Homofobi, rasism och andra fördomar i bevakningsbranschen


Det är sällan jag stöter på öppen homofobi ansikte mot ansikte. Dock skedde det i förra veckan när jag gick kursen Bevakningsföreståndare på Väktarskolan. En av kursdeltagarna ansåg på fullaste allvar att "man valde att bli homosexuell". Nu hade inte mannen bara en skruv lös, utan många. Han var (endast ett axplock): för FRA-lagen, för dödstraff, för kärnkraft, hatade Miljöpartiet och talade ljudligt om för alla och envar att han minsann var Vänsterpartist. Det gick inte att diskutera med honom (vilket var frustrerande i sig).
-
Det är sällan jag säger till människor att de är "dumma i huvudet" och exakt så uttryckte jag mig inte i fredags (men nästan). Den här mannen har genomgått föreskriven utbildning för föreståndare med godkänt resultat och det är skrämmande i sig.
-
I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag står följande att läsa:
-
2 kap. Auktorisation m.m.
1 § Som följer av lagen (1974:191) om bevakningsföretag får auktorisation endast meddelas företag som avser att för annans räkning bedriva yrkesmässig bevakning eller föreskriven utbildning av personal som ska bedriva bevakning. I 1 kap. 1 § anges vilka åtaganden som är att betrakta som bevakning.
Sakkunnigt och omdömesgillt sätt
2 § Föreståndaren ska själv, eller genom en ändamålsenlig organisation, se till att den bevakning eller utbildning som företaget har åtagit sig att bedriva utförs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed samt att de anställda har den kompetens och utbildning som verksamheten fordrar.
3 § För att det ska kunna antas att bevakningen eller utbildningen kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed fordras att företagets föreståndare med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning för föreståndare, se bilaga 3. Vidare krävs att företagets föreståndare har erfarenhet av och kunskap om bevakning och bevakningsbranschen i allmänhet och den form av bevakning eller utbildning som anges i ansökan i synnerhet.

-
Enligt mig uppvisade mannen vare sig god sed eller ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
-
Förra gången jag upplevde öppen rasism, homofobi och fördomar var på en kurs jag gick på BYA. Kursledaren ville veta vilka fördomar deltagarna hade. Jag svarade att jag inte tänkte uppge vilka fördomar jag har i klassrummet, men att jag var medveten om de jag har och att jag aktivt arbetade med att slå hål på mina fördomar. Jag sade vidare att den som säger att han/hon inte har några fördomar är den mest fördomsfulla av oss alla. Efter att de andra deltagarna vädrat sina fördomar, räckte jag upp handen och sade: Efter att ha hört övriga kursdeltagares fördomar kan jag nu delge en fördom som jag har - fördomar gentemot andra väktare.
-
Rasism, homofobi, islamofobi och andra fördomar förekommer i alla branscher, men bevakningsbranschen har faktiskt en rejäl möjlighet att motverka detta medelst kunskap.
-
Vart fjärde år ska en väktare genomgå en obligatorisk repetitionsutbildning. Jag anser att bevakningsbranschen är skyldiga att motverka rasism, homofobi, islamofobi et cetera, vilket är möjligt att göra genom den obligatoriska repetitionsutbildningen.
-
Bevakningsbranschen kan skrika sig hes om att väktarnas status måste höjas, men om vi låter stolpskott, klåpare med flera företräda branschen kommer aldrig väktarnas status att höjas.

Inga kommentarer: