Upphöj barnkonventionen till lag

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Efter 20 år har Sverige ännu inte upphöjt den till lag. Det är såväl den före detta Socialdemokratiska regeringens som den nuvarande Moderatstyrda regeringens fel. Nu skulle den Moderatstyrda regeringen vinna mycket på att inkorporera denna konvention i den svenska lagen, men efter att ha hört Socialminister Göran Hägglund i Gomorron Sveriges tevesoffa, borde Hägglund skämmas för att i fortsättningen kalla sig Kristdemokrat. Min partikamrat, Monica Green, satt i samma soffa. Hon sjabblade rejält och försökte blanda in än det ena än det andra (i ett taffligt försök att göra partipolitik av frågan). Om Green hade hållit sig till frågan varför barnkonventionen skall bli lag, hade det gått betydligt bättre, eftersom Hägglund sjabblade desto värre.
-
I FN:s konvention om barnets rättigheter förklaras att alla barn har lika rättigheter och samma värde och ingen får diskrimineras. Ändock exkluderas många barn i Sverige från sjukvård och skolgång. Papperslösa barn har endast rätt till akut sjukvård och gömda flyktingbarn har inte samma rätt att gå i skolan.
-
Göran Hägglund sitter i tevesoffan och tycker att det är OK att vi behandlar papperslösa barn och gömda flyktingbarn på det sättet. Han gör en jämförelse med Italien, ett land som har inkorporerat barnkonventionen i lagen, men som tillåter barnaga. Hägglunds kristna värderingar gäller således inte för dessa barn.
-
Barnkonventionen måste gälla som svensk lag, skriver Unicef:
-
Om barnkonventionen gällde som lag skulle till exempel bestämmelsen om alla barns rätt till utbildning behöva tas på allvar. Då skulle alla i samhället – skolor, kommuner, riksdag och regering – vara tvungna att se till att även gömda flyktingbarn fick gå i skolan. Idag har inte gömda flyktingbarn den rätten, utan är helt beroende av enskilda rektorers välvilja. [...]

Eftersom barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter måste den få en starkare ställning i Sverige än den har idag. De fördelar vi ser med en inkorporering är att:

• barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå
• det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
• barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter
• det skulle skapas en praxisutveckling av barnkonventionens innehåll som skulle göra bestämmelserna tydligare
• ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutsfattares vardag

-
I Norge upphöjdes barnkonventionen till lag för sex år sedan. En utvärdering visar att detta har stärkt barns rättsliga ställning i landet. Vi kan bilda opinion för att barnkonventionen upphöjs till lag även i Sverige. Väsnas nu!
-
Monica Green, SvD, Peter Andersson, Rädda Barnen, Ann-Catrin Brockman

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag säger bara suck över alla dessa utlänningar som vi stackars kvarvarande skattebetalare tvingas försörja. Bergsfolk från Mellanöstern och analfabeter från Somalia, blandat med lite tattare från öst. Fy för den beske...

Anonym sa...

Jag vill bara påminna om att det är den nuvarande alliansregeringen som givit papperslösa barn rätt till sjukvård. Sossarna gjorde inget åt detta när de hade regeringsmakten.

Alliansregeringen ger också papperslösa rätt till skolgång. En utredning tar nu fram lagförslag. Sossarna gjorde inget åt detta.

Så sluta ljug o sossarnas förträfflighet.

britt sa...

Det är en skam för Sverige att man inte gjort barnkonventionen till lag och att man inte efterföljer det man skrivit under på,det är en tröghet som jag inte kan förstå varför.Detta skulle stärka barn och ungas ställning på behandlingshem där dom utsätts för rätts vidriga övergrepp.Mvh/Britt