Få hbt-motioner på Folkpartiets Landsmöte

Efter en snabb genomgång av Landsmöteshandlingarna (jag har använt sökfunktionen och sökt på följande: hbt, trans, lesbiska) hittar jag följande hbt-motioner:
-
F17 HBT-frågor i biståndet
H20 En diskrimineringslagstiftning som inte diskriminerar
H25 Stärk asylsökande kvinnors rättigheter (där texten Att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna ska verka för att förföljelse på grund av kön, könsidentitet och sexuell läggning erkänns som asylskäl inte bara i lagen utan i verkligheten förekommer och därmed får räknas in under hbt-motioner)
L76 Transsexuellas situation i hälso- och sjukvården
L77 Transliberalism
-
Om någon hittar fler hbt-motioner till Landsmötet - skriv i kommentatorsfältet.
-
I det så kallade dechargebetänkandet får HBT-liberaler i varje fall lite cred:
-
Utskottet finner det mycket positivt att det finns täta kontakter mellan HBT-liberalers organisation och folkpartister. Tyvärr är HBT-liberalers verksamhet lite känd inom partiet.
-
Hur många motioner skall då Folkpartiet behandla under sitt Landsmöte? 550 motioner har inkommit (till Socialdemokraternas Jobbkongress inkom 1107 motioner).

Inga kommentarer: