest het i bloggosfären och" gammalmedia" skrev Carin Stenström en ledare i Världen idag:
-
[...] Vi ser i dessa dagar hur opinioner snabbt kan svänga och hur opinionsstormar snabbt kan blåsa upp. Från att under flera år varit en fråga som inte engagerat medierna, blev det dagarna före omröstningen om förslaget att ge FRA ut­ökade möjligheter till övervakningskontroll full mediestorm. Tidigare har Världen idag varit ganska ensam om att spegla och ifrågasätta de kraftigt utökade befogenheterna som först socialdemokraterna och sedan den borgerliga regeringen försökt genomdriva. Knappast några andra medier har hakat på. Men dagarna före omröstningen har alla stora tidningar anslutit sig till de opinionsledande bloggare som kräver att förslaget stoppas.Skulle en liknande omsvängning kunna ske i äktenskapsfrågan? Ingenting är omöjligt.
-
Nu är det dags för Elisabeth Sandlund, chefredaktör för Dagen, att mana till motstånd mot könsneutrala äktenskap:
-
Men nu brinner det i knutarna. Göran Hägglund behöver eldunderstöd. Det krävs en ännu tydligare, bredare och intensivare opinionsbildning än hittills. Kunde allmänna opinionen mobiliseras i den tekniskt komplicerade frågan om FRA-lagen borde detta vara fullt möjligt även i äktenskapsfrågan.
Här har kyrkor, samfund och kristna ledare ett stort ansvar. Men samma ansvar åvilar varje kristen som delar uppfattningen att äktenskapet bör bevaras. Nu är det hög tid att göra sin röst hörd på bloggar, i tidningarnas insändarspalter och genom direkta kontakter med den riksdagsledamot man var med om att rösta fram år 2006. Ring, skriv brev, argumentera, vädja! Använd väljarmakten! Det är inte ens två år kvar till nästa val och politiker brukar vilja bli omvalda... (Dagen)

-
Stenström och Sandlund hoppas på en opinionsändring. Opinionsbildningen ska ske via insändarspalter, mejl, brev OCH bloggar. Skillnaden mellan FRA-debatten och äktenskapsfrågan är dock att majoriteten av svenska folket (och därmed majoriteten av bloggarna) är för en könsneutral äktenskapsbalk.
-
Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Stefan Attefall, säger till SvD:
-
Det krävs fyra partier bakom en proposition för att en fyrpartiregering ska kunna lägga fram den. Och det utkast som åtminstone jag har sett hittills uppfyller inte de krav som vi har på att man ska hitta en lösning som samlar regeringen.
-
Aftonbladet idag (pappersupplagan, s. 26) skriver om "öppet krig om homoäktenskap" och "här klyvs alliansen":
-
FRA-stormen har knappt lagt sig. Nu exploderar nästa konflikt inom alliansen. Homoäktenskapsfrågan har lett till öppet krig mellan partiledarna Jan Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd).
-
Elisabeth Strandlund talar i sin ledare om att ge Göran Hägglund "eldunderstöd" och Aftonbladet talar om krig och explosion. Starka ord må jag säga.
-
bloggen KDU Östermalm skrivs det om tolerans:
-
Tolerans är något stort, blått och borgerligt.
Ragnar Ohlsson, professor i filosofi vid SU definierar ordet tolerans som följande: ”Tolerans […] är en attityd till andra människor, som innebär att man inom vida gränser tillåter andra att hysa andra uppfattningar än dem man själv omfattar”
Samhällelig tolerans betecknar att samhället accepterar andra politiska åsikter, religioner och etniciteter än de som för tillfället är dominerande.Och visst är detta borgerligt. För inte någonstans i socialismen, feminismen eller kommunismen hittar vi en tanke på att tolerans efter de här definitionerna skulle vara någonting bra. Vänstern vill istället fösa in alla oss människor i en fålla, stöpa om oss tills vi alla får samma form och sen förklara krig mot oliktänkande [..] Tolerans mäts inte i statistik utan i mötet mellan människor.

-
"Tolerans... är en attityd till andra människor, som innebär att man inom vida gränser tillåter andra att hysa andra uppfattningar än dem man själv omfattar" är precis det som vi socialdemokrater förespråkar - Alla människors lika värde!
-
Kristdemokraternas "tolerans" gäller uppenbarligen inte könsneutrala äktenskap. Attityden är snarare den motsatta, intolerans. Riksdagsledamöter som förstår att hbt-personer fri- och rättigheter är mänskliga rättigheter är välkomna att rösta med oppositionen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har lagt fram en motion som gör det möjligt för sex av sju riksdagpartier att rösta igenom en könsneutral äktenskapsbalk.
-
Motion 2008/09:C454 Könsneutral äktenskapsbalk

En socialdemokratisk miljöpolitik - hur ser den ut?

Jag vill passa på att göra reklam för ett kommande seminarium som S-kvinnor i Stockholm står värd för.
-
Under hösten har partiets rådslagsgrupp om klimat & miljö presenterat sitt material. Stockholms arbetarekommuns miljögrupp har också presenterat sina förslag.
Dessa material kommer att presenteras och diskuteras under detta seminarium.
Medverkande: Carin Jämtin, oppositionsborgarråd och ordförande för rådslaget Vårt klimat Anders Ygeman, riksdagsledamot, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt ordförande i AK:s miljögrupp.
-
Materialet finns här:
Rådslaget Vårt klimat
Stockholm - världens miljöhuvudstad? Förslag till miljöprogram för Stockholms arbetarekommun
-
(Seminariet finns som event på Facebook)

Det kvinnliga könsorganet chockar knypplande kärringar

Överst ser ni en bild på ett konstverk som Disa Kohlström har gjort. Hon har vidare döpt detta konstverk till Garnfitta. Detta har lett till en vild debatt på Sysidan.se. Så här skriver Kohlström på sin blogg:
-
den här stickade jag i lördags och la upp på forumet sysidan.se tidigare har jag även lagt upp en bild på en fitta i plysch, vilken genast blev anmäld, de bad mig byta namnet, vilket jag vägrade. nu fick jag både ett varningsmejl om att den är stötande och att det finns minderåriga barn, så jag borde ta bort den. fick även ett mail där de ber mig byta namn på den.
-
Att till och med en virkad version av det kvinnliga könsorganet (vagina, fitta, snippa, ja kalla det vad fan ni vill) kan uppröra så till den milda grad. Kohlström har nu ett gyllene tillfälle att sälja garnfittor, tröjtryck med mera. Jag kommer definitivt att köpa en garnfitta om hon börja sälja dem.
-
Till Expressen säger Disa Kohlström: Jag tycker att fittor är väldigt vackra och inget man ska skämmas över. Vi ska njuta av våra kroppar.
-
Dagbladet.no, Expressen, Hanna Fridén, Stationsvakt

Gated communites - ett samhällsmisslyckande (Del II)

I mitt inlägg från i juni i år, Gated communities – ett samhällsmisslyckande, skriver jag så här om inhägnade områden:
-
Victoria Park öppnar nästa år utanför Malmö. Det är ett reservat för de rika, ett skyddat boende. Här finns bageri, restaurang, biograf, spa-anläggning och säkerhetspersonal.-Göran Cars, professor i samhällsutveckling på KTH, säger att det är ett samhällsmisslyckande och jag håller med honom. Cars säger vidare att det är hemskt tragiskt, men att han inte moraliserar över dem som väljer gated communites: De säker en trygghet och därför avgränsar de sig i samhället (Metro). Som hbt-person kan jag förstå behovet av trygghet. Även jag lockas av tanken på en förort där bara hbt-personer verkar och bor. En förort där jag kan kyssa min fästmö utan att få blickar och kommentarer, ett äldreboende för hbt-personer och en regnbågsförskola... faktum kvarstår dock, gated communities och dylika inrättningar är ett samhällsmisslyckande. Jag önskar hellre ett samhälle för alla, där alla är delaktiga. Ett samhälle som tillåter mig att ”bara” vara människa.
-
I Gomorron Sverige i morse debatterade Göran Cars mot Victoria Park:s VD Unni Åström. Se inslaget här.
-
Aftonbladet, DN, SvD, SvD2, Svensson, Svensson2

P.S. Om du blundar och lyssnar på Åströms röst (prosodi och intonation) låter hon precis som Tiina Rosenberg.

Kristdemokraterna körs över i äktenskapsfrågan

Statsminister Fredrik Reinfeldt, som tillhör det största partiet i högeralliansen, har fått utstå mycket kritik för hanteringen av äktenskapsfrågan. Jag, Åsa Petersen med flera har flera gånger frågat om det förhåller sig så att det minsta partiet i alliansen, kristdemokraterna, har moderaterna i en rävsax.
-
Nu verkar det som om moderaterna, folkpartiet och centerpartiet fått nog och kommer att köra över kristdemokraterna i frågan om könsneutrala äktenskap.
-
Den här frågan har ju harvats runt ganska länge och hade kunnat varit ur världen redan i april i år om beslutet hade klubbats igenom i kammaren. Istället för att ta chansen, ville borgarna vänta på propositionen från regeringen.
-
Moderaterna, centern och folkpartiet har försökt kompromissa med kristdemokraterna, men det har inte gått. Kristdemokraternas förslag har förkastats av övriga regeringspartier och kristdemokraterna har sagt nej till de förslag som de andra har kommit med.
-
Så här skriver SR/Ekot:
-
Kd tvingas acceptera ny äktenskapslag
Regeringens försök att nå en kompromiss i frågan om homosexuellas rätt att gifta sig är nu körda i botten. Enligt Ekots källor är förslaget i princip färdigt och kristdemokraterna kommer att tvingas acceptera en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Kd-riksdagsmannen Lennart Sacrédeus (P1-morgon)
Erik Ullenhag, partisekreterare för folkpartiet
Inför slutförhandlingarna i regeringen har folkpartiet sammankallat sin styrelse.
– Vi kommer idag att diskutera frågan om könsneutrala äktenskap. Det är en fråga som är och har varit viktig för folkpartiet i många år. Det vill säga att homosexuella och heterosexuella har lika rättigheter. Vi är i ett läge där vi tycker lite olika i regeringen och då är det också bra att partiet är med på de diskussionerna som vi för i regeringsförhandlingarna, säger Erik Ullenhag, som är partisekreterare för folkpartiet.
Det är ovanligt att folkpartiets partistyrelse beslutar vilken förhandlingslinje som ska gälla inför ett regeringsbeslut. Tidigare exempel på det är så långt tillbaka som Öresundsbron och den extraordinära situationen kring FRA-lagen i somras.
Men frågan om homosexuellas rätt att ingå äktenskap är inte vilken fråga som helst. Det är en så kallad samvetsfråga och i riksdagen är det bara kristdemokraterna som är emot. Frågan är mycket känslig för kristdemokraternas ledare Göran Hägglund, som i ett sista försök att få gehör för kd:s linje skickade gruppledaren Stefan Attefall till det gemensamma samordningskansliet. Men de förhandlingarna avslutades förra veckan utan resultat.
Viljan från alliansbröderna att nå fram till en kompromiss betecknas som noll från kristdemokratiskt håll. Moderaterna, centerpartiet och folkpartiet har bestämt sig.
Enligt Ekots källor lägger justitiedepartementet nu sista handen vid en ny äktenskapslag som är könsneutral, men där enskilda präster får rätt att säga nej till att viga homosexuella.
Alla kristdemokraternas kompromissvarianter avvisas av de andra i regeringen, bland annat med motiveringen att sådana förslag ändå skulle lida nederlag i riksdagen.
Pressen ökar nu på kristdemokraterna för att Göran Hägglund ska acceptera läget och inse att det inte finns någon annan utväg än att han reserverar sig mot ett regeringsbeslut. Detta trots att Göran Hägglund i månader lovat att regeringen ska kunna enas om en kompromiss.

-
Thomas Idergard sade idag i Nyhetspanelen på Gomorron Sverige, att frågan om en könsneutral äktenskapsbalk har fått alltför stora proportioner. Han hänvisade till att inte många har registrerat partnerskap. Jag håller inte med Idergard. Den här frågan handlar om alla människors lika värde. Som det ser ut idag har vi en äktenskapsbalk som diskriminerar. Den gör skillnad på människor. Vi kan inte ha en äktenskapsbalk som diskriminerar!
-
Aftonbladet, SvD, DN, Kulturbloggen, Trollhare, Olof Lavesson, Politikerbloggen

Anders Borg & hästsvansen

Min blivande svärfar Ulf lyfte ögonbrynet, när jag sade att jag skulle skriva om Anders Borg och hans hästsvans. Varför kan inte jag som kvinna och feminist skriva ett inlägg om en manlig politiker och hans utseende? Är det för ytligt? Får man bara skriva om kvinnors utseende? Igår sade en kollega till mig "K G Bergström är så jävla ful att han inte borde vara i teve. Var är kvinnorna i teve som är lika fula som Bergström?". Hon har en poäng. I teve måste kvinnor vara vackra och det är bara en bonus om de kan sitt område. Kan ni namnge någon "ful" kvinna av samma "dignitet" som KGB? Kommer ni förresten ihåg en trailer på TV4 inför ett sportevenemang, då två TV4-profiler iklädda balklänningar och högklackat lirade boll på en grön fotbollsplan? Kvinnor måste först och främst vara snygga. Jag läste någonstans att Maria Wetterstrand "äntligen vågar släppa ut håret". Va fan! Är utseendet hos våra kvinnliga politiker så jävla viktigt? Jag skriver hellre om Maud Olofssons högerhögerbortomhögernpolitik än ger henne fyra getingar eller fem plus för klädstil. För mig är politiken det viktiga.
-
Lotta Gröning, som skrivit en bok om Mona Sahlins "politiska" liv, kommenterar hennes utseende minst 14 gånger. Vad har Sahlins utseende med politik att göra? Nog med försvarstal. Nu ska jag banne mig skriva om Anders Borgs hästsvans.
-
Vad är det som föranleder detta blogginlägg? Det är bilden ovan, som fick illustrera en artikel/ledare i Dagens Arena med rubriken Vem är den där Anders Borg?
-
När jag jobbade som vakt på Riksdagen kom jag i kontakt med Anders Borg några enstaka gånger. Han hade en egen stil, han hälsade på vakter och städare. Han var genuint trevlig. Borg var som ingen annan moderat. Jag gillade honom som person. Efter valet fick vi se Borg i "regeringsuniformen" (kavaj, blå skjorta, slips och välputsade skor). Han suckade och beklagade sig i en intervju för att han var tvungen att ändra klädstil.
-
"Regeringsuniformen" är inte något unikt för alliansen. När socialdemokraterna var i regeringsställning var det företrädelsevis tjänstemän som hade denna uniform. Efter valet, när dessa tjänstemän var tvungna att gå över vattnet, till the dark side* tog de med sig uniformen. Vi kunde på grund av attityd och uniform direkt pin-pointa vilka som kom från Regeringkansliet. Dessa män (och kvinnor) hade en helt annan attityd, helt andra kläder och umgicks (umgås) bara med varandra. Stefan Stern, Jan Larsson, Magdalena Andersson, Anneli Toresson - ja, de passade inte riktigt in i Cephalus och den så kallade "Cephalusstämningen" (som varit förhärskande fram till valresultatet 2006). Nu är det Maud Olofssons entourage, med unga män, som anammar samma uniform och tyvärr även Anders Borg. Dock ger han inte vika beträffande ringen i örat och sin hästsvans.
-
Anders Borg är svårplacerad. Hur kan denna man vara moderat och ekonom!? Utseendemässigt vill jag att han är litteraturhistoriker, missförstådd poet, sångare i ett coverband, etnolog... ja, han kunde banne mig vara en av mina kursare på institutionen för arkeologi.
-
Borg lyckades vinna sympatier bland många mitten- och vänsterväljare inte minst tack vare sin personliga stil. Den moderata stilkoden brukar inte rekommendera ring i örat och hästsvans. Feminism är för många moderater liktydigt med kommunism och kollektivism. Men Anders Borg säger sig vara feminist. Han har läst Nina Björks "Under det rosa täcket" och fått egna barn och sett ljuset (Dagens Arena).
-
För någon dag sedan upptäckte jag mig själv säga (apropå ett inslag i Rapport) "men varför kan han inte ta och klippa håret och ta ur ringen ur örat?! Om jag har en sax och kommer i närheten av honom kommer jag att klippa av honom tofsen".
-
Efteråt förvånades jag över mitt utbrott över Anders Borgs utseende. Varför provocerar hans runda glasögon, ringen i örat och framför allt hästsvansen mig så mycket? Jag letar fortfarande förtvivlat svar. En tolkning är att jag känner mig lurad. Genom att medelst sitt utseende utge sig för att vara en annan, medan i grund och botten är han en mörkblå moderat som genomför moderaternas ideologi på ett oerhört smart sätt, är jag besviken.
-
Anders Borg för mig är killen jag fikar med på Ovandahls, som jag går med på en smalfilm på Fyrisbion och som jag dricker rödvin med sena kvällar och diskuterar antikens kultur och samhällsliv OCH feminism med. Istället är Anders Borg moderat och finansminister i högeralliansen. Han är motorn i regeringen och en av förnyarna av moderaterna. JAG HAR BLIVIT LURAD!
-
I ett tidigare inlägg skrev jag:
-
På 1980-talet ville Anders Borg avskaffa staten (Aftonbladet), nu har han dock ändrat sig något, men den politik som moderaterna för påminner väldigt mycket om de gamla, mörkblå moderaterna. Därför är socialdemokraternas valfilm från 1985 lika aktuell nu som den var då. Moderaterna kan byta förpackning, men innehållet är detsamma. Därför är dags att ta tillbaka demokratin, som Ann-Marie Lindgrens skrämmande rapport heter. Läs den!
-
Summan av kardemumman: Moderaterna må ha bytt förpackning, men innehållet är detsamma och det gäller i hög grad även för Anders Borg.
-
I boken Stil & politik (s. 51-52) har Göran Greider ägnat ett helt kapitel åt Anders Borgs hästsvans och jag återger kapitlet i sin helhet:
-
Idépolitiska övetygelser är i sista hand utfällningar av sociala förhållanden. När De nya moderaterna trädde fram i början av tvåtusentalet i svensk politik, var det i någon mening utfällningen av en moderinserad och uppdaterad övre medelklass.
Finansminister Anders Borgs hästsvans tar ett klart farväl av den gamla högerns yttre stil och tecken och vill berätta för oss att här är en människa som är i absolut nivå med samtiden. Visserligen är just den här hästsvansen inte alls särskilt i fas med modet, tvärtom känns den litet passé (lika passé som hockeyfrillan, som en krönikor påpekade), men den talara i varje fall om för väljarna att den här mannen representerar en höger som inte längre är fast i det förflutnas konservatism. En höger som kastat av sig en hel del gamla fördomar om kön, sexualitet eller etnicitet och just därför med så mycket större självförtroende kan skrida till verket och systematiskt försvaga den omfördelande välfärdsstaten och arbetarrörelsen. Vilken grandios förvirring: det är inga reaktionärer som genomför den reaktionära politiken! Den gamla högern, vid full vigör ännu i Carl Bildts arroganta gestalt, hade ju aldrig riktigt passerat genom nittonhundratalet. Men när Anders Borg pressas av frågor om fördelningsprofilen i sin budget ser han inte särskilt svettig ut; han räknar inte med att det finns en arbetarklass som ett dovt hot därner och däreute någonstans, en bävan som den gamla höger hela tiden kunde känna. Han har lärt sig att det går att hantera socialdemokratin, och några socialdemokrater har han inte mött. Han ler, verkar inte känna sig särskilt orolig för någonting. Hästsvansen skyddar honom.
-
Anders Borg är falsk marknadsföring och jag ska anmäla honom till såväl Konsumentombudsmannen som till Plus.
-
Tango för enbenta - Strutsministern och finemangsministern
Kristian Krassman - Fördjupad nonchalans och den rutiga skjorta är tillbaka
Ett hjärta rött - Vrid ur och släng!
-
P.S. Och jag vill fortfarande klippa av honom hästsvansen, ta ut ringen ur örat på honom och ge honom kontaktlinser.

* The dark side har för vakterna på Riksdagen och Regeringskansliet en djupare betydelse, som jag inte kan gå in på i detta inlägg.

Filippa Reinfeldt spelar huvudrollen i dokusåpan Vårdslakt Stockholm

Varje torsdag, från klockan 16:30 står Nalin Pekgul tillsammans med Västerorts kvinnoklubb, Stockholms arbetarekommun och upprörda invånare på Tensta torg och väntar på att få debattera och ställa frågor till Filippa Reinfeldt angående Vårdval Stockholm. Demokratikampanjen startade i februari i år och än har de inte fått se skymten av Filippa Reinfeldt.
-
Istället för att åka ut till Tensta, väljer Reinfeldt bland annat att inviga en ny, privat mottagning vid Gullmarsplan. Det anser vissa vara ojust av Reinfeldt och skriver på DN/Debatt:
-
Vårdkoncernen Carema, som redan driver ett antal mottagningar i Stockholm, ser till att konkurrensen om patienterna i södra Stockholm hårdnar ytterligare. Carema erbjuder en "check" á 250 kronor, motsvarande det fiktiva värdet för en hälsokontroll, om man listar sig på mottagningen och de 200 som hinner först till invigningen får en present. Kringliggande vårdcentraler rustar sig på bästa sätt för den kommande kampen om patienter. Döm om vår förvåning när man i pressreleasen avslöjar att en av Vårdvalets frontfigurer, sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, skall inviga mottagningen. Hur, undrar vi, kan Filippa Reinfeldt medverka till att en nystartad verksamhet gynnas på detta sätt på bekostnad av sina grannar? Hur är detta agerande förenligt med konkurrens på lika villkor? Ett antal patienter kommer att lista över sig till den nya mottagningen. Ett antal av dessa har kommit för att se Filippa. Har Filippa Reinfeldt planerat att vara affischnamn även åt andra mottagningar i området för att jämna ut oddsen?
-
Idag på DN/Debatt skriver ordförande för S-kvinnor i Stockholm, Maria Östberg Svanelind:
-
Det är att kraftigt underkänna medborgarnas förmåga att tro att de väljer läkare med anledning av ett jippo där sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt inviger en ny mottagning. Problemet med vården i Stockholm är inte att man har möjlighet att byta vårdcentral när kvaliteten på den vård som ges inte duger. Problemet är ett helt annat [...] Alla vårdcentraler i Stockholm är i dag privata och ingår i olika företagskonstellationer. För mig som patient i systemet med Vårdval Stockholm är det ointressant vilken vårdkoncern som äger, Praktikertjänst eller Carema, eftersom något offentligt alternativ inte erbjuds. För mig som patient är det allra viktigaste läkarens och vårdcentralens förmåga att göra mig och min familj frisk, eller om sjukdomen är obotlig, ge den bästa möjliga vården. Och det är ett sådant arbetssätt sjukvårdens strukturer ska sträva mot och stödja.
-
Jag håller med Östberg Svanelind att gårdagens artikelförfattare underkänner medborgarnas förmåga att välja läkare. Ett jippo med Reinfeldt spelar faktiskt ingen roll, däremot kvarstår frågan, är det rätt av Reinfeldt att agera affischnamn åt privata mottagningar? Ett är dock säkert - dokusåpan Vårdslakt Stockholm fortsätter och Reinfeldt innehar huvudrollen.
-
I en tidigare artikel i DN - Vårdval Stockholm har missgynnat invandrarna - gör Reinfeldt en halvpudel och erkänner ett visst misslyckande med Vårdval Stockholm.

Böcker om Mona Sahlin

Igår skrev jag ett inlägg om Lotta Grönings bok Sanning eller konka och nu börjar recensioner dyka upp som svampar i jorden, som inte bara handlar om Grönings bok, utan även om Christer Isakssons bok I väntan på Mona Sahlin. I Aftonbladet/Kultur recenserar Rakel Chukri Grönings bok och Chukri totalsågar Grönings bok:
-
[Lotta Gröning] har skrivit en lång anklagelseakt, förtäckt till debattbok, där hon metodiskt bryter ner Sahlin bit för bit. Ambitionen i Sanning eller konka är att teckna ett porträtt av en oppositionsledare. Men det görs i vilda västernstil [...] Men hon verkar ha blivit alltför kär i elaka beskrivningar som att det ser fånigt ut när det står säpovakter utanför Sahlins anspråkslösa radhus i Nacka. Det blir käbbel i stället för debatt, något det redan finns för mycket av i politiken. Genom att idiotförklara Mona Sahlin idiotförklarar Gröning partiet som röstade fram henne [...]
-
På nästa uppslag i Aftonbladet recenserar Åsa Linderborg Christer Isakssons bok I väntan på Mona Sahlin. Linderborg börjar med att ställa frågan: "varför handlar politikerbiografier så sällan om politik och samhälle?". En fråga som jag också ställer mig. Linderborgs svar är dock:
-
[...] en biografi om Mona Sahlin kan kanske inte handla om politik, eftersom hon inte har någon. Hon har aldrig hållit ett ideologiskt linjetal eller skrivit något av bestående värde. Den som hoppades att hon efter två års tystnad nu äntligen skulle drämma till med nåt som visar att socialdemokratin är ett tydligt alternativ till högeralliansen, måste känna sig både lurad och desperat.
-
På sin blogg fortsätter även Lotta Gröning med sina hatkampanj mot Mona Sahlin. Ni kan själva läsa hennes senast inlägg och göra en egen bedömning.
-
Vad som slår mig är att många personer som tycker till om Mona Sahlin och SAP, inte är förtrogna med hur partiet fungerar. De står och trycker sina ansikten mot en glasruta och gör sina tolkningar utifrån vad de ser och inte hör. SAP är ingen PR-byrå, det är och förblir ett folkrörelseparti, hur mycket motståndare och tyckare vill få det till att det är 1. Mona Sahlin som ensam styr, 2. Mona Sahlin & Stefan Stern, 3. Mona Sahlin och hennes innersta krets eller 4. Partistyrelsen (partietablissemanget).
-
Ett tydligt tecken på att SAP är och förblir ett folkrörelseparti är rådslagen. Senast igår presenterades det nya rådslaget Kultur. I rådslagen får alla medlemmar tycka till. Det är rådslagen som formar vår politik. Då rådslagen ännu inte är klara, kan vi i vissa frågor inte svara på var partiet står. Förutom rådslagen kan de många socialdemokratiska föreningarna lägga motioner. Det är till syvende och sist på partikongressen som vår politik fastställs. Vår nästa partikongress äger rum hösten 2009.
-
Tillbaka till partiordförande Mona Sahlin. Mona Sahlin brukar å ena sidan säga att hon inte gick med i partiet utan hon gick med i Olof Palme. Jag å andra sidan brukar säga att jag inte gick med i partiet utan jag gick med i Mona Sahlin. Det gör mig lite skämtsamt till "sahlinist". Jag är socialdemokrat och sahlinist, men det hindrar mig inte från att kritisera Mona Sahlin eller partiet (när jag anser att det behövs). På denna blogg finns det såväl inlägg som är mycket kritiska som inlägg som näst intill är hyllningar.
-
Åsa Linderborg skriver i sin recension att Sahlin "aldrig hållit ett ideologiskt linjetal eller skrivit något av bestående värde". På socialdemokraternas hemsida finns tal som Sahlin har hållit, däribland Sahlins linjetal, som hon höll på extrakongressens andra dag 2007. Att Linderborg anser att Sahlin aldrig skrivit något av "bestående värde" får stå för henne.
-
Att som Lotta Gröning, Åsa Linderborg, Per Gudmundson, högeralliansen med flera hävda att Mona Sahlin inte har någon politik är bullshit! Vi som är medlemmar i SAP och som har en helt annan relation till Sahlin och SAP än hennes belackare, vet att så är inte fallet.
-
Magnus Ljungkvist - Grönings bok om Sahlin en studie i härskarteknik

Nu startar Kulturrådslaget

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så hölls en presskonferens på 68:an idag om det nya rådslaget Kultur:
-
Socialdemokraterna startar nu ett nytt rådslag för att utveckla och kraftsamla kring ett politikområde. Denna gång är det kulturen som står i centrum. Partisekreteraren Marita Ulvskog och kulturpolitiske talespersonen Margareta Israelsson leder arbetet:
- Vi socialdemokrater kommer under kommande mandatperiod att prioritera kulturen. Redan nu startar vi därför ett rådslag öppet för alla, för de kulturellt yrkesverksamma, för den kulturintresserade allmänheten och för våra medlemmar. Syftet med rådslaget är att debattera och genomlysa kulturområdet och lägga en grund för en kulturpolitik för framtiden, säger Marita Ulvskog.
- Kultur är inte bara underhållning och får inte överlåtas till att styras av kommersiella krafter. Kultur är fundamentet som vårt samhällsbygge vilar på. Den moderatstyrda regeringen har fullständigt misslyckats med att synlig- och tillgängliggöra kulturen. De få besked regeringen har gett på området väcker stark oro. Endast små resurser läggs på att öka tillgängligheten. De kulturverksammas villkor i arbetslivet försämras. Och kommersiella krafter ska få styra inriktningen på politiken. Vi behöver ett bättre alternativ för en levande och tillgänglig kultur i Sverige, säger Margareta Israelsson.
-
Kulturrådslaget pågår mellan den 20 oktober och den 12 december. Den 21 november bjuder Mona Sahlin och kulturrådslaget in till en Samling för Kulturen i Riksdagen – då kulturverksamma och ledande partiföreträdare möts för att diskutera en framtida kulturpolitik.
-
Rådslag Kultur
S-kultur - Bloggen om socialdemokraternas kulturrådslag

Könsneutralt äktenskap i skuggan av presidentkampanjen i USA-
Tisdag 4 november väljer USA en ny president. Samma dag sker också en rad folkomröstningar i olika frågor. Kalifornien folkomröstar bland annat om ett förbud mot homosexuellas rätt att gifta sig på samma villkor som heterosexuella. Den så kallade Proposition 8:
-
Striden i Kalifornien utlöstes av att delstatens högsta domstol den 16 maj upphävde förbudet mot homoäktenskap i Kalifornien som antogs via folkomröstning år 2000. Efter beslutet i domstolen kan inte bara homosexuella från delstaten, utan även från andra delstater, gifta sig i Kalifornien. Svaret från den religiösa högern blev att samla in tillräckligt många namn för att försöka återinföra förbudet via en ny folkomröstning. Men de möter hårt och välorganiserat motstånd (Arbetaren).
-
I Sverige är majoriteten för en könsneutral äktenskapsbalk, men i USA har frågan om äktenskap för homosexuella lett till en politisk strid av dignitet som näst intill delar USA. Över hela USA har konservativa grupper och kyrkor donerat pengar till kampanjen för förbudet. Den kristna högern är en politisk kraft att räkna med i USA. Här i Sverige har vi ju som bekant bara kristdemokraterna och några frikyrkor som är emot en könsneutral äktenskapsbalk, men vi vet också att kristdemokraterna har moderaterna i en rävsax.
-
Det finns även en kampanj mot förbudet. Google är ett företag som visat sitt stöd för kampanjen mot förbudet. Så här uttrycker sig Sergey Brin, en av grundarna till företaget, på Google-bloggen:
-
As an Internet company, Google is an active participant in policy debates surrounding information access, technology and energy. Because our company has a great diversity of people and opinions -- Democrats and Republicans, conservatives and liberals, all religions and no religion, straight and gay -- we do not generally take a position on issues outside of our field, especially not social issues. So when Proposition 8 appeared on the California ballot, it was an unlikely question for Google to take an official company position on.

However, while there are many objections to this proposition -- further government encroachment on personal lives, ambiguously written text -- it is the chilling and discriminatory effect of the proposition on many of our employees that brings Google to publicly oppose Proposition 8. While we respect the strongly-held beliefs that people have on both sides of this argument, we see this fundamentally as an issue of equality. We hope that California voters will vote no on Proposition 8 -- we should not eliminate anyone's fundamental rights, whatever their sexuality, to marry the person they love.
-
Även kända skådespelare stödjer kampanjen mot förbudet. Till exempel har Brad Pitt donerat 100 000 dollar.
-
Här i Sverige väntar vi fortfarande på en proposition om äktenskap från regeringen.
-


No on 8, Los Angeles Times,
Gaylife - Dissecting California's Proposition 8 Against Same-Sex Marriage
Fox & Hounds Daily - 8 Against Prop 8

Per Schlingmann v. Stefan Stern - Del II

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om Stefan Stern, apropå en läsvärd artikel i Fokus. Nu får återigen Stefan Stern ta på sig hela skulden för ett socialdemokratiskt misslyckande. Denna gång får Stern bära hundhuvudet för den misslyckade lanseringen av koalitionen med miljöpartiet. I dagens Aftonbladet kan vi läsa en artikel med rubriken Mannen bakom Monas fiasko.
-
I motsats till sin motståndare, propagandaminister Per Schlingmann, verkar Stefan Stern bakom kulisserna. En grå maktfaktor, som har Mona Sahlins fulla förtroende. De båda har känt varandra sedan han var förste ombudsman för SSU Stockholm i början av 1990-talet och de står varandra mycket nära. Stern har en rad misslyckanden bakom sig, vilket såväl Fokus som Aftonbladet tar upp, men även framgångar kantar hans väg.
-
Jonas Morian skriver i sitt inlägg Dags att mosa Mona, nu igen?:
-
Man behöver inte vara någon Einstein för att se mönstren. De inom socialdemokratin som verkligen inte gillar Mona Sahlin ser sin chans till revansch. Skandalböcker, avslöjanden och anklagelser kommer nu allt tätare. Ska det fortsätta i den här takten fram till valet så kommer Sahlin 2010 att få kämpa på fler fronter än mot Allianspartier och borgerliga ledarskribenter [...] I Aftonbladet anklagas nu socialdemokraternas biträdande partisekreterare, gruppsekreterare i riksdagen samt kommunikationsstrateg Stefan Stern för ”den misslyckade lanseringen av koalitionen med miljöpartiet”. Att hänga ut Stern, som anses vara en av Mona Sahlins allra närmaste förtrogna, är givetvis också en skarp kritik mot Sahlin själv.I samma artikel talas det också om ”gänget i Sahlins bunker”, vilket förstås är tänkt att föra tankarna till det ”bunkergäng” Carl Bildt sades ha omkring sig när han var moderaternas partiledare. I Aftonbladets tappning ingår folk som Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Stefan Engström, Camilla Buzaglo och Anneli Toresson i Sahlins inre krets.
-
I motsats till Morian tror jag inte att Aftonbladet ägnar sig åt någon hatkampanj gentemot Mona Sahlin i och med artikeln. Det må vara fel att hänga ut enbart Stefan Stern. Det är, som även Aftonbladet skriver, fler som ingår i Sahlins innersta krets. Vad det handlar om är journalistisk nyfikenhet. Varför lanserades koalitionen med miljöpartiet vid en så olämplig tidpunkt? En fråga som Aftonbladet med flera vill ha svar på.
-
Ur artikeln:
-
Stefan Stern är omvittnat ordningsam och systematisk. Alla möten partiet haft om samarbetet med v och mp har noggrant nedtecknats och summerats.
– Han älskar dataprogrammet Excel, säger en socialdemokrat.
Den eftertänksamme Stern gör ingenting förhastat. Utspelen är planerade in i minsta detalj.
– Han har ingen fingertoppskänsla. Har han bestämt att det ska vara en presskonferens så blir det så, oavsett vad som händer, säger en källa.
-
Kan det förhålla sig så att, i och med att Stefan Stern redan planerat in presskonferensen långt innan finanskrisen och industrikrisen i Sverige, ville han inte skjuta upp den? Enligt Aftonbladets källa har han ju ingen fingerspitzgefühl.
-
Om vi nu är vittnen till en Hata-Mona-kampanj, framför allt i våra egna led, är det mycket bekymmersamt. Jag har många gånger skrivit att högeralliansen måste komma ut ur oppositionsgarderoben, då de befinner sig i regeringsställning. Det gäller även i hög grad för socialdemokraterna. Det är vi som befinner oss i opposition och en av våra främsta uppgifter är att bedriva oppositionspolitik.
-
Nu har vi valt Mona Sahlin till partiordförande och att bedriva hatkampanj gentemot vår egen partiordförande är kontraproduktivt och gynnar inte partiet (snarare gynnar det borgarna).
-
Däremot är det aldrig fel att komma med konstruktivt kritik. I motsats till den förtroendevalda Sahlin är Stefan Stern en vanlig tjänsteman. Frågan som partiet och Mona Sahlin borde ställa är: Kan Stefan Stern matcha Per Schlingmann? Mitt svar på den frågan är NEJ.
-
Därför borde Mona Sahlin se sig om efter en ny kommunikationsstrateg. Vänskap i all ära, men jag är övertygad om att Stefan Stern kan få ett välbetalt jobb inom PR-branschen (Göran Persson kan säkert lägga in ett gott ord för Stern på sitt företag).
-
Vad socialdemokraterna behöver inför den kommande valrörelsen (ja, även nästkommande valrörelser) är en person som kan matcha Per Schlingmann. Den personen är tyvärr inte Stefan Stern.
-
P.S. Jag är "sahlinist" och gillar verkligen Mona Sahlin (såväl politikern som personen Sahlin).