Hemlighetsmakeri

För ett tag sedan gav Arbetarrörelsens tankesmedja ut Makten över debatten. Rapport om partiernas opinionsbildande resurser. Rapporten är viktig i många avseenden. LO kritiseras ju ofta för att bidra med mångmiljonbelopp till Socialdemokraternas valrörelse, men hur står det till med Moderaterna? Om syftet med rapporten står det (s. 5):
-
Borgerliga partier och debattörer brukar försöka framställa Socialdemokraterna som det parti som tar emot stora bidrag för att vinna val. Särskilt bidragen från fackföreningsrörelsen brukar lyftas fram. I det perspektivet är det viktigt att Socialdemokraterna och LO har beredskap för att argumentera för dessa, samt att kunna redovisa hur det står till med finansieringen av huvudmotståndaren, Moderaterna. Syftet med att ta fram denna rapport har varit att analysera partiernas resurser och de organisationer som partierna samarbetar nära med (partiernas ”sfärer”). Om det visar sig att Moderaternas hemliga bidrag och kontaktnät starkt har bidragit till att partiet erhållit regeringsmakten så är det ett allvarligt problem för den svenska demokratin på sikt. Och de borgerliga partiernas nätverk och samverkan med näringslivet kan i kombination med regeringsmakten ge dem en maktposition under lång tid framöver.
-
Inför valet 2010 anser jag att frågan om partiernas finansiering måste lyftas. Väljarna har rätt att få veta varifrån kampanj­pengarna kommer. Moderaternas hemlighetsmakeri har jag belyst i inläggen Hemliga bidragsgivare gav moderaterna 30 miljoner och Varför detta hemlighetsmakeri?, därför anser jag det bra att Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, i en debattartikel i DN anser att det är "hög tid att partierna redovisar sina bidrag":
-
De svenska politiska partierna fick nyligen skarp kritik av Europarådet för att de inte berättar hur de finansierar sin verksamhet. I andra jämförbara länder regleras noga hur stora bidragen får vara och hur de ska redovisas för allmänheten. Partiernas ovilja hör hemma i ett större mönster där stat och samhälle är sammanväxta och beslut fattas i det fördolda. Hur kommer det sig att medborgarna finner sig i denna kökkenmödding av vänskapsband, hemlighetsmakeri och intressekonflikter? Skälet är nog att Sverige har en ingrodd kultur av myndighetstilltro och godtrogenhet.
-
Hur svårt kan det vara för Moderaterna att redovisa hur mycket pengar de får från till exempel Sällskapet Tornet?
-
Bloggat på samma tema: Peter Andersson, Johan Westerholm, Folkpartiet i Nacka, Kristian Krassman

Inga kommentarer: