Having, Loving, Being*

Rådslag Välfärd pågår för fullt. Välfärd är att leva ett bra liv. Välfärd handlar om så otroligt mycket, men en stor del av vårt liv är vårt arbete. Vi tillbringar den största delen av vår vakna tid på vårt arbete och därför är det viktigt att vi känner trivsel och trygghet just på (och i)vårt arbete.
-
Rättighet till heltid - deltid en möjlighet, är något vi socialdemokrater har drivit (och fortfarande driver). Vikariat, säsongsjobb, projektanställningar, pratikarbete, visstidsanställningar - ingen anställningsform kan ersätta tryggheten att ha en heltidsanställning.
-
Anställningsformerna handlar vidare i hög grad om kön. Det har Stefan Carlén (Handels) visat tydligt med rapporter som Den reproducerade ojämställdheten och Deltidsanställningar i detaljhandeln - en fråga om kön (dessa finns att hämta som pdf-filer här). Det handlar inte bara om anställningar inom Handels, utan även anställningar inom Kommunal. En tredjedel av Kommunals medlemmar har tillfälliga jobb.
-
Mona Sahlin och Ylva Thörn har skrivit en debattartikel i DN om just detta. De vill bland annat att de tillfälliga jobben skall minska med en en tredjedel:
-
Kvinnor och män ska ha jämlika förutsättningar i arbetslivet - oavsett vilken arbetsmarknad de finns på. Det krävs en uppvärdering av kvinnors självklara rätt till trygga heltidsjobb. Det är kvinnors arbetsvillkor, arbetstider och löner - och därmed kvinnors frihet - det handlar om. Men också om att prioritera välfärden i en tid när behoven ökar.
-
Som arbetsgivare måste kommuner och landsting gå i bräschen. Lösningen är inte att privatisera, utan att vara bättre än de privata arbetsgivarna.
-
Mer läsning: Tema Välfärd
-
* Rubriken är tagen från Erik Allardts bok Att ha, att älska, att vara. Om välfärden i Norden.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är himla synd att den så kallade rådslaget skall vara mellan ett fack och sossarna. Tänk om man inte är sosse och med i kommunal vad ska man göra då? gå ur?

Alexandra Einerstam sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.