Kålsupare

Kommer ni ihåg att borgarna beklagade sig över sossarnas utnämningspolitik? Nu när borgarna är vid makten sker exakt samma sak. Dock försöker borgarna låtsas att de inte alls ägnar sig åt nepotism.
-
Deras strategi är att hyra in en extern konsult som med sina expertkunskaper skall välja den mest meriterade kandidaten. Konsulten får välja mellan två kandidater, varav den ena kandidaten inte vill ha jobbet. Tillåt mig att skratta...
-
SR, Expressen, DN

POLITIKER, PRAO & PR

Johan Sjölander skriver om statsminister Fredrik Reinfeldts besök på en förskola i Dalarna. Mindre barngrupper i förskolan sa visst Reinfeldt, när han var där. I DN läser vi det motsatta. Hur kommer det sig att Reinfeldt uttalar sig om mindre barngrupper när han befinner sig i en förskola och så sker det motsatta? Är det att lyssna på förskollärarna?
-
Det är förunderligt att ett besök i "vardagen" alltid skall åtföljas av media. Senast vi såg detta var i gårdagens SC, där Carin Jämtin skalade morötter på en skola.
-
Den så kallade prao:n är någon timme, kanske en dag. När jag gick i skolan var det en veckas prao som gällde.
-
Politiker som är ute i "verkligheten" och lyssnar på medborgare... en timme, en dag (medan kamerablixtar smattrar) och därefter försvinner de tillbaka till riksdagen eller Rosenbad. Det känns inte äkta.
-
Jag har haft förmånen att jobba tre veckor i en reception hos en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Jag har pratat med socialsekreterare och med så kallade klienter. Jag har arbetat. Jag har fått en helt annan insyn i denna verksamhet, än vad jag annars har fått via media, fördomar, broschyrer et cetera.

Socialtjänstens hjältar

De flesta socialsekretare har en oerhört tuff arbetssituation med konstanta omorganisationer, underbemanning och hög personalomsättning.
.
(Christin Johansson, förbundsordförande i SSR)
-
Socialsekretare är bland de sjukaste i landet läser jag i SvD och efter att ha jobbat några veckor i en reception för bland annat socialtjänsten (i en av de många hopslagna stadsdelsförvaltningar) skriver jag under på Johanssons uttalande.
-
Borgarna har slagit ihop flera stadsdelsförvaltningar för att spara pengar. Det drabbar de som arbetar i denna kommunala verksamhet och det drabbar de svaga i samhället.
-
Fler människor är nödgade att söka ekonomiskt bistånd, då borgarna jagar de sjuka, de svaga, de arbetslösa. De vill åt fuskarna, men i sin iver att sätta dit de som utnyttjar det sociala skyddsnätet på ett "felaktigt" sätt, drabbas även de som behöver detta skyddsnät. Det drabbar vidare personalen, framför allt socialsekreterarna, som får stå till svars för regeringens politik.
-
Socialsekreterare utsätts för hot och våld när klimatet hårdnar.
-
I en debattartikel i DN, som felaktigt rubriksatts med De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten (vilket nog får en och annan socialsekreterare att inte vilja läsa den), skriver SKTF:s ordförande, Eva Nordmark, på ett belysande sätt vad som har skett med socialtjänsten och vad som konkret måste göras för att socialtjänsten och socialsekreterarnas arbetssituation ska bli bättre.
-
Det saknas ekonomiska resurser och det drabbar socialsekreterarna (och inte bara de så kallade klienterna), men det struntar borgarna högaktningsfullt i.

Belsebub, borgarna & Boultbee

Det verkar som om det inte går en dag utan att jag läser om Boultbees framfart. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Boultbee, men blir återigen upprörd när jag läser DN:s artikel Skärholmens bibliotek oroas av chockhöjd hyra.
-
Samma utveckling kommer att ske i nio andra köpcentra som Boultbee äger, däribland Högdalens centrum. Jag bor i Högdalen och oroar mig för det jag redan har sett hända i Högdalen.
-
Det här var köpcentra som tillhörde allmännyttan, men som borgarna har sålt till privata investerare. Privata investerare som blott och bart tänker på vinst och inte tar hänsyn till några andra faktorer.
-
Jag blir rent ut sagt jävligt förbannad! Borgarna säljer ut vår allmännytta. Hur i helvete fick de mandat till detta? Det är en skandal!

Homosexuella har övernaturliga krafter

Jag läser detta i dagens Metro (s. 14):
-
Homosexuella jordbävningar
-
ISRAEL. Flera jordbävningar har skakat Israel de senaste månaderna. Orsaken är solklar, anser den ultraortodoxe parlamentsledamoten Shlomo Benizri - han skyller på homosexuella. En talesman för Israels motsvarighet till RFSL, kritiserar uttalandet men säger till lokala medier att det också kan ses som smickrande eftersom det innebär att homosexuella besitter övernaturliga krafter.
-
Nu sitter jag här och förundras över Benizris uttalanden i bästaSodom och Gomorra-stil. Jag försöker intensivt komma i kontakt med mina övernaturliga krafter, i bästa Heroes-stil, men inget händer.
-
Det får mig vidare att tänka på att under historiens gång har alltid judarna utsetts till syndabockar och jag tycker det är bedrövligt att Benizri använder homosexuella som syndabockar. Borde inte han veta bättre?
-
Erich Fried har skrivit en dikt som heter Höre Israel som sammanfattar mina tankar om Israel:
-
Als wir verfolgt wurden
war ich einer von euch
Wie kann ich das bleiben
wenn ihr Verfolger werdet?
-
Eure Sehnsucht war

wie die anderen Völker zu werden
die euch mordeten
Nun seid ihr geworden wie sie
-
Ihr habt überlebt

die zu euch grausam waren
Lebt ihre Grausamkeitin euch jetzt weiter?
-
Den Geschlagenen habt ihr befohlen:

„Zieht eure Schuhe aus“
Wie den Sündenbock habt ihr sie
in die Wüste getrieben
-
In die große Moschee des Todes

deren Sandalen Sand sind
doch sie nahmen die Sünde nicht an
die ihr ihnen auflegen wolltet
-

Der Eindruck der nackten Füße
im Wüstensand
überdauert die Spur
eurer Bomben und Panzer.
-

Läs mer om våra övernaturliga krafter på BBC och Dagen

Flera juridiska föräldrar!

Jag läser Annika Hamruds intressanta artikel i DN om utökat föräldraskap för lesbiska par.
-
Justititiedepartementet bereder ett förslag som har sin grund i Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning, där det bland annat finns ett förslag att partnern skall bli förälder vid barnets födelse om "jag" insimineras utomlands eller privat.
-
Jag vill dock, precis som RFSL, att man istället utreder frågan om fler än två juridiska föräldrar/vårdnadshavare.
-
Om jag till exempel skaffar barn med en bög, önskar jag att våra respektive partners också är juridiska (och aktiva) föräldrar. Varför skall våra partners uteslutas och osynliggöras i lagens namn?
-
För många är denna fråga en het potatis. Det är en kontroversiell fråga, men lagen måste följa med tiden. I praktiken har barn redan fler föräldrar än två. Ta bara heterosexuella konstellationer där det talas om plastpappor och plastmammor eller bonusföräldrar? Detta är med andra ord inte en "homofråga"! Bara benämningarna, "bonus" och "plast" visar att de inte är "riktiga" föräldrar, men för dessa och barnen är de i högsta grad riktiga föräldrar.
-
Barns rättigheter nämns också i dessa sammanhang. Barn har rätt till en mor och en far är ett populärt argument. Argumentet håller dock inte. Barn lever i dag med homosexuella föräldrar, barn lever med en förälder et cetera.
-
Barn har rätt till föräldrar, om det så är mormor och morfar som tar hand om barnet, om det är två bögar och två flator som är föräldrar, om det är en ensamstående kvinna som är föräldrar, om föräldrar med nya partners har delad vårdnad, är av underordnad betydelse.
-
Föräldrarskapet måste vidgas!
-
Läs även alltombarn.

Att vara en god pedagog

I dagens DN skriver Maciej Zaremba om den "jakt" som pågår på lärarhögskolan. Han berättar om lärare Eklund som inte alls har uttalat sig homofobiskt, utan ord har lagts i hans mun: Hade lärare Eklund verkligen sagt det som läggs i hans mun, skulle nog halva klassen rusat iväg till HomO - och resten till någon tidning.
-
Jag tycker det är förunderligt att Eklund har en lektion i hur lärare skall bemöta elevers fördomar och berättar att han under tonåren kände ett äckel inför bögar, men när en student frågar honom vad han känner inför bögar idag är det plötsligt "privat" och "hör inte hit". Det är alltså OK att säga att han var homofob i tonåren, men det är privat vad han anser idag? Nej, det är inte OK anser jag. Om en person börjar med en personlig reflektion, i detta fall att personen kände ett äckel inför bögar under tonåren, måste denna person även svara på en students fråga, om detta är fallet även idag.
-
Även en fråga som "anser Eklund att homosexualitet är normalt?" anser Eklund hör till en annan lektion, ändock väljer han att svara att att han har svårt för "fjolligheten". Lektionen handlar alltså om hur lärare skall bemöta elevers fördomar och han säger att han har svårt för "fjolligheten"?!
-
Att vara lärare, att lära ut kunskap är ett oerhört ansvarsfullt och viktigt arbete. Att vara en god pedagog. En lärare är också människa (ingen robot) och bör vara personlig, när utrymme ges för detta, men det finns gränser.
-
Om en lärare berättar om en fördom hon eller han har haft tidigare och det kommer följdfrågor, som i detta fall, en student vill veta om det fortfarande förhåller sig så, då bör läraren svara på denna fråga. Det går inte att i ena stunden hänvisa till sin privatperson och i andra stunden hänvisa till lärarrollen (eller att det hör till en annan lektion), åtminstone inte om det, som i det här fallet, är en diskussion om homosexualitet under en lektion som ska handla om hur lärare skall bemöta elevers fördomar.
-
Vidare, en heterosexuell student upplever kanske Eklunds ord på ett annat sätt en en hbt-person. Vi läser in och tolkar olika på grundval av sexuell läggning, etnicitet, religion, erfarenheter et cetera.
-
Om en hbt-person känner sig kränkt av en lärares uttalanden, betyder inte nödvändigtvis att en heterosexuell person känner sig kränkt. Därför är det inte troligt, som Zaremba skriver, att halva klassen skulle rusa till HomO och resten till tidningarna.
-
Naturligtvis skall studenter kunna diskutera och ifrågasätta varandras åsikter, det är inte det som är problematiken. Problematiken i detta fall är hur lärare Eklund har agerat, vad han väljer att säga och vad han inte vill säga. Problematiken är hur han bemöter studenternas frågor.
-
Hur hela fallet har hanterats kan man ha synpunkter på, men tala om "jakt" och att HomO sätter människor under "stark press", underförstått att HomO nästintill hotar människor om de inte förlikar/betalar skadestånd, är en smula magstarkt.
-
Till syvende och sist ordet "kränkt", är ett starkt ord. Det missbrukas. Vad i består en kränkning? Om en person känner sig kränkt, skall man alltid gå på den personens utsaga/upplevelse?
-
Det fall som Zaremba använder för att exemplifiera/belysa (felaktiga) anmälningar om kränkning, är olyckligt, eftersom jag anser att Eklund har brustit i sin yrkesroll som lärare.

Insemination för ensamstående

Bättre än att försöka bli gravid på krogen, eller att stanna i en destruktiv relation bara för att få barn... säger ordförande för Femmis, Gunilla Gerland, om insemination för ensamstående och jag håller med henne (DN).
-
I nuläget är det de ovanstående alternativen och fertilitetskliniker utomlands, som möjliggör ensamstående kvinnors barnlängtan.
-
I nuläget får även ensamstående adoptera barn (även mycket vårdkrävande, handikappade barn) vilket gör att kristdemokraternas favoritargument att "alla barn har rätt till en mor och en far" fallerar.
-
Det är som vanligt kristdemokraterna som bestämt säger nej till ensamståendes rätt att inseminera. Moderaterna har ännu inte tagit ställning. Övriga riksdagspartier säger ja.
-
Jag hoppas att det kommer ett utskottsinitativ från riksdagen inom en snar framtid, så att ensamstående slipper ragga på finlandsfärjor.

Vårdnadsbidraget behandlas imorgon i kammaren

I morgon äger två intressanta interpellationsdebatter om vårdnadsbidraget rum i kammaren. Det är Veronica Palm som frågar såväl socialminister Göran Hägglund som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om effekterna av vårdnadsbidraget.
-
Precis som den oro jag har uttryckt i ett tidigare inlägg, så oroar sig även Palm för effekterna av vårdnadsbidraget:
-
Dessutom visar erfarenheter från Norge att de barn som bäst behöver förskolan för sin språkliga och sociala utveckling riskerar att i än högre grad än i dag stanna hemma, detta i stället för att få delta i den pedagogiska och stimulerande verksamhet som en bra förskola innehåller.
-

Mina frågor till statsrådet är:
-
Hur avser statsrådet att verka för att kommunerna ekonomiskt kompenseras för införandet av vårdnadsbidrag?

-
Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vårdnadsbidraget inte drabbar kvalitete
n i barnomsorgen? (Interpellation 2007/08:332).
-
Erfarenheter visar att vårdnadsbidraget utnyttjas till 95 procent av kvinnor. Bara det borde väcka jämställdhetsministerns intresse för att granska bidraget ur ett genusperspektiv. Den norska erfarenheten visar att det till stor del är invandrade kvinnor och unga kvinnor med låg utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden som utnyttjar bidraget.
-
Vårdnadsbidraget i sig försvårar alltså etablering på arbetsmarknaden för redan svaga kvinnogrupper, försvårar integrationen av just kvinnor bland de invandrade svenskarna och förstärker de förtryckande könsroller som säger att kvinnor, inte män, är lämpade att ansvara för barn och hem.

-
Dessutom är bidraget för litet. Det är så litet att det på intet sätt kan vara en reell valmöjlighet för den som i dag finns väl etablerad på arbetsmarknaden. Resultatet blir ett bidrag till dem med svagast etablering för att ytterligare förstärka inlåsningen i utanförskap av unga, invandrade och lågutbildade kvinnor – eller ett hemmafrubidrag till de kvinnor som gift sig rikt.

-
Mina frågor till statsrådet är:

-
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka vårdnadsbidragets negativa effekt på jämställdheten?

-
Avser statsrådet att
ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av vårdnadsbidragets effekter ur ett genusperspektiv, och när återkommer regeringen? (Interpellation 2007/08:334).
-
Vårdnadsbidraget är fruktansvärt omodernt. Det slår hårt mot kvinnor och det slår hårt mot barn!

Rätten till fri abort är återigen hotad

Jag läser med fasa att abort har blivit en stor valfråga i Italien (SvD). Återigen är det mörka krafter (läs Vatikanen och gubbjävlar) som vill inskränka rätten till abort. Kvinnor måste ha rätt att bestämma över sina egna kroppar! Hur historielösa får dessa mörkermän bli?
-
Silvio Berlusconi säger till FN att FN bör erkänna rätten till liv "från befruktningen till den naturliga döden", vilket han nog har läst i någon skrift från Vatikanen. En av hans närmaste män, Giuliano Ferrara, kallar fria aborter "den största skandalen i vår tid". Ferrara pekar på Indien, där barn av "fel" kön aborteras och vidare på Nordkorea, där aborter används för att undanröja missbildningar.
-
Att Kina och Indien använder abort för att abortera bort kvinnliga foster är en fråga som vi måste särskilja från rätten till fri abort. Att abortera foster med missbildningar är en annan fråga, som vi också måste särskilja från rätten till fri abort.
-
Offensiv 636 står att läsa:
-
En majoritet av världens kvinnor saknar rätten att bestämma över sina egna liv. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) görs 10 till 20 miljoner illegala aborter varje år och 500 kvinnor dör varje dag i sviterna efter illegal abort. De senaste åren har rätten till abort inskränkts i flera länder som tidigare haft fri abort, ett exempel är Polen. Man har också krävt att slippa EU-lagar som rör sexualundervisning m m. Idag hittas flera hundra nyfödda barn i soptunnor i Polen, en tragedi som skulle kunna undvikas.
-
Är det ett sådant EU vi vill ha?! Nu måste såväl EU och FN bestämt sätta ner foten. Vi måste påverka länder i såväl EU som utanför EU. Det är vår skyldighet till de kvinnor och barn som fallit offer för de mörka krafterna som har förbjudit eller inskränkt rätten till abort.
-
Rätten till fri abort är en mänsklig rättighet. Låt inte mörkermännen i Italien segra i denna oerhört viktiga fråga.
-
Läs även Aftonbladet

Allmännyttan är allas vår nytta!

Jag har i ett tidigare inlägg ondgjort mig över Boultbee och läser med glädje i dagens punkt.se (s. 3) att handlarna i Skärholmen, Högdalen, Västermalmsgallerian, Ringen och Fältöversten går samman för att stoppa Boultbees vansinniga hyreshöjningar.
-
Boultbees vd Bo Falk har tidigare sagt att "tanken är att galleriorna ska locka mycket folk och att det då kan bli svårt att ha kvar nischbutiker". Jag håller inte med Falk. Om alla gallerior har samma/liknande butiker, blir det tråkigt. Varför skall jag då åka till Ringen eller Fältöversten om jag har en galleria närmare mig, som har exakt samma butiker? Högdalens centrum kommer att förlora sin själ om nischbutikerna försvinner!
-
I Stockholm City läser jag att allmännyttan kommer att bygga färre hyreslägenheter än planerat i år. Helt i enlighet med borgarnas agenda, då de enbart satsar på bostadsrätter. Borgarna säljer också mark till exploatörer, istället för att upplåta dem till hyresrätter.
-
Bostadsborgarrådet Kristina Alvendal slår ifrån sig: "Vi försöker bygga Stockholm mera blandat. Vi prioriterar bostadsrätter i områden där de kommunala bostadsbolagen kraftigt dominerat." Låt mig bara säga yeah right!
-
Cirka tusen hyresrätter kommer således inte att byggas i år. Jag förstår att de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm skjuter dessa på framtiden, eftersom borgarnas politik försvårar för byggande av allmännyttan.
-
Allmännyttan är allas vår nytta och borgarna har inte rätt att sälja ut det som är vårt!
-
Läs även inlägg om detta på Alliansfritt Sverige

Klass 9A

Jag såg en bra dokumentär på SvT igår - Klass 9A - dokumentärserien om den svenska skolan som jag vill passa på att rekommendera via min blogg.
-

Oj, vad jag blev avundsjuk på eleverna. Jag vill inte hänga ut någon av mina gamla lärare, men alla har vi väl stött på dåliga lärare, utbrända lärare och lärare som inte borde vara lärare? Sedan har vi också mött eldsjälar. Lärare som brinner för sitt yrke, som ser det som ett kall.
-
Jag ville bli lärare. Jag började plugga tyska på universitetet och hade tänkt mig bli lärare i tyska och historia, men efter en halvår som vikarie, lärarassistent och elevassistent insåg jag snabbt att jag inte skulle kunna arbeta i "skolvärlden". Ta bara dokumentärfilmen Vikarien. Vem orkar arbeta och lära ut kunskap i en sådan arbetsmiljö?
-
Framför allt skulle jag nog bli polisanmäld för misshandel (alternativt dråp). Jag minns specifikt en grupp sjundeklassare som jag fick ta hand om. Betänk att jag inte hade någon som helst pedagogisk utbildning vid det tillfället, men det hade nog inte hjälpt i det här fallet.
-
Det var ett tiotal sjundeklassare som inte fungerade i de vanliga klasserna och eftersom ledningen ansåg att jag var ung och nytänkande, så satte de mig in charge av denna grupp.
-
Här fanns en sjundeklassare vars föräldrar hade anammat "fri uppfostran". Han klättrade på väggarna, sprang omkring och var oförmögen att lyssna och lära. En annan sjundeklassare kom från en "värstingfamilj". Han bar omkring på kniv och var "stolt nazist". Denna sjundeklassare tog vid ett tillfälle stryptag på en annan elev. Jag blev rädd, men också arg. Jag lyfte bokstavligen upp ungen och slängde ut honom. Om jag inte hade ingripit så hade nog den andra eleven svimmat eller dött.
-
Utan att bli långradig, så ser jag fram emot de övriga avsnitten av 9A. Hur skall det gå för eleverna? Hur skall det gå för lärarna? Jag håller tummarna.

Vårdnadsbidraget, inte bara en kvinnofälla utan en BARNFÄLLA!

Från och med 1 januari i år utbetalas nu ett vårdnadsbidrag på 3000 kronor. Denna fashionabla summa går främst till mödrarna. En liten fickpeng på 3000 (att jämföra med Norge, som betalar ut 10 000 norska kronor i vårdnadsbidrag).
-
Norge är nu på väg att avskaffa sitt vårdnadsbidrag, efter att ha sett effekterna av "kontantstötte". Vårdnadsbidraget togs ut av 96 procent kvinnor. Det var i hög grad invandrarkvinnor i miljonprogrammen som i och med vårdnadsbidraget förlorade positioner på arbetsmarknaden. Lågavlönade kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden (eller som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden) nyttjade vårdnadsbidraget.
-
Carina A. Elgestam har publicerat en artikel i Smålandsposten om vårdnadsbidraget som kvinnofälla. Läs den! Den finns publicerad på socialdemokraterna.se.
-
Vad jag vill belysa med detta inlägg är att vårdnadsbidraget i högsta grad även är en barnfälla! -
Sverige har en av världens bästa förskolor, med pedagoger som har minst tre års högskoleutbildning. Andra länder vallfärdar till Sverige för studiebesök.
-
I förskolan lär sig barn att interagera med andra barn (och vuxna).
-
Förskollärare jobbar med bild och form, rytmik och rörelse, de lär ut om bland annat djur och natur (då de tar med sig barnen på olika exkursioner). Barn lär sig att arbeta i grupp, vänta på sin tur, de lär sig att lyssna och att ta ansvar. De lär sig även det svenska språket. De lär sig genom att leka. Vissa förskolor har även tagit hjälp av genuspedagoger (och ni som läser min blogg vet att jag brinner för genuspedagogik). Genuspedagogik ökar bland annat jämställdheten mellan könen.
-
Förskolan är en oerhört bra träning inför skolan. Studier har visat att barn som gått i förskola klarar sig bättre i skolan än de som inte fått gå i förskolan. Detta är bara några exempel om den pedagogik och de aktiviteter som äger rum i förskolan.
-
Vårdnadsbidraget slår hårt mot invandrare! Ett barn som stannar hemma med en mor som inte behärskar det svenska språket, har redan ett stort handikapp när det skall börja i skolan. Barnet lär sig inte att interagera med andra barn och vuxna (barn med annan etnicitet, religion etc.).
-
Som jag redan nämnt förlorar vidare invandrarkvinnorna sin position på arbetsmarknaden vilket i förlängningen även drabbar barnen.
-
Vårdnadsbidraget har en segregerande effekt.
-
Vårdnadsbidraget handlar i hög grad om klasspolitik! Mona Sahlin talar om återställare om vi vinner valet 2010. Just vårdnadsbidraget är en sådan återställare.
-
Vårdnadsbidraget är fruktansvärt omodernt. Det slår hårt mot kvinnor och det slår hårt mot barn!
-

En glad Ohly säger nej till en rödgrön allians

Jag möts av en leende Lars Ohly i SvD idag. För att sammanfatta artikeln vill Ohly inte ha någon gemensam plattform inför valet 2010, men sitter gärna i regeringen tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet, om denna sida vinner.
-
Inga förhandlingar och kompromisser innan valet men en och annan ministerpost kan han minsann tänka sig. Tror han verkligen att han får igenom sina krav på en regeringen bestående av sossar och miljöpartister och vänsterpartister, om han inte samarbetar med dessa två partier innan valet?! Nej, du Lars Ohly. Jag hoppas innerligt att vi klarar oss utan vänsterpartiet.
-
De fyra borgerliga partierna kommer att fortsätta med sitt "Allians för Sverige" inför valet 2010. Jag tror att det gynnar oppositionen så som det ser ut idag.
-
Ju fler sprickor vi ser i den moderatstyrda regeringen, desto mer tveksamt blir det svenska folket. Lägg därtill till att när man väl står där i röstbåset, varför skall man då välja ett annat borgerligt parti än moderaterna? Det är ju ändock de som är regeringen.
-
Nackdelen med att skapa allianser och därmed ständigt kompromissa är att partiers särart försvinner. Vi ser det tydligt med den nuvarande regeringen som med all tydlighet är moderatstyrd. De mindre partierna "sugs upp" av det största. Det största partiet kan alltid köra över de små partierna med hänvisning till att de är störst.

Homofobins och okunskapens fula ansikte

Det kan tyckas vara en småsak att en lesbisk kvinna blir nekad att köpa en hundvalp, men detta är i högsta grad diskriminering.

Kennelägaren berättade för den lesbiska kvinnan att hon tidigare haft kontakt med ett transvestitpar och att hon läst att transvestiter har koppling till djurporr.

Kennelägaren gjorde klart för kvinnan att hon inte fick köpa valpen eftersom hon inte litade på homosexuella.

Detta är homofobins och okunskapens fula ansikte! Jag blir så arg och ledsen när jag läser dylika saker.

SvD
DN

Borgarna & Boultbee = Belsebub

Ja, som ni vet sålde borgarna en stor del av allmännyttan till privata investerare. En sådan investerare är det brittiska imperiet Boultbee och här pratar vi om ett imperium som inte skyr några medel.

Butiksägare i Ringens centrum och Fältöversten drabbades med hyreshöjningar på upp till 10.000 kronor kvadratmetern. Säg den lilla butiksidkare som har råd med en sådan höjning? Det är nämligen så att om Boultbee inte anser att en butiksägare passar in i deras koncept, så gör de sig snabbt av med butiksidkaren. Detta med fula medel.

I anslutning till vissa av de tio centra som nu Boultbee äger, finns det bostäder. Nu är det de boendes tur att drabbas av Belsebub, ooooppps jag menar förstås Boultbee.

I attraktiva centra som Fältöversten och Ringens centrum talas det om 15 procents hyreshöjning. I det mindre attraktiva centrat Högdalen kommer det att ske en höjning på fem procent.

I Högdalens centrum finns "tupphusen". Tupphusen är ganska nedsjasade redan i nuläget (och har varit det ett bra tag) och det är väl snarare på sin plats med en hyressänkning, men Boultbee vill troligtvis att de boende skall köpa sina bostäder (och att de som inte har råd med hyreshöjningen flyttar).

Innan utförsäljningen av Högdalens centrum "tillhörde" de boende i tupphusen Centrumkompaniet/Familjebostäder. De stod vidare i Familjebostäders interna kö. Efter utförsäljningen fick de ett brev av Boultbee där det stod att de numer stod i Boultbees interna kö. Det gick en tid och därefter fick de boende ett samtal från Boultbee, där Boultbee meddelade att de inte hade någon intern kö.

Det är få som är intresserade av att köpa en nedgången lägenhet i ett av tupphusen. Badrum har inte blivit renoverade på år och dar och kök har fortfarande gamla gasspisar som kan sluta fungera när som helst. Ja, men si vad gör då Boultbee? De säger upp lägenhetsunderhållet!

Vad innebär det i praktiken? Om frys, kyl eller gasspis går sönder får hyresgästen då själv bekosta det? Innebär det att ingen städning kommer att ske?

Det vore i så fall en effektiv strategi från Boultbee. Många hyresgäster kan inte bo under sådana förhållanden och säger "frivilligt" upp hyreskontraktet.

Boultbees uppköp av köpcentra är också ett allvarligt hot mot demokratin, vilket Jan Wiklund och Göran Folin har uppmärksammat i SvD. De personer som idkar politik eller kultur blir utkörda, men kan få genomföra sin verksamhet om de betalar en summa pengar (och har åsikter som är förenliga med Boultbee).

Borgarnas utförsäljning av allmännyttan har inget mandat hos oss svenska medborgare (och då menar jag också att många borgerliga väljare motsätter sig utförsäljningen av allmännyttan). Vad borgarna gör är blott och bart av ideologiska skäl.

En ohelig allians

Allians, av franska alliance, förbund eller förbindelse, gemensam överenskommelse. I politisk mening mellan stater för något gemensamt ändamål, till exempel anfall, försvar eller handel. Deltagare i en allians kallas allierad.
Att avstå eller säga nej i riksdagen är en helt annan sak än statsråd som reserverar sig i regeringen. Det verkar som om en ny praxis är i antågande i och med den moderatstyrda regeringen, nämligen att statsråd skall få reservera sig. "Hej riksdagen. Här kommer en proposition men tre kristdemokrater har reserverat sig..." Ja, så kan det se ut i framtiden.
Allians för Sverige kallar sig de fyra partierna i regeringen. För mig innebär allians att de allierade kommer fram till gemensamma beslut, men nu skall det bli ändring på det. Kanske är det ett mycket taktiskt steg för att visa svenska folket att "visst, vi samregerar, men vi är unika partier, så fortsätt att rösta på ett av fyra borgerliga partier även i framtiden". Det är smart, men frågan är om medborgarna inte genomskådar en dylik taktik?
Att äktenskap mellan samkönade par skulle visa på tydliga sprickor i den så kallade alliansen, visste vi väl alla, men att rädda Allians för Sverige med en ny praxis - är det verkligen lösningen? Är det bra för demokratin?
Varför inte försöka kompromissa? Följa den gyllende medelvägen eller helt sonika överlåta visa beslut till riksdagen, där det är möjligt att avstå från att rösta?
Källor: SvD