[Recension] 10-tals-programmet

I min recension av Efter ett kvartssekel av nederlag. En debattantologi om arbetarrörelsen och framtiden, förvarnade jag mina läsare att ett recensionen av 10-tals-programmet vara nära förestående. Jag skrev även att vi näst intill översvämmats av debattantologier. Jag ansåg att Efter ett kvartssekel av nederlag var en mycket spretig och ojämn antologi. 10-tals-programmet är dess raka motsats - jämn, sammanhållen och välskriven.
-
Många har de varit, de som författat denna antologi, men sällan har en författare varit ensam om att skriva sitt bidrag. Kanske är det därför den här antologin känns så genomarbetad och genomtänkt?
-
Många gånger har jag, under läsandets gång, nickat och hållit med författarnas i deras kritik, men även i de förslag som presenteras i antologin. Jämlikhetstanken genomsyrar denna bok. Det finns dock kritik jag inte delar, till exempel de delar som rör EU. Är det måhända några EU-motståndare som författat just de delarna?
-
Antologin är uppdelad i tre delar:
• Inflytande (här behandlas arbete, kultur och tid)
• Hållbarhet (klimat och energi, stadspolitik och internationell politik diskuteras i detta block)
• Välfärd (här diskuteras välfärdens principer, utbildning och bildning, soicalförsäkringar och folkhälsa och slutligen ekonomisk politik)
-
hemsidan skriver S-studenter själva om 10-tals-programmet:
-
Vi som skrivit denna bok är socialdemokratiska studenter. Vi skriver för att försöka förstå den tid vi lever i. Vi känner ingen nostalgi över svunna tider eller beröringsskräck med gamla spöken - däremot en längtan efter ett politiskt sammanhang som kan hjälpa till att göra världen bättre. Vi tror att socialdemokratin behövs, att jämlikheten behövs. Vi tror att stressen, skövlingen och marknadens primat gör världen ohållbar och att politiken därför måste återta sin plats i samhällsutvecklingens mitt.
-
Efter genomläsningen av 10-tals-programmet, anser jag att S-studenter inte bara har gjort ett försök till en diskussion, utan starkt bidragit till en viktig diskussion som behövs för att det 20:e århundradet även ska bli Socialdemokratins århundrade. Läs den!
-
Till syvende och sist måste jag bara anmärka på bindningen av boken. Efter en genomläsning av antologin faller boken bokstavligen sönder och den ser ut att ha legat ute hela vintern (se bild ovan). Till nästa bok - satsa inte bara på innehållet utan även på en bok som håller för mer än en läsning.

Inga kommentarer: