It's just another day in paradise

She calls out to the man on the street "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?"
He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her.
Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there.
Oh Think twice. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Oh Think twice.'Cause it's another day for you. You and me in paradise (Think about it)
-
Idag jobbar jag på avdelningen Försörjningsstöd på stadsdelsförvaltningen (även kallad Socialen). Att det är högern som styr, syns tydligt på det här stället. Sedan jag var här sist (vilket var några månader sedan) har klimatet hårdnad ytterligare. På den här stadsdelsförvaltningen dras vi med en hög personalomsättning (tre av socialsekreterarna är nya sedan jag var här sist, andra har slutat), omorganisation (som är vardagsmat för socialsekreterarna) och en viss underbemanning.
-
Det här är det yttersta skyddsnätet (om man inte räknar in frivilligorganisationerna, vilket jag inte anser att man skall göra). En kvinna har gråtit i telefon. Hon har hamnat mellan stolarna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och försörjningsstöd. Jag försöker förklara för henne att jag inte kan hjälpa henne. Växeln har felaktigt kopplat henne till mig och jag är här idag och arbetar som ordningsvakt i receptionen.
-
Varsel kan ge kö till Socialen, läser jag i SvD. Kan ge kö? Det är redan kö!
-
Sedan 2006 har 500 000 lämnat a-kassan. Sammanlagt är det en miljon som står utanför a-kassan. Enligt Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet förklarar flykten från a-kassorna med följande påstående: Många kan ha lämnat a-kassan för att de faktiskt inte hade rätt ersättning. Uddén Sonnegård säger vidare att hon inte har någon "samlad bild" av hur många som lämnat a-kassan. En halv miljon har lämnat a-kassan efter valet 2006 och detta är förklaringen som borgarna kommer med?! Jag anser att den största orsaken är att människorna inte har råd att vara med längre (trots moderaternas generösa sänkning med hela 50 kronor. OBS! Ironi).
-
Moderaterna monterar ner välfärden och resultatet kan vi bland annat se här på Försörjningsstöd. Hungriga vargar jagar bäst är moderaternas motto. Ett annat motto moderaterna har är Survival of the fittest.
-
När alliansen i sina gemensamma skrifter hävdar att de ”vill slå vakt om den svenska modellen” visas här tvärtom att politiken medvetet är inriktad på att knäcka denna modell. Genom[..] a-kassan och fördyra fackligt medlemskap rubbas maktbalansen på arbetsmarknaden till kapitalets fördel. Genom privatiseringar och försämringar av socialförsäkringarna slås det kitt som solidariskt håller samman samhällets grupper sönder (Åtta år med Reinfeldt).
-
Många socialsekreterare är oroliga för framtiden. Mats Berglund, vice ordförande i SSR (som organiserar många socialsekreterare), säger till SvD: Vi räknar med ett enormt tryck på våra medlemsgrupper när det här slår igenom, säger han. Och vardagen är redan tuff på socialförvaltningarna eftersom ungdomsgrupperna är stora.
-


Jag har i inlägget Socialtjänstens hjältar II skrivit: Socialsekreterare har en orimlig arbetssituation och i och med att den moderatstyrda regeringen kommer med ytterligare sparkrav är denna situation, som socialsekreterare befinner sig i, ohållbar! Nu redovisar Akademikerförbundet en medlemsundersökning om socialsekreterarnas arbetssituation (under projektet Uppdrag Välfärd). Läs hela undersökningen här.
-
Högerns politik gagnar varken socialsekreterarna eller klienterna (= de som är tvungna till att uppsöka socialen). It's just another day in paradise.
-

Läs även inlägget Socialtjänstens hjältar

Inga kommentarer: