Lika goda kålsupare - Del II

Kommer ni ihåg det här? Den nuvarande regeringens utnämningspolitik går stick i stäv mot vad de borgerliga partierna lovade när de var i opposition, nämligen att alla tjänster skulle utlysas och att ingen hänsyn skulle tas till partifärg.
-
Det visar också Eva-Lena Janssons inlägg: jag måste erkänna att det är märkligt att just Maud Olofsson fortsätter att göra den här typen av utnämningar [utnämningen av Jan-Olle Folkesson]. Hon som så sent som hösten 2006 sade följande: "Det är inte bara ett socialdemokratiskt parti som styr landet utan det är en maktapparat. Vi ser också en socialdemokrati som använde hela statsapparaten för att ge förläningar dem som har partibok. I andra länder skulle detta kallas korruption."
-
Den politiska adeln är inte längre röd - den är blå - mörkblå, skrev jag i ett inlägg från juni 2007. Detta citat är i lika aktuellt idag.

Inga kommentarer: