Ecce homo

Jag skrev ett blogginlägg efter Anders Svenssons debattartikel i SvD. Nu har Göran Lantz, professor i vårdetik vid Ersta Sköndals högskola skrivit ett svar till Svensson (SvD):
-
Skall homosexuellas rättigheter inskränkas, bibehållas eller rent av utvidgas, det är detta som är intressant. Själv tror jag att samhället bör möjliggöra och främja en trygg och stabil samlevnad även för samkönade par.
-
Lantz skriver även att äktenskapslagen har varit (och är föränderlig. obs! Mitt tillägg):
-
Äktenskapslagstiftningen har skiftat oerhört över tid och kulturer. Det finns drag i äldre tiders äktenskapslagstiftning som vi alla idag finner djupt etiskt orättfärdig.-Exempelvis allt det som byggt på kvinnans underordning under mannen då det gäller ekonomi, arv och politiska rättigheter. Det är alldeles sant att äktenskapslagstiftningen bygger och måste bygga på vissa värden.-Sådana värden kan vara trygghet, stabilitet, ömsesidig respekt och omsorg. Antagligen ställer vi idag i allmänhet strängare krav på familj och samlevnad än man gjorde för några generationer sedan.
-
Vår lagstiftning måste följa med tiden.
-
Aftonbladets ledarsida sammanfattar Åsa Petersen debatten om äktenskap:
-
På ena sidan de som vill ha kvar en heteronormativ och diskriminerande lagstiftning: samhället måste tydligt visa vad som är ”normalt” och ”onormalt”. På andra sidan de som kräver att alla människor, oavsett sexualitet, ska vara lika inför lagen. De respekterar människors kärlek och vägrar rangordna.
-
Det är tur att den sistnämnda sidan är i majoritet.
-
Ni som missade Agenda igår kan läsa mitt inlägg från igår och se programmet här.

Det sluttande planet

Att kristdemokraterna tappar i förtroendet hos väljarna, är inte svårt att förstå när man ser kvällens Agenda. Partiets syn på homosexuellas rättigheter står i skarp kontrast till "människors lika värde".
-
Enligt kommunalrådet Bengt Germundsson (i Markaryd, där kd fått 44 procent!) sitter inte "människovärdet i äktenskapet".
-
Lennart Sacrédeus, moralkonservatismens främsta förespråkare inom kd kommer med en rad skrämmande uttalanden i Agenda. Sacrédeus (hans efternamn är taget och betyder "helig gud" på franska, han är med i Livets Ord och han är vidare en stark abortmotståndare), blandar ihop koncepten totalt.
-
Sacrédeus är emot samkönade äktenskap. Han menar (på fullt allvar) att om gränsen passeras - det vill säga att samkönat äktenskap blir tillåtet i Sverige - då är inte steget långt från
månggifte, barnäktenskap och sex med djur.
-
Tror Sacrédeus att vi svenskar (oavsett sexuell läggning) är dumma i huvudet?! Tror han på fullt allvar att någon sväljer hans undermåliga retorik?
-
Det enda jag kan ge honom cred för är att han undviker ordet "pedofiler". Det är nämligen väldigt populärt bland homofoba mörkermän att likställa bögar med pedofiler.
-
Han talar om sociala experiment, stipulerade åldersgränser, det frigjorda samhället. Om vi tillåter äktenskap för samkönade par kommer vi i framtiden inte att fördöma sex med djur, säger.
-
Det är uppfriskande att finna en kristdemokrat som Nina Eklund, som säger till Agenda att denna moralkonservatism är ett hinder. Att denna moralkonservatism är som en "våt filt".
-
Göran Hägglund duckar skickligt när Claes Elfsberg ställer sina frågor. Han säger, som vi alla redan vet, att äktenskapet är till för man och kvinna och att det inte är en fråga om diskriminering. Det är partiets linje. 15 av 17 personer i kristdemokraternas partistyrelse är eniga i denna fråga.
-
Han talar vidare om att de företräder "barnens perspektiv". Ja, med andra ord inget nytt under solen.
-
För att ha en kristen grund, så har kristdemokraterna skickligt undvikit kärleksbudskapet i Bibeln.
-
Ja, det är ett sluttande plan, men inte för oss hbt-personer, utan för kristdemokraterna. Hur kan de värna människors fri- och rättigheter och samtidigt anse att homosexuella inte har samma rättigheter? Är inte vi också människor?

"Därför är mitt hjärta queer"

Att prata om normen och avvikare är ett nytt sätt att tala om makt och förtryck. Att inkludera fler människor i analysen. Queerfeministerna, de jag räknar mig till, vill ha en bredare sanning som inte bara utgår från ett perspektiv. Den svarta kvinnan i en vit värld, den lesbiska kvinnan i ett heteronormativt samhälle, måste också få rymmas med sin livsberättelse.
Könsförtrycket har fler dimensioner än vi kan ana – och måste bekämpas utifrån den insikten. Därför är mitt hjärta queer.

Jag gillar Åsa Petersens senaste krönika skarpt!

Jag är för arbetskraftsinvandring, men...

Min mamma kom hit från Tyskland efter Andra Världskriget. Italienare, greker och jugoslaver kom också hit i samma veva. Min biologiska far har vallonblod i sig. Vallonerna kom hit på 1600-talet, jag är för arbetskraftsinvandring!
-
Men...
Det jag är kritisk emot i och med regeringens och miljöpartiets gemensamma förslag är att arbetsgivaren ensam ska avgöra om arbetskraft måste importeras. Därför håller jag med Sven-Erik Österberg (s) om att vi bör ha en myndighet/instans som bedömer om det finns behov arbetskraftsinvandring och ser om kompetensen redan finns i landet.
-
Det innebär att vi skulle kunna ta hit arbetskraft trots att den redan finns i landet. Det handlar i grunden om respekt för dem som redan är här. Det vi vill ha är ordning och reda, säger Sven-Erik Österberg vidare till DN. Respekt för dem som redan är här? Vad pratar han om?
-
Ja, men om arbetskraften redan finns i Sverige, har inte arbetsgivaren något behov av att importera arbetskraft. Om arbetsgivaren däremot använder sig av importerad arbetskraft för att få billigare arbetskraft (d.v.s. lönedumpning), då behöver vi ett bättre regelverk beträffande arbetskraftsinvandring. Jag tror dock, precis som Svensson, att risken för lönedumpning är liten. Självklart skall arbetsgivaren följa kollektivavtal, men i förslaget från regeringen och miljöpartiet står det (DN):
-
"Förutsättningarna är att anställningen går att försörja sig på och att lön och andra anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga eller följer av praxis [min kursivering] inom yrket eller branschen."
-
Praxis är ett luddigt ord. Varför inte ändra formuleringen så att den lyder: "arbetsgivaren skall följa kollektivavtal". Att en anställning skall gå att försörja sig på är en självklarhet, så stryk den formuleringen också.
-
Och nu till arbetskraftsinvandringens största motståndare - LO.
-
[...] vi först ta ansvar för de som redan har kommit till Sverige, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till DN. Står det i motsättning till arbetskraftsinvandring är min fråga? Jag googlade vidare på LO och arbetskraftsinvandring och hamnade här. Här varnas det för arbetskraftsinvandring: Tänker regeringen införa ett gästarbetarsystem i Sverige eller kommer regeringen att tillåta lönedumpning? Jag är också emot en oreglerad arbetskraftsinvandring, om den utnyttjas felaktig. Jag är emot arbetskraftsinvandring om den används av moderaterna och vissa arbetsgivare till att pressa ner lönerna och få hit billig arbetskraft.
-
Arbetskraftsinvandringen är inget hot mot de som söker asyl. Naturligtvis skall vi ta hand om dem som redan är här, så allt snack om hot mot asylrätten är bullshit.
-
Det jag tycker är jättebra med förslaget är att människor kan få visum för att till exempel gå på anställningsintervju och att den som får ett jobberbjudande inte längre behöver åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.
-
Jag kanske är naiv, men jag har en dröm om fri invandring, att ingen människa är illegal, en värld utan gränser...
-
Mer läsning: SvD, Anders Wallner, Christian Valtersson

Sloganizera!

Via Maryam Yazdanfars och Johanna Grafs bloggar har också jag fallit för Sloganizer!

Vad sägs om följande:

«Alexandra is the sound of the future.»
«Alexandra, the smart choice.»
«Alexandra Einerstam empowers you.»

Eller på tyska:

«Alexandra Einerstam ist erfrischend anders.»
«Alexandra Einerstam verleiht deinen Träumen Flügel.»

När biologin får styra

Vi ser det alltför ofta hända här i Sverige - att vårdnaden om ett barn går till den biologiska föräldern. Biologi får styra beslutsfattandet.
-
Det finns fall då en biologisk förälder inte vill ha vårdnaden, det finns fall då barnet säger att det inte vill att den biologiska föräldern skall ha vårdnaden och det finns fall då det är direkt olämpligt att en biologisk förälder får vårdnaden om barnet.
-
När en far har förgripit sig på sitt barn ett otal gånger, döpts till rättspsykiatrisk vård på grund av detta och ändock får fortsatt vårdnad om barnet, då är det något ruttet i staten Sverige! "Fallet Louise" är rättsvidrigt.
-
Vi måste vidga familjebegreppet. Vi måste se mindre till biologi!
-
Svd, DN, Aftonbladet, Expressen

Fler pappadagar, men...

Kristdemokraterna vill fördubbla pappadagarna för nyblivna fäder. Det är ett jättebra förslag för att öka jämställdheten bland heterosexuella par. Vi som har läst Carin Holmbergs bok Det kallas kärlek, vet ju att det är lite si och så med jämställdheten bland unga heterosexuella par (som anser sig vara jämställda).
-
Arbetsgruppen inom kd, har dock haft den heterosexuella kärnfamiljen i blickfånget, när de utarbetade detta förslag (som vanligt vill jag tillägga).
-
Partiledare och socialminister Göran Hägglund säger till SvD: Det syftar förstås till att göra fäderna mer delaktiga tidigt i barns liv, och därmed göra att pappor också tar ett större ansvar under föräldraförsäkringstiden. Att det existerar regnbågsfamiljer, att det finns över 40 000 barn i samkönade parrelationer är något kristdemokraterna väljer att bortse ifrån. Om man, som kd så tydligt gör, osynliggör andra familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen - finns inte andra konstellationer då? Om man blundar riktigt hårt...
-
Jag vet inte exakt hur kd:s föreslag är utformat, men "pappadagarna", som de fungerar nu, tar även hänsyn till kön: "Du som är pappa eller andra förälder [min kursivering] har rätt till ersättning med tillfällig föräldrapenning i tio dagar per barn i samband med födseln".
-
I den familjepolitiska reform som nu genomförs av regeringen (med kd i spetsen) ingår även vårdnadsbidraget.
-
I och med vårdnadsbidraget utgår en
jämställdhetsbonus. Återigen är det den heterosexuella kärnfamiljen som är i fokus och vidare... hur ska en ensamstående mamma ta del av vårdnadsbidraget på 3000 kronor? Ska en ensamstående person med låg inkomst betala för en reform som så tydligt riktar sig till sammanboende?
-
Den familjepolitiska reformen som nu genomförs är omodern och bakåtsträvande. Den vänder sig till den heterosexuella kärnfamiljen, där mannen är överordnad kvinnan i enlighet med Paulus som skriver att: "mannen inte skapades för kvinnan utan kvinnan för mannen" (1 Kor 11:9).
-
Är det en sådan familjepolitik vi vill ha här i Sverige?
-

Sjuksköterskor förenen eder

Det pågår ett sjuksköterskeuppror här i Sverige. Det började i Västerås, men jag hoppas att löneupproret sprider sig till resten av Sverige.
-
I höstas sade 12 000 sjuksköterskor i Finland upp sig i en facklig aktion. Det resulterade
i ett lönelyft på 22 -28 procent och återanställning. Nu har svenska sjuksköterskor inspirerats av sina systrar i Finland.
-
För visst är det förunderligt att undersköterskor lyckats förhandla upp sina löner med 2 700 kronor i månaden, medan arbetsgivarna i de pågående löneförhandlingarna med Vårdförbundet lagt ett bud som ger en ökning med 700 kronor i månaden (i bästa fall).
-
Vårdförbundet yrkar på en lägsta lön på 22 000 kronor.
-
Det måste väl löna sig att plugga tre år på universitet/högskola? Sjuksköterskorna har en ingångslön på 18 000 och begär 25 000. Det är rimligt anser jag.
-
I Danmark inleder sjuksköterskefacket en strejk den 1 april, eftersom man inte kommer överens med arbetsgivarna i de fackliga förhandlingarna.
-
Gör som era systrar i Finland, säg upp er!
-
Mer läsning: Vlt, SvD, DN

Viktig votering i riksdagen 16 april!

En proposition från regeringen om äktenskap för samkönade par kommer troligtvis inte förrän i höst. Nu har oppositionen tröttnat på att vänta och föreslår ett utskottsinitiativ i riksdagen.
-
Redan onsdagen den 16 april kan ett förslag klubbas igenom i kammaren! Bland annat har socialdemokraterna lagt motionen Könsneutralt äktenskap (2007/08:C416). Andra intressanta motioner som behandlas denna dag finner du här.
-
Om endast fyra borgerliga ledamöter säger ja till förslaget så är frågan avgjord. Därför har oppositionen skickat ett brev till utvalda ledamöter, för att påminna dem om att rösta ja i denna viktiga fråga. Dessa utvalda ledamöter är:
-
Tomas Tobé (m)
Olof Lavesson (m)
Hillevie Engström (m)
Birgitta Ohlsson (fp)

Barbro Westerholm (fp)
Fredrik Malm (fp)
Fredrik Federley (c)

Maria Kornevik (c)
Annika Quarlsson (c)
-
Bäste borgare, säg ja till könsneutrala äktenskap och fega inte ur genom att begära kvittning!
-
Tillägg:
-
Jag läste nyss ett inlägg av Johan Büser. Büser har visst läst Fredrick Federleys blogg. Federleys blogginlägg Så kom brevet, visar tydligt att regeringsmakt och enighet inom den så kallade alliansen är viktigare än mänskliga fri- och rättigheter. Jag håller med Büser - det är ett svek mot landets homo- och bisexuella!

Having, Loving, Being*

Rådslag Välfärd pågår för fullt. Välfärd är att leva ett bra liv. Välfärd handlar om så otroligt mycket, men en stor del av vårt liv är vårt arbete. Vi tillbringar den största delen av vår vakna tid på vårt arbete och därför är det viktigt att vi känner trivsel och trygghet just på (och i)vårt arbete.
-
Rättighet till heltid - deltid en möjlighet, är något vi socialdemokrater har drivit (och fortfarande driver). Vikariat, säsongsjobb, projektanställningar, pratikarbete, visstidsanställningar - ingen anställningsform kan ersätta tryggheten att ha en heltidsanställning.
-
Anställningsformerna handlar vidare i hög grad om kön. Det har Stefan Carlén (Handels) visat tydligt med rapporter som Den reproducerade ojämställdheten och Deltidsanställningar i detaljhandeln - en fråga om kön (dessa finns att hämta som pdf-filer här). Det handlar inte bara om anställningar inom Handels, utan även anställningar inom Kommunal. En tredjedel av Kommunals medlemmar har tillfälliga jobb.
-
Mona Sahlin och Ylva Thörn har skrivit en debattartikel i DN om just detta. De vill bland annat att de tillfälliga jobben skall minska med en en tredjedel:
-
Kvinnor och män ska ha jämlika förutsättningar i arbetslivet - oavsett vilken arbetsmarknad de finns på. Det krävs en uppvärdering av kvinnors självklara rätt till trygga heltidsjobb. Det är kvinnors arbetsvillkor, arbetstider och löner - och därmed kvinnors frihet - det handlar om. Men också om att prioritera välfärden i en tid när behoven ökar.
-
Som arbetsgivare måste kommuner och landsting gå i bräschen. Lösningen är inte att privatisera, utan att vara bättre än de privata arbetsgivarna.
-
Mer läsning: Tema Välfärd
-
* Rubriken är tagen från Erik Allardts bok Att ha, att älska, att vara. Om välfärden i Norden.

Lika goda kålsupare - Del II

Kommer ni ihåg det här? Den nuvarande regeringens utnämningspolitik går stick i stäv mot vad de borgerliga partierna lovade när de var i opposition, nämligen att alla tjänster skulle utlysas och att ingen hänsyn skulle tas till partifärg.
-
Det visar också Eva-Lena Janssons inlägg: jag måste erkänna att det är märkligt att just Maud Olofsson fortsätter att göra den här typen av utnämningar [utnämningen av Jan-Olle Folkesson]. Hon som så sent som hösten 2006 sade följande: "Det är inte bara ett socialdemokratiskt parti som styr landet utan det är en maktapparat. Vi ser också en socialdemokrati som använde hela statsapparaten för att ge förläningar dem som har partibok. I andra länder skulle detta kallas korruption."
-
Den politiska adeln är inte längre röd - den är blå - mörkblå, skrev jag i ett inlägg från juni 2007. Detta citat är i lika aktuellt idag.

Rör inte barnbidraget!

Nu vill Maud Olofsson & centern fortsätta montera ner den svenska modellen. Denna gång
är det barnbidraget som är på tapeten. Olofsson menar att det är orättvist att även höginkomsttagare får ta del av barnbidraget. Veronica Palm talar om ett "fattigbarnsbidrag" och jag håller till fullo med.

-
Annika Qarlsson, ordförande för centerkvinnorna, är höginkomsttagare medborgare som tjänar mer än 240 000 (vilket genererar en månadslön på 20 000). Är det höginkomsttagare!?
-
Det är bara centern som vill ha ett inkomstprövat barnbidraget. Skrota förslaget genast! Vi har fått nog av växande klassklyftor och dessa klassklyftor behöver inte spädas på ytterligare av konstiga förslag. Barnbidraget är ett generellt bidrag och skall så förbli.


SvD
DN
Expressen

Sedan urminnes tider

I dagens SvD skriver Anders Svensson (jurist och lärare i juridik vid Stockholms Universitet) att äktenskapsbegreppet ”sedan urminnes tider” är heterosexuellt. Han talar om att det goda samhället måste vila på en hållbar värdegrund som återspeglas i lagstifning.
-
I och med att riksdagen nu öppnar för en möjlighet till en mer neutral lagstiftning, så kommer värdegrunden att ”sakna värden” anser Svensson.
-
Han talar om en ”liten klick radikalfeminister och så kallade queerteoretiker”, men nu förhåller det sig de facto så att 7 av 10 svenskar vill öppna upp lagstiftningen för könsneutrala äktenskap. -

En normfri lagstiftning är motsatsen till ”Land skall med lag byggas”, skriver också Svensson.
-
Jag vill påstå att en normfri lagstiftning är lika med "land skal mæþ laghum byggias". Lagstiftningen bör följa med tiden. Vi kan inte ha en omodern lagstiftning som utesluter delar av befolkningen. Därför är jag för en neutral lagstiftning, om det så gäller äktenskapsbalken, brottsbalken eller någon annan balk. Vi är nämligen lika inför lagen och därmed skall även lagen innefatta alla -människans lika värde!
-
En könsneutral äktenskapslagstiftning avlivar inte begreppet äktenskap, den urholkar inte äktenskapet och äktenskapet förlorar inte sitt värde!

-
P.S. Hur länge sedan är urminnes tider?

I'm a library lover!

Jag älskar verkligen bibliotek. Jag bor ett stenkast från Högdalens bibliotek och det är en ynnest att ha ett bibliotek här ute i förorten.
-
Mitt bibliotek är på väg att flytta till tunnelbanan. Det är en oerhört bra idé. Fram för fler bibliotek i köpcentral och tunnelbanestationer.
-
Jag hoppas att det blir verklighet dock. Boultbee äger ju Högdalens centrum och vi vet ju vad som händer med Skärholmens bibliotek.
-
Just nu pågår kampanjen Library Lovers (gå in på sidan för mer information och beställ knappar och annat smått och gott på denna snygga hemsida). Ett oerhört bra initiativ från Svensk biblioteksförening.

Fritidspolitiker

Att vara "fritidspolitiker" är att "offra" stora delar av sin fritid för politiken. Jag är fritidspolitiker. Jag gillar inte ordet. Det låter som en hobby. Min mor är upprörd över den tid jag lägger ner på politiken... "du tjänar ju inga pengar på ditt volontärarbete" beklagar hon sig. Har jag sagt att min mamma röstar borgerligt?
-
Jag och en kollega pratade politik för några veckor sedan. Det enda han fokuserade på var heltidspolitikerna (riksdagsledamöter, stadsråd och borgarråd). Jag försökte berätta för honom om politikerna som verkar på gräsrotsnivå, fritidspolitikerna. Han såg oförstående ut. För honom var politiker de som tjänade bra, de som fick "fallskärmar", de som fick jobbavdrag även när de var pensionerade, de som syns i media. Jag tror att många med honom tänker i de banorna och så föds politikerföraktet.
-
Jag sitter med i tre styrelser och i ett antal arbetsgrupper. Jag lägger ner en massa timmar, obetald arbetstid, på politik? Varför gör jag det?
-
Det finns en rad faktorer. Det första är att genom politik kan jag påverka. Genom mitt medlemskap och i och med att jag är aktiv kan jag påverka. Om jag hade obegränsat med pengar skulle jag också kunna påverka, men det är inte samma sak.
-
Det andra är det sociala. Många tror att vi blott och bart sitter i tråkiga styrelsemöten, men det är i hög grad lika viktigt med det sociala. En seminariedag avslutas ofta med samkväm. Jag återkommer till detta.
-
Gratis bildning är det tredje. Partiet låter så centralt, men i klubbar och föreningar runt om i landet, anordnas kurser, seminarier och föreläsningar. De flesta är gratis. Ibland måste man betala en summa, men det är oftast om kursen avslutas med ett studiebesök utomlands. Oftast är denna summa liten. Resa, hotell, mat - 500 spänn, det är inte så blodigt. Jag har gått en rad kurser och varit på en rad föreläsningar och det har varit oerhört berikande. Nu till helgen ska jag på styrelsehelg. Det är HBT-sossarnas styrelsehelg. Den är förlagd till Bommersvik (och jag älskar Bommersvik-miljön). Vi kommer att ha gästföreläsare, vi kommer att diskutera politik, den nya styrelsen kommer att "team-bounda"... Vi kommer förutom detta laga mat tillsammans, basta och se melodifestivalen (och dricka lite vin). En hel helg kommer att gå åt, men det är det värt. Politik och samkväm.
-
Att träffa likasinnade. Precis som star trek-nördar med sina konvent, så har vi sossar (ja, även de med annan partifärg) "konvent" och bara för att vi är sossar betyder inte att vi tycker lika i allt. Däremot har vi samma värdegrund.
-
Sedan finns det folk som jobbar politiskt för att göra karriär inom partiet. Det är inget fel med det. Däremot anser jag att det är fel att tacka ja till en massa politiska uppdrag och inte ha tid för alla. Det ser bra ut i CV:t, men det är ett svek mot de som valt personen.
-
För att vara fritidspolitiker och ha politiska uppdrag är i lika hög grad ett förtroende som det förtroende som våra riksdagsledamöterna har fått. Jag har fått ett/flera förtroendeuppdrag och jag anser att det är en ära. Jag har fått ett förtroende från medlemmarna, eftersom de anser att jag, mitt arbete, mina åsikter behövs. Det förtroendet vill inte jag svika och det förtroendet kan man inte sätta en prislapp på.
-
Vi inom socialdemokraterna (och kanske inte bara inom socialdemokraterna utan alla partier), har ett problem - och det är att värva medlemmar. Många röstar på sossarna, men att bli (betalande) medlem är inte lika självklart. Ibland kan det till och med vara avskräckande att komma till något medlemsmöte, framför allt till en avsomnad förening, där mötesformen (läs tre personer i lokalen, upprabbling av paragrafer et cetera), ja det kan få vem som helst att vända i dörren och aldrig ägna sig åt politik igen.
-
Jag hade tur. Min första förening var HBT-sossarna och inom vår förening ägnar vi oss åt såväl det politiska som det sociala. Jag har fått ett stort kontaktnät inom partiet. Jag har träffat personer, som jag haft stort utbyte av och som jag kanske aldrig kommit i kontakt med om det inte vore för socialdemokraterna.
-
Till syvende och sist gäller det att ha en förstående partner (eller vara singel). Min partner jobbar fackligt, så hon förstår varför det går åt så mycket fritid. Nu är jag gräsänka. Hon är på en facklig kurs i några dagar. Hon kommer själv att vara gräsänka i helgen, men hon förstår varför.
-
Jag gillar att jobba med politik på gräsrotsnivå. Jag vill förändra samhället, vilket jag kan göra genom politiken. Jag brinner för politiken. Politik är att förändra. Därför tycker jag det är synd att fler inte engagerar sig i politiken. "Politik är tråkigt" är en kommentar jag hör ofta, om fler än jag upplever att så är inte fallet, kan vi förändra!
-
Erik Laakso har också bloggat om politikens villkor.

Välkommen till verkligheten?

Välkommen till verkligheten är moderaternas nya slogan... Det finns bara ett krux - denna slogan är redan upptagen av föreningen Grunden, som inte gillar att bli förknippade med de "nya" moderaterna (jag förstår dem).
-
Trots protester från föreningen Grunden vill inte moderaterna ändra sin slogan. Varför inte? Välkommen till verkligheten kommer ändock inte att förknippas med moderaterna. Välkommen till moderaternas verklighet, hade varit en mer passande slogan.
-
Jag gillar slogans, jag gillar pins och jag gillar knappar. År 2006 hade MUF kampanjen Jag vill också byta statsminister. Under 2006 års Pride fick jag en sådan knapp av en moderat. Nu är jag glad att jag tog emot den, den går nämligen att återanvända.
-
Att sno en slogan från en förening, som inte vill bli förknippade med moderaterna, är fel (till och med oetiskt) anser jag. Att återanvända en knapp med meningen Jag vill också byta statsminister är humor!
Andra som bloggat om detta är bland annat In Your Face och Dumheterna

Att inte få visa sin kärlek i det offentliga rummet

Betänk att du kommer till din arbetsplats, tidigt en morgon och skall dra kortet och knappa kod... kortläsaren är täckt med bajs. Anledningen till att den är täckt med bajs, är för att Gaystudenterna har sina lokaler där.
-
Betänk att du är en homosexuell kille som vill träffa andra killar på nätet, du börjar chatta med någon som kallar sig "smeden". Ni bestämmer träff och plötsligt utsätts du för grov misshandel (QX.se), eller kanske ännu värre - du blir mördad.
-
Betänk att du är en homosexuell kille som går till tunnelbanan med din pojkvän efter en utekväll på Patricia. När du lägger armen runt din pojkvän, går två killar till attack och ni sparkas blodiga (Punkt SE, 2008-03-27, s.3, SvD).
-
Ovanstående är verklighet för många hbt-personer i Sverige. Hur kan sexuell läggning väcka sådant hat och sådan vrede? Etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder... det är inget en människa väljer. Detta skrev jag i ett tidigare inlägg:
-
Jag och min flickvän kan t.ex. inte visa vår kärlek i alla sammanhang. Vi kan inte, en mörk lördagsnatt, hålla varandra i hand på gatan, eller ge varandra en puss i tunnelbanan, framför allt inte om klientelet i tunnelbanan eller på gatan är av ett sådant slag att om vi pussas, provocerar vi dessa och utsetts då för hot, hat, våld.
-
Vi måste hela tiden leva med ett säkerhetstänkande. Vi måste hela tiden ta med en rad olika faktorer i beräkningen innan vi ger varandra den pussen eller den kramen. Tänker ni heteros så varje gång ni vill pussa er partner?
-
Alla människors lika värde - mot diskriminering!
-
Ingen ska bli diskriminerad på grund av hudfärg, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Alla människor har lika värde och måste ges lika rättigheter. Det är inte rätt när någon förhindras äta på en restaurang på grumliga grunder, vare sig på Stora torget, Ströget, Grand Place eller Piazza San Marco. Vi vill fortsätta bekämpa diskriminering och slåss för att de mänskliga rättigheterna blir en verklighet för alla.

Vad är det som händer i vissa EU-länder?!

500 kvinnor dör varje dag i sviterna efter illegal abort, nyfödda barn hittas i soptunnor... Ja, jag har bloggat om detta tidigare, men nu är det Litauens tur att diskutera en ny abortlagstiftning, som skulle innebära ett totalt abortförbud.
-
100 ledamöter i EU-parlamentet vill att majoriteten i Litauen säger nej till ett abortförbud (SvD). Det är bra anser jag, men räcker det? Kommer Litauen att lyssna på 100 EU-parlamentariker?
-
Vi talar om mänskliga rättigheter, om kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Om något land inom EU vill ha ett abortförbud, så anser jag att det är grund för "uppsägning av medlemskap i den Europeiska Unionen".
-
My body, my choice!

Vårdtvång Stockholm del II

Just nu förundras jag över hur människor kan ha så diametralt motsatta åsikter när det gäller Vårdval Stockholm.
-
Jag läser Ledarbloggen, signerad Maria Abrahamsson: [Vårdval Stockholm] innebär att stockholmarna får välja vård i hela länet. Något som har blivit möjligt därför att vårdpengarna följer patienterna samtidigt som vården tillförs mer resurser.
-
Om vården tillförs mer resurser, hur förklarar Abrahamsson att min vårdcentral i Högdalen förlorar cirka 13 miljoner på Vårdval Stockholm? Hur förklarar Abrahamsson att närakuter läggs ner?
-
Denna så kallade valfrihet, att jag som patient kan välja min egen vårdcentral, varför måste jag göra detta val? Räcker det inte med att jag måste välja el, telefonabonnemang, försäkringsbolag, bank... ja, ni förstår vad jag menar.
-
Jag önskar att något opinionsinstitut gör en undersökning, för att se hur många i Tensta, Rågsved, Högdalen et cetera, väljer en vårdcentral som inte ligger nära där de bor. Det gäller nog även för Östermalm, Lidingö och Danderyd.
-
För när jag är tvungen att uppsöka vård, är jag sjuk. Senast jag uppsökte en vårdcentral, hade jag sådana menssmärtor att jag gick dubbelvikt till vårdcentralen i Högdalen. Den ligger ett stenkast från min bostad. Att åka tunnelbana till någon vårdcentral inne i stan hade varit otänkbart i det läget.
-
Om jag blir akut sjuk, vill jag naturligtvis åka till Farsta närakut och inte in till city och sitta i väntrummet i 8 timmar.
-
Det är bara i en socialistisk inbillningsvärld där högerspöken lurar bakom varje knut som det kan upplevas skrämmande att vårdmottagningar får ersättning av landstinget beroende på hur många patienter de har, skriver Abrahamsson vidare.
-
Nej, det är inte högerspöken, de är i högsta grad människor av kött och blod som står sig själva närmast, som anser att solidaritet, rättvisa, trygghet och jämlikhet är något som de står över. Att människor som är lågutbildade, fattiga et cetera, har sig själva att skylla. Survival of the fittest. Högerspöken? Nej, bara brutal högerpolitik.
-
Abrahamsson försöker lura läsarna att tro att vi socialdemokrater är rädda för den privata vårdgivaren. Så är icke fallet! Vi är inte rädda för privata entreprenörer. Vi anser att alla människor, oavsett utbildning, plånbok, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionshinder, har rätt till samma vård och det kan vi även få med privata entreprenörer.
-
Vad vi måhända är rädda för, är när människor kan köpa sig förbi kön och i och med detta blir väntetiden längre för de som inte har den möjligheten. Vad vi är rädda för, är när de socioekonomiska faktorerna tas bort ur ekvationen och att vi närmar oss vården i USA. Jag säger bara Sicko (och om hälften i den filmen är sant, är det illa nog). Vad vi måhända är rädda för, är de negativa effekterna av Vårdval Stockholm.
-
Ju fler patienter en vårdcentral har, desto mer pengar. En vårdcentral som arbetar efter de förutsättningar, vill naturligvis ha många patienter, vilket onekligen resulterar i löpande bandet-principen.
-
Den privata vårdcentralen vill inte ha vårdkrävande patienter. Den vill ha många, friska och lättbotade patienter som inte kostar mycket och som inte är tidskrävande. Den vill ha patienter som bara behöver ett recept.
-
Utredningar, uppföljningar, remisser till andra instanser, dyra undersökningar - det går väl inte för sig, när det är vinstintresset som gäller?
-
"Jaha, du känner dig deprimerad, ja men här har du ett recept på zoloft och du ska se att det depressionen går över", "Du har ont i nacke, rygg och axlar - hm... voltaren skall nog bota det"...
-
Jag hoppas att Abrahamsson har rätt, att det bara är min socialdemokratiska inbillningsvärld, som gör att jag känner djup oro för effekterna av Vårdval Stockholm.
-
-
En annan person som bloggar bra om Maria Abrahamssons inlägg på Ledarbloggen är Peter Andersson.

Vårdtvång Stockholm

Med vårdval Stockholm finns det tre gånger så många läkare
på Östermalm som i utsatta förorter.
-
Mona Sahlin
.
Jag såg debatten i Agenda igår mellan Mona Sahlin och Filippa Reinfeldt. Reinfeldt talade hela tiden om tillgänglighet och patientens val... vad konstigt att närakuter avvecklas på löpande band och att vårdcentraler som Högdalen och Rågsved förlorar 8-13 miljoner (!) i budget.
-
Reinfeldt pratade om ökade resurser och att pengarna skulle följa med patienten. Patientens valfrihet... visst låter det vackert? Valfrihet, när det egentligen handlar om vårdtvång. Detta är inte en patientreform, detta är en läkarreform! Tro fn att läkare söker sig till Östermalm, Danderyd och Lidingö, när de socioekonomiska faktorerna tas bort i och med Vårdval Stockholm.
-
Nalin Pekgul, ordförande för S-kvinnor, står varje torsdag utanför Tenstas vårdcentral och väntar på Filippa Reinfeldt. Jag tror Pekgul väntar förgäves. Reinfeldt vågar sig inte ut i verkligheten för att lyssna på den oro som medborgare i Stockholms förorter känner inför Vårdval Stockholm.
-
I morgon tisdag, klockan 16 (fast på hemsidan står det 15), står Pekgul utanför vårdcentralen igen. Denna gång tillsammans med Mona Sahlin och Adam Tensta (läs mer om kampanjen Var är du Filippa? här).
-
Till syvende och sist måste jag ge Sahlin en eloge för att hon vägrar svara på journalisternas frågor om hur det är att debattera med statsministerns fru:
-
Ni journalister degraderar henne genom att utse henne till fru Reinfeldt. Hon är en duktig politiker med dåliga åsikter.
-

Slutet för allmännyttan

Regeringens utredare skall avgöra hyresrättens framtid. Utredningen kommer troligtvis fram till att de kommunala bostadsbolagen skall drivas på en "strikt affärsmässig grund". Detta förslag är slutet för allmännyttan! Det är något vi svenska medborgare inte vill, oavsett partifärg. Detta är en del av nedmonteringen av vår välfärdsmodell. Den svenska modellen är hotad. När skall detta vansinne ta slut? Det är ett sjukt förslag.

SvD

Andra som bloggar om detta: Svensson, Barbro Engman