Homofobi, rasism och andra fördomar i bevakningsbranschen


Det är sällan jag stöter på öppen homofobi ansikte mot ansikte. Dock skedde det i förra veckan när jag gick kursen Bevakningsföreståndare på Väktarskolan. En av kursdeltagarna ansåg på fullaste allvar att "man valde att bli homosexuell". Nu hade inte mannen bara en skruv lös, utan många. Han var (endast ett axplock): för FRA-lagen, för dödstraff, för kärnkraft, hatade Miljöpartiet och talade ljudligt om för alla och envar att han minsann var Vänsterpartist. Det gick inte att diskutera med honom (vilket var frustrerande i sig).
-
Det är sällan jag säger till människor att de är "dumma i huvudet" och exakt så uttryckte jag mig inte i fredags (men nästan). Den här mannen har genomgått föreskriven utbildning för föreståndare med godkänt resultat och det är skrämmande i sig.
-
I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag står följande att läsa:
-
2 kap. Auktorisation m.m.
1 § Som följer av lagen (1974:191) om bevakningsföretag får auktorisation endast meddelas företag som avser att för annans räkning bedriva yrkesmässig bevakning eller föreskriven utbildning av personal som ska bedriva bevakning. I 1 kap. 1 § anges vilka åtaganden som är att betrakta som bevakning.
Sakkunnigt och omdömesgillt sätt
2 § Föreståndaren ska själv, eller genom en ändamålsenlig organisation, se till att den bevakning eller utbildning som företaget har åtagit sig att bedriva utförs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed samt att de anställda har den kompetens och utbildning som verksamheten fordrar.
3 § För att det ska kunna antas att bevakningen eller utbildningen kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed fordras att företagets föreståndare med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning för föreståndare, se bilaga 3. Vidare krävs att företagets föreståndare har erfarenhet av och kunskap om bevakning och bevakningsbranschen i allmänhet och den form av bevakning eller utbildning som anges i ansökan i synnerhet.

-
Enligt mig uppvisade mannen vare sig god sed eller ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
-
Förra gången jag upplevde öppen rasism, homofobi och fördomar var på en kurs jag gick på BYA. Kursledaren ville veta vilka fördomar deltagarna hade. Jag svarade att jag inte tänkte uppge vilka fördomar jag har i klassrummet, men att jag var medveten om de jag har och att jag aktivt arbetade med att slå hål på mina fördomar. Jag sade vidare att den som säger att han/hon inte har några fördomar är den mest fördomsfulla av oss alla. Efter att de andra deltagarna vädrat sina fördomar, räckte jag upp handen och sade: Efter att ha hört övriga kursdeltagares fördomar kan jag nu delge en fördom som jag har - fördomar gentemot andra väktare.
-
Rasism, homofobi, islamofobi och andra fördomar förekommer i alla branscher, men bevakningsbranschen har faktiskt en rejäl möjlighet att motverka detta medelst kunskap.
-
Vart fjärde år ska en väktare genomgå en obligatorisk repetitionsutbildning. Jag anser att bevakningsbranschen är skyldiga att motverka rasism, homofobi, islamofobi et cetera, vilket är möjligt att göra genom den obligatoriska repetitionsutbildningen.
-
Bevakningsbranschen kan skrika sig hes om att väktarnas status måste höjas, men om vi låter stolpskott, klåpare med flera företräda branschen kommer aldrig väktarnas status att höjas.

Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Via Sossar mot Storebror:
-
Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår internet- och mobiltrafik.
-
Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den 1:e december 2009 inte att existera på internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs-avlyssning.
-
Flera juridiska experter uttrycker sig dessutom mycket tveksamt till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Alltså bör lagen prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg.
-

Valutskottets förslag till kommun, landsting och riksdag i Stockholm stad

Valutskottets förslag till kommun, landsting och riksdag i Stockholm stad finns nu till allmän beskådan. Jag finns med: Valkrets 4, Landstingsfullmäktige, plats 25.
-
Några namn som förekommer (högt upp) på Valutskottets förslag till listorna förvånar mig. Hur tänkte Valutskottet här? är en återkommande mening som surrat i mitt huvud vid genomgången. Dock är jag glad att min fru hamnar högt upp på förslaget till Kommunfullmäktige (se nedan).
-
De partikamrater, som varit oroliga för att jag ska ställa till med ett herrans liv och/eller driva personvalskampanj, kan lugna ner sig. Det kommer inte att ske.
-

Öppna och stängda dörrar

Tiotusentals människor kommer under 2010 blir försäkringslösa på grund av försämringar i sjukförsäkringen. Medan den Moderatstyrda regeringen, å ena sidan, driver den kalla handens politik, försöker de Rödgröna, å andra sidan, komma med kloka förslag som inte stänger dörrar, utan öppnar dem. På Brännpunkt skriver de Rödgröna bland annat:
-
För att ge människor en verklig chans och se till att de inte fastnar mellan olika myndigheters ansvarsområden vill vi samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på kommunnivå – vi kallar det för ”En dörr in”. Medborgaren ska på ett och samma ställe få hjälp och stöd, utan att behöva bollas mellan olika myndigheter.
-

DN:s ledare anser att vårdnadsbidraget suger

Det är inte varje dag som DN:s ledare kritiserar borgerlig politik, men idag gör DN det med råge och sågar vårdnadsbidraget jämns (eller heter det jäms?) med fotknölarna - 3 x fel resultat heter ledaren -läs den.
-
I inlägget Göran Hägglund är besviken länkar jag till tidigare inlägg som jag skrivit på temat vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är nämligen inte bara en kvinnofälla utan även en barnfälla.

På kurs hela veckan

Denna vecka blir det inget bloggande misstänker jag. Jag håller nämligen på och utbildar mig till bevakningsföreståndare.
-
Kvällarna kommer att gå åt att plugga följande:
Lag om Bevakningsföretag
Förordning om bevakningsföretag
RPS FS 2006:15 FAP 579-2
Utdrag ur vapenlagen
Utdrag ur yrkestrafiklagen
Arbetsmiljölag
Arbetstidslag
Lag om anställningsskydd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Samhällets rättsvårdande myndigheter
Utdrag ur Lag om mervärdesskatt
Utdrag ur Bokföringslag
-
Det är första gången jag går en utbildning i Väktarskolans regi. De utbildningar jag har gått har varit de som getts av Bya och Polisen (därtill en rad internutbildningar). På Byas utbildningar ingår fika och lunch i kursavgiften. Väktarskolan bjuder inte ens på kaffe, vilket är snålt anser jag.

50/50 - varför är det så jla svårt? (Del II)

Idag ondgör sig Sanna Rayman över en tredelad föräldraförsäkring.
-
Vi Socialdemokrater beslutade på Jobbkongressen om en tredelad föräldraförsäkring, med målet att den skall bli tudelad. Nu är Rayman förbannad över att även Folkpartisten Birgitta Ohlsson anser att det är dags för en delad föräldraförsäkring.
-
Rayman lutar sig mot en Demoskopmätning (DN 19/11) som visar att 84 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska få bestämma över barnledigheten. Jag är övertygad om att Rayman vet vad opinionsbildning är och som Ohlsson skriver: Politiker kan inte alltid ängsligt snegla i backspegeln efter opinionen. Då hade kvinnlig rösträtt och förbudet mot barnaga aldrig införts.
-
Sedan Socialdemokraternas förra partikongress har mäns uttag av dagar i föräldraförsäkringen ökat från 19,5 procent till 21,5 procent. Om den takten fortsätter, har vi 60 år kvar med en ojämlik föräldraförsäkring. Alla försäkringar är individuella och personliga, alla utom föräldraförsäkringen. 50/50 - varför är det så jla svårt? Är det inte politikernas jobb att även bilda opinion för frågor vi brinner för?
-
Kristian Krassman har skrivit ett läsvärt inlägg på samma tema. Han skriver bland annat:
-
När Rayman talar om att det råder en valfrihet eftersom systemet tycker jag hon har fel, någon faktisk valfrihet finns det inte. Jag tycker att den föreslagna tre delningen, är en bra början. Låt papporna ta ett större ansvar, genom att öronmärka fler månader för pappan. Det är en bra början till att på sikt göra föräldraförsäkringen individuell.
De flesta barn har en pappa och en mamma, varför inte låta båda utgöra normen av vilka som skall vara hemma med barnet under den första tiden. Först då är vi på rätt väg för att skapa ett jämställt samhälle där normen inte avgör, inte ens avgör när påstådd valfrihet finns. När Sanna Rayman skriver om bibehållen valfrihet så skriver hon om att hon vill konservera den påstådda valfrihet som råder idag, en valfrihet som gör att papporna idag tar 21% av föräldraledigheten.
-
Läs även Gabriella Granditsky Svensons inlägg - För alla likas rätt - dela föräldraförsäkringen!

Upphöj barnkonventionen till lag

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Efter 20 år har Sverige ännu inte upphöjt den till lag. Det är såväl den före detta Socialdemokratiska regeringens som den nuvarande Moderatstyrda regeringens fel. Nu skulle den Moderatstyrda regeringen vinna mycket på att inkorporera denna konvention i den svenska lagen, men efter att ha hört Socialminister Göran Hägglund i Gomorron Sveriges tevesoffa, borde Hägglund skämmas för att i fortsättningen kalla sig Kristdemokrat. Min partikamrat, Monica Green, satt i samma soffa. Hon sjabblade rejält och försökte blanda in än det ena än det andra (i ett taffligt försök att göra partipolitik av frågan). Om Green hade hållit sig till frågan varför barnkonventionen skall bli lag, hade det gått betydligt bättre, eftersom Hägglund sjabblade desto värre.
-
I FN:s konvention om barnets rättigheter förklaras att alla barn har lika rättigheter och samma värde och ingen får diskrimineras. Ändock exkluderas många barn i Sverige från sjukvård och skolgång. Papperslösa barn har endast rätt till akut sjukvård och gömda flyktingbarn har inte samma rätt att gå i skolan.
-
Göran Hägglund sitter i tevesoffan och tycker att det är OK att vi behandlar papperslösa barn och gömda flyktingbarn på det sättet. Han gör en jämförelse med Italien, ett land som har inkorporerat barnkonventionen i lagen, men som tillåter barnaga. Hägglunds kristna värderingar gäller således inte för dessa barn.
-
Barnkonventionen måste gälla som svensk lag, skriver Unicef:
-
Om barnkonventionen gällde som lag skulle till exempel bestämmelsen om alla barns rätt till utbildning behöva tas på allvar. Då skulle alla i samhället – skolor, kommuner, riksdag och regering – vara tvungna att se till att även gömda flyktingbarn fick gå i skolan. Idag har inte gömda flyktingbarn den rätten, utan är helt beroende av enskilda rektorers välvilja. [...]

Eftersom barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter måste den få en starkare ställning i Sverige än den har idag. De fördelar vi ser med en inkorporering är att:

• barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå
• det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
• barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter
• det skulle skapas en praxisutveckling av barnkonventionens innehåll som skulle göra bestämmelserna tydligare
• ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutsfattares vardag

-
I Norge upphöjdes barnkonventionen till lag för sex år sedan. En utvärdering visar att detta har stärkt barns rättsliga ställning i landet. Vi kan bilda opinion för att barnkonventionen upphöjs till lag även i Sverige. Väsnas nu!
-
Monica Green, SvD, Peter Andersson, Rädda Barnen, Ann-Catrin Brockman

Miljöpartiets dragningskraft

Varför Miljöpartiet drar till sig storstadsbor, unga kvinnor et cetera, har jag varit inne på förut (se nedan för ett axplock). Miljöpartiet har nämligen det. Vad det är har Rebella varit inne på i sin framtidsrapport.
-
MP har kommit långt i frågor som jag driver i mitt parti. Det gäller till exempel miljö och klimat, införandet av en samtyckeskrav i våldtäktsparagrafen och Ipred (ja, andra integritesfrågor också). Sedan har vi det där med interndemokrati inom partierna. Vid en jämförelse av S och MP, så har MP, å ena sidan, en organisation som underlättar, som lyssnar, som värnar sina medlemmar, medan S, å andra sidan, är en betongkloss, där åldersstrukturen är skrämmande och avskräckande (se bara hur nomineringsprocessen till listorna går till). Socialdemokraterna har en sjukdomsinsikt, men ledande Sossar vill inte göra något åt problemet. Moment 22.
-
Och Maria Wetterstrand... denna fantastiska, självsäkra, fenomenala, hänförande, underbara... Lovorden är många. Ni som känner mig vet att jag är Sahlinist, men Wetterstrand är något alldeles särskilt.
-
Nu ska inte sticka under stol med att en och annan Miljöpartist har försökt "locka över" mig till dem och jag har själv övervägt tanken många gånger, men jag är Sosse i själ och hjärta och kommer att fortsätta kämpa inom mitt parti. Jag är dock oerhört glad över att Miljöpartiet är vår samarbetspartner.
-
Maria Wetterstrand - De gröna ett naturligt hem för socialliberaler
-
Tidigare inlägg:
Stockholm, We've Got a Problem
La onda verde*
"Fortsätter utvecklingen finns inte det här partiet om tio-femton år"
En väckarklocka?
Personval fullt ut?
Partipolitisk terapi
Valrörelse
-
Foto: Fredrik Hjerling

Streaming, Ipred, film2home och Gerhard Versteegh

(Klicka på bilden så blir den större)
Socialdemokraternas Jobbkongress höll Sossar mot Storebror ett seminarium som framför allt kom att handla om övervakning, FRA, Ipred och den personliga integriteten. En man i publiken, Gerhard Versteegh, lobbyist för filmbranschen och grundare av företaget film2home reste sig upp och sade: Vi har luft under vingarna nu. Ipred har hjälpt oss något otroligt.
-
Oss? Upphovsmännen eller filmbranschen?
-
Efter seminariet, kommer Versteegh fram till mig och berättar hur bra Ipred är och hur ny teknik gör det möjligt att betala för film. Han berättar om sitt företag film2home, som fungerar som en videobutik fast på nätet. Kunderna har 1500 titlar att välja på och en film kostar 39 kronor att se eller 139 kronor för att behålla den.
-
Jag frågar honom om det är möjligt att se TV-serier via hans film. TV-serier som går i andra länder, men som det tar mellan ett halvår och ett år innan vi kan se dem i Sverige. Jag frågar honom även om han även har smalare filmer, som till exempel de som finns på Wolfe. Han svarar nekande, men han har förhoppningar om att "i framtiden..."
-
Versteegh ger mig två värdecheckar så att jag kan testa två filmer på hans sajt. På baksidan av värdecheckarna går det att läsa:
-
VI ÄLSKAR NY TEKNIK!
För att kunna dra full nytta av den nya tekniken behöver vi - precis som alla andra företag en marknad - grundläggande regler som skydd från illegal konkurrens, i form av TPB och andra aktörer samt äganderätt. Att ett grundläggande regelverk är av avgörande betydelse för vår utveckling visade sig inte minst efter IPRED-lagens införande. Den illegala fildelningen sjönk kraftigt och vi märkte en markant kundtillströmning till våra tjänster. Lagar kan alltså göra skillnad för tjänsteutvecklingen.
-
Realtid.se läser jag att Versteegh började hyra ut video på bensinstationer genom företaget Bonver 1983 och att han anser att film2home är en "sagolik förlustaffär". Det beror enligt honom på de olagliga fildelarna.
-
För någon vecka sedan använde jag och min fru den första av de två värdecheckarna. Efter mycket bök och stök kunde vi äntligen se filmen via datorn. I söndags tänkte vi använda värdecheck nummer två. Jag knappade in värdekoden och klickade på filmen vi ville se. Först fick jag upp en ruta att jag måste ladda ner ett program vid namn Silverlight.
-

Jag laddade ner programmet och startade om datorn. Efter 10 minuter gav jag upp och bad Åsa ringa film2homes kundtjänst. Ju mer jag hörde personen på andra sidan luren, desto mer arg blev jag. Har vi gjort det? Har ni det? Ni verkar ovilliga att göra som jag säger. Efter en halvtimme sade personen till Åsa att han skulle "luska i saken". Det blev ingen film den söndagen. Åtminstone inte via film2home. Åsa har heller inte hört av kundtjänst efter det. Service? Vi älskar ny teknik? Självklart är sajten en förlustaffär när det är så jla besvärligt att se en film via den.
-
För någon dag sedan tänkte jag se nyinspelningen av V. På abc:s sajt går det att se den streamad om man bor i USA. Nu har jag ändock lyckats se två avsnitt via en annan sajt. Jag vet inte om det är lagligt. Jag betalar gärna för en film eller ett avsnitt av en tv-serie och jag accepterar reklamavbrott om det är så filmen eller serien finansieras. Jag vill dock inte vänta ett år på tv-serien. Jag vill heller inte betala för film, när kvaliteten är undermålig och det tar 20 minuter att installera program och fixa och trixa innan jag kan se filmen.
-
Versteegh och övriga vill tacka politikerna för Ipred. Ipred kränker den personliga integriteten!Ipred är ett fiasko. Amatörer och oskyldiga drabbas, men det struntar filmbranschen i.
-
Sydsvenskan - Hård lobbyistkamp inför Ipredomröstning
Basic personligt - Gerard Versteegh fortsätter att ljuga, Gerard Versteegh ljuger sig blå
Tommy K. Johansson - Dåligt tekniskt stöd för hyrfilm på nätet
Johan Folin - Dåliga tjänster för hyrfilm på nätet är piraternas fel

Goddag mit navn er lesbisk


Goddag mit navn er lesbisk är en dokumentärfilm som jag vill se.
QX.se, danishdoc, Fem flator fantiserar, eurOut

Vårdnadsbidraget ingen succé

Karin Bergh frågar på sin blogg vad läsarna tycker om vårdnadsbidraget. I inlägget Göran Hägglund är besviken länkar jag till tidigare inlägg som jag skrivit på temat vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är nämligen inte bara en kvinnofälla utan även en barnfälla.
-
Mer än var tionde familj nyttjar vårdnadsbidraget i Stockholms invandrartäta områden, skriver Dagens samhälle, men socialminister Göran Hägglund ser inga problem för integrationen. Det är bara bra att det är föräldrarna som väljer, säger han till Rapport.
-
Det är bara bra att vi får en rödgrön regering nästa år, säger jag.

Få hbt-motioner på Folkpartiets Landsmöte

Efter en snabb genomgång av Landsmöteshandlingarna (jag har använt sökfunktionen och sökt på följande: hbt, trans, lesbiska) hittar jag följande hbt-motioner:
-
F17 HBT-frågor i biståndet
H20 En diskrimineringslagstiftning som inte diskriminerar
H25 Stärk asylsökande kvinnors rättigheter (där texten Att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna ska verka för att förföljelse på grund av kön, könsidentitet och sexuell läggning erkänns som asylskäl inte bara i lagen utan i verkligheten förekommer och därmed får räknas in under hbt-motioner)
L76 Transsexuellas situation i hälso- och sjukvården
L77 Transliberalism
-
Om någon hittar fler hbt-motioner till Landsmötet - skriv i kommentatorsfältet.
-
I det så kallade dechargebetänkandet får HBT-liberaler i varje fall lite cred:
-
Utskottet finner det mycket positivt att det finns täta kontakter mellan HBT-liberalers organisation och folkpartister. Tyvärr är HBT-liberalers verksamhet lite känd inom partiet.
-
Hur många motioner skall då Folkpartiet behandla under sitt Landsmöte? 550 motioner har inkommit (till Socialdemokraternas Jobbkongress inkom 1107 motioner).

Att flytta

Snart går flyttåget till Farsta skrev jag i ett tidigare inlägg och nu börjar jag verkligen få flyttfeber. Min nuvarande hyresrätt ägs av en privatvärd, som sorgligt nog har fuskrenoverat lägenheten. Jag har bara bott där i två år, men eftersom vår privatvärd valt att fuskrenovera lägenheten, dras lägenheten redan med problem (till exempel färg som fallit bort från köksluckor et cetera).
-
På Hem & Hyra läser jag om flytträkning. Mums! Att flytta är nämligen inte gratis: lastbil ska hyras, flyttkartonger skall inhandlas, adressändring skall göras och soffa (och annat smått och gott) ska inhandlas. Att därtill få en flytträkning, känns mindre bra. Om det sker, hoppas jag innerligt att Hyresgästföreningen sätter ner foten. Föreningen har redan hjälpt en granne att få sin lägenhet mögelsanerad, så mitt hopp står till föreningen.
-
Hem & Hyra ger i varje fall nio tips som gör flytten lättare.

Utredning om surrogatmödraskap

Förra året skrev jag en motion om surrogatmödraskap där jag ville att en utredning tillsätts med uppdraget att utreda frågan om surrogatmödraskap närmare ur ett Socialdemokratiskt perspektiv. Frågan har senare lyfts av bland annat Linnea Björnstam i en annan motion till Stockholms arbetarekommun (där hon bakade in frågan om surrogatmödraskap i själva motionen) och i förra veckan diskuterade Unga S-kvinnor Rebella frågan. Många i Rebella vill att en utredning om surrogatmödraskap kommer till stånd.
-
I lördags var FOFF (Forum för feministiska föräldrar) värd för en temadag om familjenormer. Jag var själv inte där, men det var däremot Linnea Björnstam, som även deltog i panelen för ett samtal om surrogatmödraskap och assisterad befruktning.
-
Jag läser följande på Makthavare.se:

Tidigare inlägg:

"V"

1986 sändes serien "V" i svensk TV för första gången. Jag och min granne Linda var då 13 år och vi följde slaviskt serien. "V" var en Sci fi-saga, där modiga motståndsmän kämpade mot onda ödlor (maskerade som människor). Jag är glad att min mamma tillät mig att se serien när det begav sig, för i somras såg jag ett och annat avsnitt i repris och serien har åldrats betänkligt under dessa 25 år. Nu är dock nyinspelning av tv-serien "V" här. Om den nya serien skriver DN bland annat:
-
[...] uniformerna är utbytta mot den moderna politikens mörka kostymer, och med dem följer ny retorik. Besökarnas ledare Anna – bildskön och karismatisk, snart kramad av medierna – har ett välbekant ledord: ”Hopp”. När tvivlare demonstrerar på Manhattans gator svarar Anna med brobyggande fraser om att ”omfamna förändring”.

Referenserna till Barack Obama är uppenbara, menar amerikanska tevekritiker. Chicago Tribune utnämner ”V” till höstens mest kontroversiella teveserie, och kallar den ”en syrlig kommentar till Obama-manin som kommer att göra presidentens anhängare vansinniga, men glädja hans motståndare”.
-
Även om nyinspelningen av "V" är en allegorisk attack gentemot Barack Obama, kommer jag att följa serien. Se trailern här:

Berglins: Konsulterna

SvD.
Klicka på bilden så blir den större.

[Recension] 10-tals-programmet

I min recension av Efter ett kvartssekel av nederlag. En debattantologi om arbetarrörelsen och framtiden, förvarnade jag mina läsare att ett recensionen av 10-tals-programmet vara nära förestående. Jag skrev även att vi näst intill översvämmats av debattantologier. Jag ansåg att Efter ett kvartssekel av nederlag var en mycket spretig och ojämn antologi. 10-tals-programmet är dess raka motsats - jämn, sammanhållen och välskriven.
-
Många har de varit, de som författat denna antologi, men sällan har en författare varit ensam om att skriva sitt bidrag. Kanske är det därför den här antologin känns så genomarbetad och genomtänkt?
-
Många gånger har jag, under läsandets gång, nickat och hållit med författarnas i deras kritik, men även i de förslag som presenteras i antologin. Jämlikhetstanken genomsyrar denna bok. Det finns dock kritik jag inte delar, till exempel de delar som rör EU. Är det måhända några EU-motståndare som författat just de delarna?
-
Antologin är uppdelad i tre delar:
• Inflytande (här behandlas arbete, kultur och tid)
• Hållbarhet (klimat och energi, stadspolitik och internationell politik diskuteras i detta block)
• Välfärd (här diskuteras välfärdens principer, utbildning och bildning, soicalförsäkringar och folkhälsa och slutligen ekonomisk politik)
-
hemsidan skriver S-studenter själva om 10-tals-programmet:
-
Vi som skrivit denna bok är socialdemokratiska studenter. Vi skriver för att försöka förstå den tid vi lever i. Vi känner ingen nostalgi över svunna tider eller beröringsskräck med gamla spöken - däremot en längtan efter ett politiskt sammanhang som kan hjälpa till att göra världen bättre. Vi tror att socialdemokratin behövs, att jämlikheten behövs. Vi tror att stressen, skövlingen och marknadens primat gör världen ohållbar och att politiken därför måste återta sin plats i samhällsutvecklingens mitt.
-
Efter genomläsningen av 10-tals-programmet, anser jag att S-studenter inte bara har gjort ett försök till en diskussion, utan starkt bidragit till en viktig diskussion som behövs för att det 20:e århundradet även ska bli Socialdemokratins århundrade. Läs den!
-
Till syvende och sist måste jag bara anmärka på bindningen av boken. Efter en genomläsning av antologin faller boken bokstavligen sönder och den ser ut att ha legat ute hela vintern (se bild ovan). Till nästa bok - satsa inte bara på innehållet utan även på en bok som håller för mer än en läsning.

Snart går flyttåget till Farsta

Igår begav jag och min fru oss till Familjebostäders kontor för att skriva på kontraktet för en nyproduktion i Farsta. Istället för champagne blev vi bjudna på choklad av Rebellan Johanna (som jobbar i FB:s reception). Lägenheten är dubbelt så stor som den vi har nu. Inflyttningen sker i mitten av januari nästa år. Vi är naturligtvis jätteglada för detta förstahandskontrakt. Dock är det en nyproduktion och hyran är därefter.
-
I senaste numret av Hem & Hyra (nr. 7 november 2009, ej tillgänglig på nätet) finns en artikel om de kommunala bostadsbolagen, som tjänar stora pengar på sina hyresgäster. Mest av alla tjänar Familjebostäder i Stockholm som gör en vinst på nästan 11 000 kronor per lägenhet och år.
-
Till Hem & Hyra säger Bosse Sundling, VD för Familjebostäder:
-
Vi satsar bland annat på trygghetsskapande åtgärder och bygger en hel del nytt. Det hade vi inte kunnat göra utan ett positivt resultat.
-
Jag anser det bra att vinsten återinvesteras i husen och hyresgästerna, men 11 000 per lägenhet och år? Genomsnittet för bostadsbolagen är drygt 2000 kronor per lägenhet.

Kasta sten i glashus


Per Gudmundson skriver idag på Ledarredaktionens blogg om Berlinmuren och Socialdemokraternas skuld. En titt på filmen ovan, visar Moderaternas ställningstagande i några frågor.

Atomreggae*

Den strålande kärnkraften hör inte framtiden till, skriver Kristian Krassman i ett blogginlägg. Jag håller till fullo med honom. Jag har i tidigare inlägg (se nedan) kritiserat Centerpartiet för att sälja sin själ. Om 20 år vill statligt ägda Vattenfall producera 70 procent mer el från kärnkraft än i dag. Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson säger att planerna bland annat är ett led i klimatarbetet.
-
Men det budskapet köper inte socialdemokraterna som nu vill göra kärnkraften till en valfråga.
-Det är allvarligt. Här står vi i ett läge där vi behöver investera i förnybart i hela världen och då ägnar sig Vattenfall åt att investera i kol och i kärnkraft. Vi ska använda Vattenfall till att investera i förnybart och få nya gröna jobb, men Maud Olofsson verkar vara helt omedveten, eller så hemlighåller hon Vattenfalls planer, säger S-riksdagsmannen Thomas Eneroth.
-
Om Vattenfalls dubbla ansikten har jag skrivit om tidigare. Ett led i klimatarbetet? Tillåt mig att fnysa. Det är inte en utbyggnad av kärnkraft som jag vill se! Jag vill se en utbyggnad av de förnybara energikällorna i kombination med minskad energiförbrukning. Slutklämmen i mitt inlägg om Vattenfalls dubbla ansikten var:
-
Helstatliga Vattenfall är en av Europas värsta miljömarodörer. Regeringen har ett ansvar. Hur länge ska regeringen låta Vattenfall gå tvärs emot klimatpolitiken?
-
Om Maud Olofsson tillsammans med övriga i den Moderatstyrda regeringen hemlighåller Vattenfalls planer, är det inte mindre än en skandal. Kärnkraft är inte en klimatlösning. Låt mig till syvende och sist citera ur boken 10-tals-programmet (s. 122):
-
Att kärnkraft på sina håll diskuteras som en klimatlösning är problematiskt. Tusentals kärnkraftverk skulle behöva byggas internationellt för att ersätta olja och kol globalt - detta är en dyr och farlig väg att slå in på. Kärnkraften är måhända mer klimatsmart än oljan, men den är inte mer hållbar för det.
-
Gammelmedia på detta: SVT, Aftonbladet, SvD
Tidigare inlägg:
Titel på inlägg: Atomreggae

Julie, Julia & Tore Wretman

I helgen såg jag och Åsa filmen Julie & Julia som handlar om Julia Child och Julie Powell. 2002 bestämmer sig Julie Powell att börja blogga. På 365 dagar ska Powell laga de 524 recept som utgör Julia Childs mest kända kokbok - Mastering the art of french cooking, samtidigt bloggar hon om projektet.
-
Ni som känner mig och läser min blogg vet att jag älskar mat, således även böcker och filmer om mat. Därför gillar jag även denna film. Meryl Streep är fantastisk i rollen som Child. Andra matfilmer jag kan rekommendera är (endast ett axplock): Kärlek på menyn, Kärlek het som chili (baserad på boken med samma namn) och Mat, dryck, man, kvinna.
-
Efter filmen, diskuterade jag och Åsa huruvida man skulle kunna göra en svensk variant av Powells projekt. Vi kom fram till att Tore Wretman och hans bok Svensk husmanskost (utgiven för första gången 1966) skulle vara ett ypperligt mat- och bloggprojekt: Fläsklägg och rotmos, kåldolmar, dillkött, köttbullar, sjömansbiff, blodpudding, laxpudding, småländska kroppkakor...
-
Mat- och bloggprojektet kan bli verklighet när jag och Åsa flyttar till en trea i Farsta (med ett större kök). I inflyttningspresent ska vi få en Kitchen Aid. Någon som har ett exemplar över av Wretmans bok?
-

Jobb eller jobbcoach?

Två gånger, under min tid som arbetssökande, har jag blivit erbjuden en jobbcoach. På Arbetsförmedlingens hemsida står följande:
-
För att du ska få kontakt med arbetsgivare och öka dina chanser att få arbete kan Arbetsförmedlingen erbjuda dig stöd av en jobbcoach. Coachen utgår ifrån dina behov och ger dig bland annat stöd i att
- sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål
- hur man kontaktar arbetsgivare och företrädare inom olika branscher
- ta fram ansökningsbrev och cv
- förbereda dig inför anställningsintervjun

-
Aftonbladet har granskat jobbcoacherna (se nedan). Många av dessa jobbcoacher använder hjärntvättmetoden NLP, healing eller hypnos och i eftertankens kranka blekhet, är jag glad att jag avböjde AF:s erbjudande om jobbcoach. Aftonbladets avslöjande av skandalen med jobbcoacherna är ännu ett ett exempel på hur den Moderatstyrda regeringens jobbpolitik misslyckats. Tre miljarder har den Moderatstyrda regeringen anslagit till jobbcoachernas verksamhet.
-

Så vackert är Stockholm

Ibland slår det mig, i min hemmablindhet, hur vacker staden Stockholm är och hur underbart det är att leva i denna stad. Som i morse när jag åkte tunnelbana från Högdalen till Slussen och därifrån buss 76 till Radiohuset. Med Kents låt Columbus i hörlurarna såg jag ut över vattnet och båtarna och tänkte att Stockholm verkligen är möjligheternas stad. Mona Sahlin, talade mycket om möjligheternas land i sitt avslutningstal på Jobbkongressen. Sahlin sade bland annat:
-
Vår utgångspunkt är att vi är starkare tillsammans. Vi vill skapa ett möjligheternas land - för alla. Det är vårt stora gemensamma framtidsprojekt. Och det bygger vi med solidariteten som fast grund.
-
I en artikel i Newsmill skriver Sten Nordin om Socialdemokraternas krig mot Stockholm. Kriget handlar om den skattehöjning som de Rödgröna föreslår. En skattehöjning på 60 öre. Sten Nordin har rätt i en sak, vi Socialdemokrater för ett krig i Stockholm - inte ett krig mot Stockholm. Det är ett krig mot Moderaterna och den politik Stockholmsmoderaterna för.
-
De skattesänkningar som Moderaterna har genomfört, har resulterat i att arbetslösheten stigit onödigt mycket, bostadsbyggandet har halverats och stora besparingar har gjorts på bekostnad av barn och unga. Den borgerliga skattesänkningspolitiken saknar stöd. Majoriten anser alltså att kvaliteten i välfärden är viktigare än fortsatta skattesänkningar.
-
I och med Moderaternas politik växer klyftorna i Stockholm. Vi som bor och verkar i Stockholm vet att Stockholm är möjligheternas stad, men det bygger också på solidaritet. Därför vill jag se en rödgrön strategi för fler jobb, högre kvalitet i välfärden och offensivt miljö- och klimatarbete. Jag vill ha ett Stockholm för alla.
-
Jag avslutar inlägget med Peter Jöbacks låt Stockholm i natt (och jag får gåshud när han sjunger strofen: jag minns att det var här på Medborgarplatsen som Anna Lindh höll sitt sista tal det var september 2003).

Hbt-boende för äldre

Jag sitter på bussen på väg till jobbet och läser i Stockholm City (2009-11-09, s. 6) om projektet Regnbågen - ett hbt-boende för äldre. Om projektet ros i hamn kan Stockholm och Sverige bli först i Europa med ett äldreboende för hbt-personer. Jerry Adbo, vice ordförande för HBT-socialdemokrater i Stockholm, har motionerat om äldres rätt att vara hbt-personer och vår förening har antagit motionen som vår egen. På ålderns höst skall man inte behöva gå in i garderoben igen, därför behövs ett specifikt äldreboende, men i de bästa av världar, ska inte specifika äldreboenden behövas (inte heller regnbågsförskolor).
-
Lika barn leka bäst. Jag har alltid känt mig mest komfortabel med personer i min egen krets. vi har samma bakgrund och ofta samma intresseområden, säger Elisabeth Osterman, å ena sidan, till Stockholm City. Jag, å andra sidan, umgås mest med Sossar. Jag ser gärna ett äldreboende för Sossar :)
-

Hemlighetsmakeri

För ett tag sedan gav Arbetarrörelsens tankesmedja ut Makten över debatten. Rapport om partiernas opinionsbildande resurser. Rapporten är viktig i många avseenden. LO kritiseras ju ofta för att bidra med mångmiljonbelopp till Socialdemokraternas valrörelse, men hur står det till med Moderaterna? Om syftet med rapporten står det (s. 5):
-
Borgerliga partier och debattörer brukar försöka framställa Socialdemokraterna som det parti som tar emot stora bidrag för att vinna val. Särskilt bidragen från fackföreningsrörelsen brukar lyftas fram. I det perspektivet är det viktigt att Socialdemokraterna och LO har beredskap för att argumentera för dessa, samt att kunna redovisa hur det står till med finansieringen av huvudmotståndaren, Moderaterna. Syftet med att ta fram denna rapport har varit att analysera partiernas resurser och de organisationer som partierna samarbetar nära med (partiernas ”sfärer”). Om det visar sig att Moderaternas hemliga bidrag och kontaktnät starkt har bidragit till att partiet erhållit regeringsmakten så är det ett allvarligt problem för den svenska demokratin på sikt. Och de borgerliga partiernas nätverk och samverkan med näringslivet kan i kombination med regeringsmakten ge dem en maktposition under lång tid framöver.
-
Inför valet 2010 anser jag att frågan om partiernas finansiering måste lyftas. Väljarna har rätt att få veta varifrån kampanj­pengarna kommer. Moderaternas hemlighetsmakeri har jag belyst i inläggen Hemliga bidragsgivare gav moderaterna 30 miljoner och Varför detta hemlighetsmakeri?, därför anser jag det bra att Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, i en debattartikel i DN anser att det är "hög tid att partierna redovisar sina bidrag":
-
De svenska politiska partierna fick nyligen skarp kritik av Europarådet för att de inte berättar hur de finansierar sin verksamhet. I andra jämförbara länder regleras noga hur stora bidragen får vara och hur de ska redovisas för allmänheten. Partiernas ovilja hör hemma i ett större mönster där stat och samhälle är sammanväxta och beslut fattas i det fördolda. Hur kommer det sig att medborgarna finner sig i denna kökkenmödding av vänskapsband, hemlighetsmakeri och intressekonflikter? Skälet är nog att Sverige har en ingrodd kultur av myndighetstilltro och godtrogenhet.
-
Hur svårt kan det vara för Moderaterna att redovisa hur mycket pengar de får från till exempel Sällskapet Tornet?
-
Bloggat på samma tema: Peter Andersson, Johan Westerholm, Folkpartiet i Nacka, Kristian Krassman

Mauer im Kopf (Del II)

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Muren som symboliserade järnridån mellan öst och väst. I inlägget Mauer im Kopf skrev jag:
-
Det är snart 20 år sedan Berlinmuren föll. Trots att den fysiska barriären mellan öst och väst är något som numer tillhör det förflutna, talar många tyskar om "Mauer im Kopf" - Mur i huvudet.
Vi minns alla bilderna från 1989, då västtyskar och östtyskar grät av lycka. Detta var startskottet för Tysklands återförening.
Nu är det dock annat ljud i skällan. Tyskar i öst talar om
Besser-Wessies (arroganta Besserwissers i väst) och tyskar i väst talar om Jammer-Ossies (klagande östtyskar). Enligt en artikel från 2004 vill var femte tysk ha tillbaka muren. DDR-nostalgin (även kallad ostalgi) är stark.
-
Var femte tysk vill ha tillbaka muren! Ikväll firar i varje fall jag murens fall med en Berliner Weisse mit Schuss.
-

Den nakna sanningen är alltid bättre än den bäst klädda lögnen

Fram till 1980-talet var TV1 och Tv2 de enda kanalerna som tittarna kunde se i Sverige. I Sverige är 1994 ett viktigt symbolår för internet... därefter exploderade informationssamhället.
-
Varken högerskribenter eller den Moderatstyrda regeringen har insett i vilken tid de verkar i. Året är nu 2009 och lögner avslöjas lätt. Vad som händer runt om i världen sprids snabbt via sociala medierna som till exempel twitter. Bloggare har större möjligheter att ägna sig åt medborgarjournalistik nu än på 90-talet. Därför blir jag förvånad att den Moderatstyrda regeringen försöker trixa och trolla med information. Rekommenderad läsning:
-
Alliansfritt Sverige: Fem allvarliga lögner
Peter Andersson: Redovisa utanförskapet för väljarna
Ali Esbati: Revision
Fredrik Pettersson: Stämmer inte verkligheten med allianskartan – följ kartan!
Eva-Lena Jansson: En regering som skyller sina egna tillkortakommande på andra borde avgå
Mikael Nilsson: ACTA-dokument på Wikileaks, nu är det allvar!
Tidigare inlägg:Medborgarjournalistik behövs
Oppositionsgarderoben är trång och tråkig. Kom ut!

Dagens snackis…

… är nog samma snackis som igår - att ledande arbetsmarknadspolitiska talespersoner för de borgerliga partierna nu hävdar att utanförskapet 2006 innefattade närmare 1,7 miljoner människor, inte 1,2 miljoner som man så felaktigt beskrev det som då det begav sig.

Peter Andersson har skrivit förträffligt på ämnet. En uppsjö av andra har också lyft fram saken. Högern lyser dock med sin frånvaro. Vad säger högerbloggarna om detta?

De goda samtalens kongressÅrets S-kongress har varit kompromissernas och de goda samtalens kongress, skriver Helle Klein i Aftonbladets ledare. Klein skriver också att de politiska journalisterna gärna hade sett heta bråk i talarstolarna. Nu blev det inte så, vilket journalisterna säkert upplever som trist. Istället blev det en kongress fylld med samtal. Vi Socialdemokrater kan vara nöjda med kongressen (om än att jag personligen ville ha en mer modern, radikal politik och inte enbart kompromisser). Kongressen gjorde även skäl för sitt namn - Jobbkongressen. Vi som var där dessa fem, intensiva dagar känner oss styrkta inför valrörelsen. Nu kan ingen påstå att Socialdemokraterna inte har någon politik.
-
Socialdemokraterna - Möjligheternas land bygger vi tillsammans
De nya politiska riktlinjerna
DN, SvD,
Peter Andersson, Johan Westerholm, Johan Westerholm2, ssk-bloggen, ssk-bloggen2,

NK-Expressen

Att bygga spårväg city kostar cirka en miljon per meter, vilket är lika mycket som det kostar att bygga tunnelbana. Det sistnämnda är något som den borgerliga majoriteten dock säger nej till. Sammanlagt kommer hela sträckningen av denna spårväg kosta 6,5 miljarder kronor och inte attrahera särskilt många resenärer. Till Värtan och Hornsberg finns tunnelbanan vilken naturligtvis kommer att bli stockholmarnas förstahandsval. Denna spårväg kommer i dagsläget främst bli en turistlinje. För dessa pengar kan istället både tunnelbana till Norra station byggas eller spårväg på fyrans busslinje där minst tre gånger som många passagerare skulle åka. Det är möjligt att denna spårväg kan bli motiverad i framtiden. I dagsläget är detta ett politiskt prestigeprojekt som likt en riskerar stoppa andra mer samhällsekonomiskt mer motiverade projekt (Carin Jämtins reservation).
-
Idag klubbar kommunfullmäktige igenom NK-Expressen. En spårväg som kostar en miljon kronor per meter. En spårväg för turister och välbärgade människor på Östermalm. Vore det inte bättre att, som oppositionsborgarrådet Carin Jämtin skriver i sin reservation, använda dessa pengar till tunnelbana och spårväg på 4:ans busslinje?
-
-

Jobbkongressen & NetRoots

NetRoots är Socialdemokraternas nätrötter. Denna Jobbkongress har även varit en bloggkongress. Johan Ulvenlöv, chef för nya medier, har gjort ett kanonjobb i och med denna kongress. SAP har äntligen integrerat bloggarna i sitt arbete. På denna femte och sista dag vill jag tacka Johan Ulvenlöv, Björn Fridén och alla andra nätrötter (se lista hos Ulvenlöv) som bidragit till en fantastisk kongress. Passa även på att se denna film om NetRoots på Jobbkongressen:

Anders Löwdin har också bloggat om detta.

Sex politiska metoder in the city

I samband med Socialdemokraternas Jobbkongress släppte Sex and the city-sossarna... jag menar förstås nätverket SQ2540sthlm en handbok för nya sätt att bedriva politik:

Tidigare inlägg om SQ2540sthlm:
Sex and the city-sossarna
Vill Gudmundson måhända vara Stanford?

Igår fest, idag kultur & integritet

Humörsänkare
Publiken applåderade, den var på gott humör.
Det är möjligt att det humöret slokar lite i dag på kongressens sista dag. I sådana fall kan det bero på gårdagskvällens klassiska kongressfest. Kulturen kan i och för sig också bli en humörsänkare i dag, för den debatten kommer att handla om FRA, Ipred och integritet på nätet. Frågor som brukar väcka starka och kompromisslösa känslor.

-
Ovanstående skriver Eva Franchell i dagens ledare i Aftonbladet. Socialdemokraterna är en frihetsrörelse, därför sitter jag i NetRoots hörna och följer Jobbkongressen intensivt. Idag handlar nämligen debatten om något som jag brinner för - frihet! Erik Laakso och jag (med flera) har blivit intervjuade av Sydsvenskan om detta. Läs artikeln!
-
I mitt inlägg Friheten är röd skriver jag:
-
Fortfarande har ombuden på Jobbkongressen möjlighet att köra över partistyrelsen. Ett moratorium för integritetskränkande lagstiftning kan bli verklighet om ombuden säger ja till den motion som vi, Sossar mot Storebror, förespråkar. Min uppmaning till ombuden på Jobbkongressen: Friheten är röd. Säg ja till motionen om ett moratorium för integritetskränkande politik. Gör om, gör rätt!
-
Partistyrelsen har lyssnat på kritiken och mött oss halvvägs. Är det tillräckligt?
-
Eva Rundkvist har skrivit om formuleringarna som hon är "rätt nöjd med".
-
Åsa Eriksson och Åsa Westlund har också bloggat om detta.
Tidigare inlägg:
FRA-lagen kan leda till personförföljelse av homosexuella
Friheten är röd (Del II)
-
[UPPDATERAT]
Socialdemokraterna:
* IPRED bör förändras så att rättssäkerheten och integritetsskyddet stärks, samtidigt som upphovsrätten värnas och kulturskaparnas rätt att kräva ersättning för sina verk garanteras
* En upphovsrättskommission för att belysa frågor om upphovsrätt, fildelning, teknisk utveckling och integritet ska inrättas.
* En integritetsombudsman ska inrättas.

-
SR/Ekot, SvD, DN
Fler som har bloggat om integritet: Kulturbloggen, Björn Sundin, Erik Laakso, Sossar mot Storebror, Ulrika Sandberg, Eva-Lena Jansson, Johan Westerholm, Staffan Svärd, Peter Andersson, Johanna Graf