Ecce homo

Jag skrev ett blogginlägg efter Anders Svenssons debattartikel i SvD. Nu har Göran Lantz, professor i vårdetik vid Ersta Sköndals högskola skrivit ett svar till Svensson (SvD):
-
Skall homosexuellas rättigheter inskränkas, bibehållas eller rent av utvidgas, det är detta som är intressant. Själv tror jag att samhället bör möjliggöra och främja en trygg och stabil samlevnad även för samkönade par.
-
Lantz skriver även att äktenskapslagen har varit (och är föränderlig. obs! Mitt tillägg):
-
Äktenskapslagstiftningen har skiftat oerhört över tid och kulturer. Det finns drag i äldre tiders äktenskapslagstiftning som vi alla idag finner djupt etiskt orättfärdig.-Exempelvis allt det som byggt på kvinnans underordning under mannen då det gäller ekonomi, arv och politiska rättigheter. Det är alldeles sant att äktenskapslagstiftningen bygger och måste bygga på vissa värden.-Sådana värden kan vara trygghet, stabilitet, ömsesidig respekt och omsorg. Antagligen ställer vi idag i allmänhet strängare krav på familj och samlevnad än man gjorde för några generationer sedan.
-
Vår lagstiftning måste följa med tiden.
-
Aftonbladets ledarsida sammanfattar Åsa Petersen debatten om äktenskap:
-
På ena sidan de som vill ha kvar en heteronormativ och diskriminerande lagstiftning: samhället måste tydligt visa vad som är ”normalt” och ”onormalt”. På andra sidan de som kräver att alla människor, oavsett sexualitet, ska vara lika inför lagen. De respekterar människors kärlek och vägrar rangordna.
-
Det är tur att den sistnämnda sidan är i majoritet.
-
Ni som missade Agenda igår kan läsa mitt inlägg från igår och se programmet här.

Inga kommentarer: