Vårdnadsbidraget, inte bara en kvinnofälla utan en BARNFÄLLA!

Från och med 1 januari i år utbetalas nu ett vårdnadsbidrag på 3000 kronor. Denna fashionabla summa går främst till mödrarna. En liten fickpeng på 3000 (att jämföra med Norge, som betalar ut 10 000 norska kronor i vårdnadsbidrag).
-
Norge är nu på väg att avskaffa sitt vårdnadsbidrag, efter att ha sett effekterna av "kontantstötte". Vårdnadsbidraget togs ut av 96 procent kvinnor. Det var i hög grad invandrarkvinnor i miljonprogrammen som i och med vårdnadsbidraget förlorade positioner på arbetsmarknaden. Lågavlönade kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden (eller som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden) nyttjade vårdnadsbidraget.
-
Carina A. Elgestam har publicerat en artikel i Smålandsposten om vårdnadsbidraget som kvinnofälla. Läs den! Den finns publicerad på socialdemokraterna.se.
-
Vad jag vill belysa med detta inlägg är att vårdnadsbidraget i högsta grad även är en barnfälla! -
Sverige har en av världens bästa förskolor, med pedagoger som har minst tre års högskoleutbildning. Andra länder vallfärdar till Sverige för studiebesök.
-
I förskolan lär sig barn att interagera med andra barn (och vuxna).
-
Förskollärare jobbar med bild och form, rytmik och rörelse, de lär ut om bland annat djur och natur (då de tar med sig barnen på olika exkursioner). Barn lär sig att arbeta i grupp, vänta på sin tur, de lär sig att lyssna och att ta ansvar. De lär sig även det svenska språket. De lär sig genom att leka. Vissa förskolor har även tagit hjälp av genuspedagoger (och ni som läser min blogg vet att jag brinner för genuspedagogik). Genuspedagogik ökar bland annat jämställdheten mellan könen.
-
Förskolan är en oerhört bra träning inför skolan. Studier har visat att barn som gått i förskola klarar sig bättre i skolan än de som inte fått gå i förskolan. Detta är bara några exempel om den pedagogik och de aktiviteter som äger rum i förskolan.
-
Vårdnadsbidraget slår hårt mot invandrare! Ett barn som stannar hemma med en mor som inte behärskar det svenska språket, har redan ett stort handikapp när det skall börja i skolan. Barnet lär sig inte att interagera med andra barn och vuxna (barn med annan etnicitet, religion etc.).
-
Som jag redan nämnt förlorar vidare invandrarkvinnorna sin position på arbetsmarknaden vilket i förlängningen även drabbar barnen.
-
Vårdnadsbidraget har en segregerande effekt.
-
Vårdnadsbidraget handlar i hög grad om klasspolitik! Mona Sahlin talar om återställare om vi vinner valet 2010. Just vårdnadsbidraget är en sådan återställare.
-
Vårdnadsbidraget är fruktansvärt omodernt. Det slår hårt mot kvinnor och det slår hårt mot barn!
-

Inga kommentarer: