Sedan urminnes tider

I dagens SvD skriver Anders Svensson (jurist och lärare i juridik vid Stockholms Universitet) att äktenskapsbegreppet ”sedan urminnes tider” är heterosexuellt. Han talar om att det goda samhället måste vila på en hållbar värdegrund som återspeglas i lagstifning.
-
I och med att riksdagen nu öppnar för en möjlighet till en mer neutral lagstiftning, så kommer värdegrunden att ”sakna värden” anser Svensson.
-
Han talar om en ”liten klick radikalfeminister och så kallade queerteoretiker”, men nu förhåller det sig de facto så att 7 av 10 svenskar vill öppna upp lagstiftningen för könsneutrala äktenskap. -

En normfri lagstiftning är motsatsen till ”Land skall med lag byggas”, skriver också Svensson.
-
Jag vill påstå att en normfri lagstiftning är lika med "land skal mæþ laghum byggias". Lagstiftningen bör följa med tiden. Vi kan inte ha en omodern lagstiftning som utesluter delar av befolkningen. Därför är jag för en neutral lagstiftning, om det så gäller äktenskapsbalken, brottsbalken eller någon annan balk. Vi är nämligen lika inför lagen och därmed skall även lagen innefatta alla -människans lika värde!
-
En könsneutral äktenskapslagstiftning avlivar inte begreppet äktenskap, den urholkar inte äktenskapet och äktenskapet förlorar inte sitt värde!

-
P.S. Hur länge sedan är urminnes tider?

Inga kommentarer: