NK-Expressen

Att bygga spårväg city kostar cirka en miljon per meter, vilket är lika mycket som det kostar att bygga tunnelbana. Det sistnämnda är något som den borgerliga majoriteten dock säger nej till. Sammanlagt kommer hela sträckningen av denna spårväg kosta 6,5 miljarder kronor och inte attrahera särskilt många resenärer. Till Värtan och Hornsberg finns tunnelbanan vilken naturligtvis kommer att bli stockholmarnas förstahandsval. Denna spårväg kommer i dagsläget främst bli en turistlinje. För dessa pengar kan istället både tunnelbana till Norra station byggas eller spårväg på fyrans busslinje där minst tre gånger som många passagerare skulle åka. Det är möjligt att denna spårväg kan bli motiverad i framtiden. I dagsläget är detta ett politiskt prestigeprojekt som likt en riskerar stoppa andra mer samhällsekonomiskt mer motiverade projekt (Carin Jämtins reservation).
-
Idag klubbar kommunfullmäktige igenom NK-Expressen. En spårväg som kostar en miljon kronor per meter. En spårväg för turister och välbärgade människor på Östermalm. Vore det inte bättre att, som oppositionsborgarrådet Carin Jämtin skriver i sin reservation, använda dessa pengar till tunnelbana och spårväg på 4:ans busslinje?
-
-

2 kommentarer:

Bosse L sa...

Spårvägen kostar inte 1 milj./meter.
Genom att, som Carin Jämtin, räkna in kostnaderna även för hela upprustningen och byte av spår på Djurgården m.m. som ska ske samtidigt och redan har påbörjats blir meterkostnaden helt felaktig.
C.J. skriver vidare att man för samma kostnad kan få både T-bana till Karolinska eller spårväg på linje 4 (som s f.ö. har varit motståndare till). Både - eller ? Vad menas ?
Och är inte 4:an betydligt längre än cityspårvägen ?
Vidare är det inte fråga om någon turistlinje utan en första etapp Ropsten - Hornsberg.
S har mycket länge röstat ner och varit motståndare till alla förslag till el-driven kollektivtrafik på innerstadens gator. S var också emot tvärbanan som blev Stockholms
populäraste kollektivtrafikmedel och överträffade alla prognoser om resande.
S verkar leva kvar i betongens 1960-tal då T-bana och bullrande bussar var det enda som det satsades på. Observera att SL:s bussar bullrar över normen enl. uppgift från miljöförvaltningen.
S:s allierade i Stockholm, mp, var f.ö. det parti som lade förslaget om den aktuella spårvägssträckningen.
Under förra mandatperioden med s vid rodret tillkom inte ett enda el-drivet fordon på innerstadens gator - enbart bullrande energislukande bussar, diesel, etanol och biogas.
De s.k. trängselbussarna, 200 dieseldrivna bullrande ledbussar i trafik på innerstaden, vilka alltid går helt tomma runt Sergels Torg, benämndes av s som "den största satsningen sedan T-banan". Kommentarer till detta är väl överflödiga - det är inte underligt att s tappar väljare i innerstaden.
Det är i innerstaden som trafikmiljön är som sämst. Därför behöver något göras snarast för att minska buller och öka kollektivtrafikandelen. Att då satsa på modern, energieffektiv, kapacitetsstark, avgasfri och lättillgänglig spårväg, som i så många andra städer utomlands, kan inte vara fel.
Märk också att T-banan, som i o f sig är nödvändig, inte är något bra alternativ på många relationer som t.ex. Frihamnen - Norrmalmstorg och Norrmalmstorg - Slussen m.fl. m.fl. Det är bara att kola SLs reseplanerare för att förstå det.
Till sist: "NK-expressen" är ett bra namn som utstrålar kvalitet och kanske kan locka nya trafikantgrupper som inte brukar utnyttja kollektivtrafiken.

Äggmackan sa...

Ojdå.. fort men fel.

Om man räknar som man skall räkna, dvs de faktiska kostnaderna och den faktiska längden så blir kostnaden ca 250kkr/meter, dvs en fjärdedel av vad man anger från Stockholms Handelskammare/Socialdemokraterna.

Att kostnaden blir så hög som 250 milj/km beror delvis på att en snabb men dyr byggmetod används. Med tanke på hur mycket det kostar att driva tunnel idag (med Södra länken/Norra länken/Västra förbifarten i beräkningarna) kostar mellan 1,5 och 2 miljarder per kilometer så ter sig spårvägen tämligen billig. Man kan alltså få upp till 8 gånger mer spårväg för samma pengar som det kostar att bygga t-bana. Samtidigt ligger kapaciteten på en modern spårvagn på 1/4-del av tubens kapacitet räknat på samma turintervall. Det betyder att man i realiteten får dubbelt så mycket kapacitet med spårväg per investerad krona.

Tvärbanan, med dess broar och tunnlar, kostade ca 200.000kr/km då den byggdes. Däremot är det ett mysterium att man räknar med att tvärbanan till Solna Centrum kommer att kosta 650 milj kr per km. Det finns något skumt begravet i den kostnaden. Återstår att få reda på varför kostnaden blir så fruktansvärt hög. Men i jämförelse med vad det kostar att driva tunnel så är det ändå betydligt billigare i investeringskostnad med spårväg.