Fler pappadagar, men...

Kristdemokraterna vill fördubbla pappadagarna för nyblivna fäder. Det är ett jättebra förslag för att öka jämställdheten bland heterosexuella par. Vi som har läst Carin Holmbergs bok Det kallas kärlek, vet ju att det är lite si och så med jämställdheten bland unga heterosexuella par (som anser sig vara jämställda).
-
Arbetsgruppen inom kd, har dock haft den heterosexuella kärnfamiljen i blickfånget, när de utarbetade detta förslag (som vanligt vill jag tillägga).
-
Partiledare och socialminister Göran Hägglund säger till SvD: Det syftar förstås till att göra fäderna mer delaktiga tidigt i barns liv, och därmed göra att pappor också tar ett större ansvar under föräldraförsäkringstiden. Att det existerar regnbågsfamiljer, att det finns över 40 000 barn i samkönade parrelationer är något kristdemokraterna väljer att bortse ifrån. Om man, som kd så tydligt gör, osynliggör andra familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen - finns inte andra konstellationer då? Om man blundar riktigt hårt...
-
Jag vet inte exakt hur kd:s föreslag är utformat, men "pappadagarna", som de fungerar nu, tar även hänsyn till kön: "Du som är pappa eller andra förälder [min kursivering] har rätt till ersättning med tillfällig föräldrapenning i tio dagar per barn i samband med födseln".
-
I den familjepolitiska reform som nu genomförs av regeringen (med kd i spetsen) ingår även vårdnadsbidraget.
-
I och med vårdnadsbidraget utgår en
jämställdhetsbonus. Återigen är det den heterosexuella kärnfamiljen som är i fokus och vidare... hur ska en ensamstående mamma ta del av vårdnadsbidraget på 3000 kronor? Ska en ensamstående person med låg inkomst betala för en reform som så tydligt riktar sig till sammanboende?
-
Den familjepolitiska reformen som nu genomförs är omodern och bakåtsträvande. Den vänder sig till den heterosexuella kärnfamiljen, där mannen är överordnad kvinnan i enlighet med Paulus som skriver att: "mannen inte skapades för kvinnan utan kvinnan för mannen" (1 Kor 11:9).
-
Är det en sådan familjepolitik vi vill ha här i Sverige?
-

Inga kommentarer: