En ohelig allians

Allians, av franska alliance, förbund eller förbindelse, gemensam överenskommelse. I politisk mening mellan stater för något gemensamt ändamål, till exempel anfall, försvar eller handel. Deltagare i en allians kallas allierad.
Att avstå eller säga nej i riksdagen är en helt annan sak än statsråd som reserverar sig i regeringen. Det verkar som om en ny praxis är i antågande i och med den moderatstyrda regeringen, nämligen att statsråd skall få reservera sig. "Hej riksdagen. Här kommer en proposition men tre kristdemokrater har reserverat sig..." Ja, så kan det se ut i framtiden.
Allians för Sverige kallar sig de fyra partierna i regeringen. För mig innebär allians att de allierade kommer fram till gemensamma beslut, men nu skall det bli ändring på det. Kanske är det ett mycket taktiskt steg för att visa svenska folket att "visst, vi samregerar, men vi är unika partier, så fortsätt att rösta på ett av fyra borgerliga partier även i framtiden". Det är smart, men frågan är om medborgarna inte genomskådar en dylik taktik?
Att äktenskap mellan samkönade par skulle visa på tydliga sprickor i den så kallade alliansen, visste vi väl alla, men att rädda Allians för Sverige med en ny praxis - är det verkligen lösningen? Är det bra för demokratin?
Varför inte försöka kompromissa? Följa den gyllende medelvägen eller helt sonika överlåta visa beslut till riksdagen, där det är möjligt att avstå från att rösta?
Källor: SvD

Inga kommentarer: