Utredning om surrogatmödraskap

Förra året skrev jag en motion om surrogatmödraskap där jag ville att en utredning tillsätts med uppdraget att utreda frågan om surrogatmödraskap närmare ur ett Socialdemokratiskt perspektiv. Frågan har senare lyfts av bland annat Linnea Björnstam i en annan motion till Stockholms arbetarekommun (där hon bakade in frågan om surrogatmödraskap i själva motionen) och i förra veckan diskuterade Unga S-kvinnor Rebella frågan. Många i Rebella vill att en utredning om surrogatmödraskap kommer till stånd.
-
I lördags var FOFF (Forum för feministiska föräldrar) värd för en temadag om familjenormer. Jag var själv inte där, men det var däremot Linnea Björnstam, som även deltog i panelen för ett samtal om surrogatmödraskap och assisterad befruktning.
-
Jag läser följande på Makthavare.se:

Tidigare inlägg:

Inga kommentarer: