FRIHET KRÄVER RÄTTVISA! DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ 2008

Fru Gårman i jämställdhetens anda?

Redan 1979 gjorde Karl-Gustaf Gustafsson fru Gårman
-
Nu är det snart slut med könsdiskrimineringen vid våra övergångsställen. Regeringen har givit Vägverket i uppdrag att ta fram en Fru Gårman-skylt som i jämställdhetetens anda ska komplettera den klassiska Herr Gårman.
-
Det handlar också om jämställdhet. På de flesta vägmärken förekommer i dag manliga figurer och statssekreterare Leif Zetterberg säger till Aktuellt att det är rimligt att kvinnor syns på fler vägmärken (svt).
-
I ett tidigare inlägg skrev jag att av 400 miljoner "jämställdhetskronor" har bara 148 miljoner använts. I och med detta vet vi att regeringen har hittat ett viktigt jämställdhetsprojekt, som de är villiga att satsa pengar på (obs! ironi).
-

Homosexuellas mål: Utplåna familjen

Kristdemokraterna Alf "Äktenskapets syfte är reproduktion" Svensson och Mikael "Ja till livet" Oscarsson har knåpat ihop en ny debattartikel, som publiceras i DN idag.
-
De flesta av oss minns nog kampanjen i tunnelbanan "Bevara äktenskapet". Den kampanjen var starkt homofobisk, precis som dagens debattartikel är. Tunnelbanekampanjen var inte bara homofobisk, den slog även hårt mot barn som inte lever i en (heterosexuell) kärnfamilj, till exempel barn som lever med en förälder och barn som är adopterade. Dessa barn tog väldigt illa vid sig av kampanjen.
-
I England gick motsvarigheten till Bevara äktenskapet ännu längre och skrev på sina affischer Gay aim: Abolish the family (=Homosexuellas mål: Utplåna familjen). Det homofobiska budskapet vågar varken Svensson eller Oscarsson skriva rent ut, men dagens debattartikel har samma syfte som kampanjen Bevara äktenskapet.
-
När Svensson & Oscarsson leverar sin slutkläm: Låt oss nu se att regeringen i god tid före valet 2010 tar nästa steg och visar att den står för en ny, modern familjepolitik i linje med de ovan beskrivna tankarna. Sverige behöver en renässans för äktenskap och familj, blir åtminstone jag full av skratt. Ny? Modern? Renässans? Jag misstänker starkt att herrarna menar motsatserna: Gammal! Omodern! Återgång!
-
Jonas Morian och Rabulist skriver också om denna debattartikel. Vidare tänker jag också tipsa om ett blogginlägg med avsändare Lennart Nilsson, folkpartiet i Nacka (vilket innebär att jag länkar till ett parti inom den så kallade alliansen). Nilsson skriver mycket bra på samma ämne.
-
(Bilden är omgjord. Den är numer ett homovänligt alternativ.)

Vårdnadsbidraget blir dubbelt så dyrt!

I Stockholm är 35 miljoner i årets budget avsatta för vårdnadsbidraget. För ett helår beräknas kostnaden till 70 miljoner kronor (SvD).
-
Beräkningar från Rut (Riksdagens utredningstjänst) visar att det kan komma att kosta det dubbla - mellan 120 och 140 miljoner om året. Rut har också räknat fram att kostnaderna för vårdnadsbidraget motsvarar mellan 370 och 425 nya tjänster inom barnomsorgen!
-
S-kvinnor Stockholm, Avantgarde och Rebella kommer imorgon, 1 maj, att demonstera mot vårdnadsbidraget. Gör det du också! Vi ses i Humlegården imorgon!

Britt Bohlin Olsson blir landshövding i Jämtland

I bevakningsbranschen finns det något som bland oss anställda heter "straffkommendering". Det innebär att om företaget vill bli av med oss för att vi är obekväma, hamnar vi på ett ställe som gör att de flesta av oss slutar frivilligt. Inom politiken heter denna "straffkommendering" landshövding, generaldirektör eller ambassadör. Det är egentligen inte en straffkommendering per se, men den signalerar ändock att den här personen har blivit obekväm.
-
Jag har alltid gillat Britt Bohlin Olsson. Hon är ingen politisk broiler som läst statsvetenskap och nationalekonomi. Britt Bohlin Olsson är genuin. Hon är utbildad habiliteringsassistent och har jobbat sig uppåt i partiet. Hon är duktig!
-
Att hon blivit petat från posten som gruppledare i riksdagen för socialdemokraterna, är inte fallet hävdar hon å det bestämdaste: Det är det dummaste jag någonsin hört, säger hon till DN. Vad ska hon annars säga?
-
Redan i januari detta år, när Pär Nuder fick lämna posten som ekonomisk taleman, surrade det rykten om att även Britt Bohlin Olsson skulle få lämna posten som gruppledare. Att det tre månader senare så sker, är för mig ingen nyhet.
-
Jag håller fast vid att Mona Sahlin har rätt att välja de hon vill jobba med, men Britt Bohlin Olsson behövs i hög grad. Om nu Sahlin byter ut Bohlin mot Sven-Erik Östberg, då blir jag grymt besviken.
-
Finns det några kvinnor kvar i kretsen kring Mona Sahlin? Är Sahlin rädd för starka kvinnor? Det är väl bara en tidsfråga innan Marita Ulvskog också ryker.
-
Om det är så att Bohlin verkligen vill bli landshövding, vill jag passa på att gratulera henne och önska henne lycka till.
-
Svt
-
Andra som bloggar om detta: Politikerbloggen, Jonas Morian och andra

Skyll dig själv...

... om du blir våldtagen. Det anser var femte person mellan 15-25 år (Aftonbladet).
-
Vad är det som har hänt? Är det en tillbakagång vad beträffar attityder, eller är det okunskap bland unga? Finns fortfarande sexualkunskap i skolan, eller talar man inte om våldtäkt på sexualkunskapen?
-

Det är aldrig den som blivit våldtagen,
som är orsak till våldtäkten. Aldrig!
-
-
(Bilden kopierad från Aftonbladets artikel:)


Ytterligare regler vad beträffar vårdnadsbidraget

Jag gillar inte vårdnadsbidraget! Under 1 maj kommer jag tillsammans med S-kvinnor, Avantgarde och Rebella att demonstrera mot vårdnadsbidraget. Vi har tryckt upp flygblad, där vi kortfattat berättar varför vi är emot vårdnadsbidraget.
-
Nu kommer regeringen med ytterligare en regel beträffande vårdnadsbidraget. Regeringen marknadsför nu vårdnadsbidraget stenhårt. Vad har regeringen egentligen för syfte med vårdnadsbidraget?
-

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Vissa människor slår andra människor.
Andra människor blir slagna.
Ungefär så platt är den grundläggande analysen i regeringens politik
för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Maryam Yazdanfar
-
Regeringen har ju kommit med en Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer och den debatterades i riksdagen den 24 april.

-
Vi har ju som bekant en jämställdhetsminister vid namn Nyamko Sabuni som inte anser sig vara feminist. För oss feminister är det svårt att förstå hur en jämställdhetsminister inte vill (eller anser sig vara) feminist.
-
En av mina favoritledamöter i riksdagen är Maryam Yazdanfar och hon har bloggat dels om sitt anförande (nr. 140) i kammaren och dels om Inger Eriksson, ordförande för Alla Kvinnors Hus, Stockholm.
-
Läs Yazdanfars blogginlägg!

Oppositionen förbereder sig för att köra över regeringen

Det är en viktig "frihetsreform" att även personer av samma kön ska kunna bli äkta makar.
Mona Sahlin
-
Igår efterlyste jag en stark opposition som har förmågan att förändra. När jag läser en intervju med Mona Ingeborg Sahlin i SvD verkar det som om jag får gehör för min "efterlysning".
-
Oppositionen har redan bildat en enad front vad beträffar könsneutralt äktenskap. Den 16 april i år, krävde s, v och mp, i en reservation, att regeringen snarast ska se till att homosexuella får gifta sig. Förslaget röstades ned av de borgerliga partierna. Motiveringen var att borgarna väntar på det utlovade lagförslaget som skall komma i höst.
-
Oppositionen förbereder sig för att köra över regeringen! De håller nu på att formulera en ny äktenskapsbalk: Vi håller på med det, och kommer att lägga fram en färdig lag under den allmänna motionstiden i höst. Vi flåsar regeringen i nacken, säger Sahlin.
-
Statsminister Fredrik Reinfeldt har å ena sidan lovat att det kommer en proposition i höst, å andra sidan säger socialminister Göran Hägglund att de aldrig någonsin kommer att acceptera könsneutrala äktenskap, så mycket för den så kallade Alliansen*.
-
*Allians, av franska alliance, förbund eller förbindelse, gemensam överenskommelse. I politisk mening mellan stater för något gemensamt ändamål, till exempel anfall, försvar eller handel. Deltagare i en allians kallas allierad.

Kom ut ur oppositionsgarderoben nu!

Jag läser på/i Aftonbladet att sossespöket i hög grad varit närvarande vid folkpartiets riksmöte. Är det inte förunderligt att borgarna inte har kommit ut ur oppositionsgarderoben ännu? När skall de inse att de är en del av regeringen? Jag kan bara dra en slutsats av sossetjatet. Folkpartiet och hela den borgerliga alliansen är rädda för socialdemokraterna. Den folkliga opinionen mot regeringspolitiken skrämmer mer än de vågar erkänna, skriver Åsa Petersen och jag håller med henne.
-
Men, att komma ut ur oppositionsgarderoben gäller också i hög grad för mitt eget parti. För visst är det svårt att vara i opposition, när man inte har varit det på 12 år. Borgarna är fenomenala på att vara i opposition. År ut och år in har de drivit oppositionspolitik. De har lovat guld och gröna skogar, när de var i opposition och nu befinner de sig plötsligt i regeringsställning och kan inte riktigt hantera det. De inser nu att ingen röstade fram borgarna till valvinst, de röstade snarare bort Göran Persson.
-
Vi socialdemokrater måste bli bäst på att vara i opposition och driva politik, detta för att vi aldrig mer skall hamna där igen! Det har varit en lång sorgeperiod efter valförlusten och visst är det tungt att vara i opposition och känna sig maktlös, men för att vinna valet 2010 krävs det att vi är en stark opposition. Vi är numer en motståndsrörelse som slåss mot högerns omvända Robin Hood-politik! En stark motståndsrörelse har förmågan att förändra.

Boken om våldtäkt

För några månader sedan var jag på ABF och lyssnade på Katrine Kielos. Kielos läste högt ur sin bok Våldtäkt och romantik (som utkommer på Modernista 7 /5). Det är en bok som redan har väckt debatt, såväl Åsa Petersen som Maria Abrahamsson skriver om den. Det lilla Kielos läste ur sin bok, berörde även mig starkt (men jag har inte fått något förhandsex. så jag ser fram emot att köpa den).
-
Katrine Kielos har en programförklaring och den lyder: Vi måste prata om våldtäkt. För visst måste vi tala om våldtäkt och då inte enbart i termer "stoppa våldtäkterna".
-
För visst är det som Abrahamsson skriver:
-
På senare tid har jag mött en rad våldtagna kvinnor som vittnar om hur deras själsliga illamående har förvärrats av att de har stämplats som otillräkneliga offer. Att det är deras feministiska systrar som har stämplat dem i pannan har inte gjort deras liv enklare. En ideologiskt betingad offermentalitet som inte ska förväxlas med att de som har utsatts för brott självklart är brottsoffer.
-
Jag har blivit våldtagen, men jag ser mig absolut inte som ett offer. Jag är vidare feminist. Jag är en av de feminister som förespråkare en hårdare lagstiftning och jag anser att en samtyckesparagraf är ytterligare en markering för att visa att våldtäkt inte är OK. Dock anser jag att det inte är tillräckligt. Det krävs en analys av maktstrukturer och det handlar till syvende och sist om att förändra. Förändra rådande strukturer, förändra attityder och värderingar.
-
Vi har en förskola som förstärker traditionella könsroller (DN) istället för att motverka dem, men vi ser att i förskolor som använder sig utav genuspedagogik i sitt arbete, sker förändringar (läs här och här).
-
I idrottsvärlden och på vissa arbetsplatser förekommer det en viss machokultur, som måhända inte skapar våldtäktsmän, men som när en skev syn på kvinnan.
-
Det krävs ett stort reformarbete på alla plan, men när det väl har hänt, det där som inte får hända - då ska även våldtäktsmannen få adekvat vård.
-
Jag vill inte ha en stämpel i pannan, där det står "offer". Om det något jag är, så är det överlevare, men jag är fn inte något offer!
-
För mer läsning om Kielos bok:
Kommunalarbetaren
DN

Ett regnbågsförslag från socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna i Stockholm län, föreslår att alla bussar i SL-trafiken borde köra med regnbågsflaggor under Europride i sommar. I like! Här kommer pressmeddelandet i sin helhet:
-
Sätt regnbågsflaggor på alla bussar under Europride
-
Alla bussar i SL-trafiken borde köra med regnbågsflaggor under Europride i sommar. Det föreslår Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.
-
— Jag vill att varenda buss som finns på SL:s turlistor ska ha en regnbågsflagga under Stockholm Europride. Jag vill att samhället och Stockholms läns landsting markerar vår öppenhet och firar det glädjande faktum att alla människor är unika och olika, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.
-
Varje sommar sedan 1998 arrangeras Stockholm Pride. Det har vuxit till en av de största festivalerna i Stockholm och deltagare kommer från hela Sverige för att delta i firandet av kärlek, folkfesten och kampen för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexualitet. I år växer festivalen och Stockholm står stolt värd för Europride den 25 juli till den 3 augusti. Det betyder att staden kommer att fyllas av homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) från hela Europa.
-
—Bilder på Stockholm under Europride kommer att visas i nyhetsmedier, fotoalbum och webbplatser under lång tid framöver. Det här är med andra ord ett bra tillfälle att marknadsföra Stockholmsregionen som en öppen och välkomnande region, säger Lars Dahlberg.
-
Lars Dahlberg kommer att driva frågan om regnbågsflaggor på alla SL:s bussar i landstinget och SL:s styrelse.
-
(För mer information kontakta Ida Strutt, pressekreterare 070-737 39 38)

EU-kommissionen utelämnar hbt-personer i diskrimineringslag

Tack vare (eller snarare på grund av) Anna Hedhs status på Facebook: "är förbannad för att man inte tar hänsyn till de homosexuella i EU nya diskrimineringslagstiftning" får jag reda på att Europeiska kommissionen fegar ur till förmån för mörkermän inom EU. I det här fallet är det Tyskland (!) som motsätter sig att hbt-personer inkluderas i diskrimineringslagen.
-
Läs Leigh Phillips artikel Brussels abandons plans to protect gays and lesbians (EUobserver)! Phillips skriver bland annat: "The commission is afraid that more conservative member states will endanger the unanimity needed by member states".
-
Sverige, Finland, Spanien och Storbrittanien är för att hbt-personer inkluderas, men EU-kommissionen viker sig alltså för de konservativa krafterna i EU och det är skrämmande!

Lika goda kålsupare - Del III

DN har granskat den moderatstyrda regeringens utnämningspolitik... och kommit fram till att endast en tredjedel av de statliga toppjobben annonseras ut, suprise, suprise! Var det inte den så kallade alliansen som lovade att annonsera i samtliga fall?
-
Nåväl denna nyhet är ju inte direkt en nyhet... jag har ju skrivit om det tidigare, läs här och här, men det är ändock bra att DN uppmärksammar det.


Jas i ny förpackning - Del II

Igår skrev jag att Sten Tolgfors, i egen hög person, skulle åka till Norge och skriva under "avtalet". Det var fel. Han är bara där för att lämna över offerten.
-
SvD skriver idag om det 60-åriga samarbetet mellan Norge och USA: Men faktum är att Saab slåss mot ett 60-årigt norsk-amerikanskt försvarssamarbete, där samtliga piloter och officerare dels utbildats, dels flugit amerikanska stridsflygplan i många, många år.
-
super-Jas mot Joint Strike Fighter (JSF). Det låter som David mot Goliat, men jag tror inte den här försvarshistorien slutar på samma sätt som Davids seger över Goliat.
-
SvD skriver också att svenskarna dumpar priset och undrar om det är tillräckligt. Nej, det är inte tillräckligt. Jas är och förblir osäljbart! Hur mycket man än paketerar om Jas och kallar planet för superduperextradeluxmegagigantultra-Jas eller hur billigt planet än är, så finns det ingen marknad för Jas. Det finns andra krigsmakter, men betydligt mer resurser, som gör bättre plan.
-
Jag förstår inte varför vi lägger ner så många miljoner och miljarder på ett osäljbart plan!

Hur svårt är det att skydda sig?!

”Jag tog av den en gång...för att jag inte kände nåt och ... för att den började bli mjuk. Mest av ren desperation liksom. Fast jag ångrade mig jättemycket efteråt”.
-
Jag läser en skrämmande artikel i Aftonbladet om killars syn på abort. Killarna är dåliga på att använda kondom. Om tjejen blir gravid så anses abort som ett "nödvändigt ont", för att bli pappa i unga år ses som något katastrofalt.
-
även om killarna sa att det var tjejens beslut, så skulle de göra sitt bästa för att övertyga henne om att avbryta graviditeten” .
-
Hur svårt kan det vara att skydda sig?!
-
Därtill tillkommer att hiv ökar lavinartat i Sverige. Så snälla killar - skydda er! Lämna inte över ansvaret till tjejerna.
-
Läs ett utdrag av Maria Ekstrands avhandling här.
-

(Citat: Maria Ekstrand)-

Jas i ny förpackning

Jag är av den åsikten att vi behöver ett nationellt försvar. För det behövs ett försvar i händelse av katastrofer inom riket. Det kan vara en översvämning eller det kan vara en storm, som i fallet Gudrun. Jag anser också att vi behöver utlandstrupper och den åsikten bottnar i något som bäst beskrivs som internationell solidaritet. Jag önskar också att vi "bara" kunde skicka läkare, sjuksköterskor och den typen av civil personal, men de måste ju skyddas och därför behöver vi också utlandstrupper.
-
En av moderaternas hjärtefrågor var försvaret och här vill jag passa på att ge all heder åt Mikael Odenberg, som avgick då Anders "hårpiskan" Borg och hans ja-sägare Sten Tolgfors ville överge den gamla försvarslinjen, till förmån för ett sparpaket utan någon som helst analys av Försvaret.
-
I princip innebär de nya sparkraven att moderaterna bara vill ha utlandstrupper. Jag vet inte varför. Ger det måhända cred internationellt , när att de svenska "supersoldaterna" dimper ner i ett land, med den nyaste och mest avancerade utrustningen och "räddar" landet?
-
Därför förvånas jag av följande: i ena stunden är det hårda sparkrav som gäller och i andra stunden så skall det satsas 25 miljarder på ett ombyggt plan (plötsligt är våra plan "omoderna").
-
Det förhåller sig nämligen så att Jas har aldrig sålt bra utomlands. Den gamla s-regeringen försökte och den nya moderatstyrda regeringen försöker, på alla sätt och vis, sälja detta osäljbara plan. Det kan vara mutor, det kan vara att man hyr ut planen och nu det senaste - man bygger om Jas-planet och kallar det för (hör och häpna) super-Jas. Varför inte döpa det till superultramegaextradelux-Jas på en gång?
-
Nu när man har detta "nya" plan, så kommer en köpare vid namn Norge och säger till Sverige: "visst kan vi köpa detta superultramegaextradelux-Jasplan, men bara om ni också använder det".
-
Sverige blir naturligtvis helt till sig. En köpare! En köpare! En köpare! Därför går Sverige med på detta och tänker nu byta ut det "gamla" mot det "nya", till en kostnad av 25 miljarder kronor.
-
Sten Tolgfors är den som är mest glad, så istället för att skicka generaldirektören för Försvaret (som brukligt är) till Norge, för att skriva under avtalet, så åker Tolgfors själv dit. Vilken ära för norrmännen, att självaste ministern kommer (obs! ironi).
-
Ni märker säkert att jag inte jublar över detta. Försvarsfrågor är inte några hjärtefrågor för min del, men det här exemplet visar tydligt på att moderaternas gamla hjärtefråga Försvaret, är något de har tappat totalt.
-
-
(Bilden är ett minnesmärke över Jas-haveriet 1993. Konstnär: Thomas Qvarsebo)

Dyrt, dyrt, dyrt

Ja, inte märker jag av skattesänkningar och löneförhöjningar, då de äts upp av andra utgifter (SvD). Höjda priser på mat och kläder, hyreshöjningar och dyrare SL-kort (och jag lovar att de snart kommer att höja det igen) och nu ska vi bara inte börja tala om i n f l a t i o n e n.
-
Priset på ris har fördubblats (läs mer om detta på denna blogg), det märkte jag inte minst i min lokala matbutik, men vill man ha svamprisotto (som jag ville ha den dagen) då är det bara att bita i det sura äpplet.
-
Ja, klassklyftorna ökar... att gå på Operan är otänkbart, nu när en ordinarie biljett kostar 790 kronor (kanske har jag råd att gå en vanlig vardag?). Operans nya, exklusiva VIP-abonnemang är nog inte tänkt för min målgrupp. Kultur für alle?
-
De som säger att det inte är så stor skillnad mellan höger och vänster har fel. Jag märker dessa skillnader tydligt och jag är inte en av de sämst ställda (snarare närmar jag mig medelklass). Det finns människor i vårt avlånga land som lever på gränsen till fattigdom.

Interna dokument är sällan interna

PM, skrivelser och dylikt som stämplas internt, är inte länge "interna". De där få raderna du skriver för de närmast invigda, lyckas ändock komma på villovägar, ibland ända till Politikerbloggen. Det erfar nu KDU i Östergötland. Följande formulering fanns i ett internt dokument:
-
Det här menar vi med ett jämställt KDU: Att könsrollerna är resultatet av tusentals år av visdom. Att alla beslut fattas utifrån ovanstående övertygelse.
-
"Det är ett skämt!" hävdar de unga kristdemokraterna i Östergötland, men ordförande
Ella Bohlin gillar inte riktigt sina partikamraters skämt. Jag är övertygad om att det finns krafter inom kd som på fullaste allvar tror att det förhåller sig så som Dag Elfström, ordförande för KDU Östergötland, formulerade sig. Huruvida det var ett skämt eller inte, så är det oviktigt i sammanhanget. En sådan formulering, sänder ändock ut negativa signaler.
-
Så ta lärdom av detta, nästa gång ni skriver något "internt".

Det finns rötägg i varje bransch

Peter Althin och Anton Strand skriver i en debattartikel i Aftonbladet om att "inkompetenta socialarbetare ödelägger liv”.
-
Dessa två skriver om mål (från deras egen advokatfirma) som visar på denna "inkompetens". De ser detta från sitt juridiska perspektiv och skriver: Många av våra klienter berättar att de från socialtjänsten möts med arrogans och ovilja att hjälpa. Tyvärr överensstämmer denna bild många gånger med vår bild.
-
För kännedom:
-
1. Det finns inkompetenta människor (och ett och annat rejält rötägg) i varje yrkesgrupp.
-
2. De klienter som kommer till Althins advokatfirma, är de som råkat i kläm och det behöver inte bero på socialsekreterarens inkompetens (men kan göra det). Det kan lika gärna vara så illa att klienten är en av dem som drabbats av den moderatstyrda regeringens sparkrav, på hopslagningar av stadsdelsnämnder och omorganisationer. Vidare har socialsekreterare en orimlig arbetsbörda (d.v.s. för många klienter som handhas av varje socialsekreterare), de lider av tidsbrist, de är stressade och de står under stark press. Det är nämligen socialsekreterarna som får ta "skiten". De personligen är ansvariga för politikers beslut anser vissa klienter. Ett korrekt fattat beslut kan, från klientens sida, vara "helt åt helvete".
-
3. Klienten kanske är på Althins advokatbyrå för att överklaga ett beslut (som fattats korrekt av av socialtjänsten) och nu är missnöjd med beslutet.
-
4. De klienter som kommer till Althins advokatbyrå är i minoritet. Majoriteten av klienterna går inte till en advokatbyrå, eller uttalar sig inte i media om de blivit väl mottagna eller om de fått korrekt hjälp.
-
Därför förklarar ovanstående (speciellt nummer 4) mycket väl Althins och Strands "bild" på hur det ser ut. Om man bara möter klienter som blivit illa behandlade, (om det så är av socialsekreterare, vakter, poliser, läkare et cetera), är det lätt att generalisera. Det är lätt att glömma, att den som stiger innanför Althins byrå, representerar inte alla klienter utan enbart sig själv.
-
Att Peter Althin är kristdemokrat och därmed en del av den så kallade alliansen, innebär att det är han, hans partikamrater och övriga allianspartier som har makt att förändra i nuläget. Istället för en debattartikel, kanske Althin ska skriva en och annan motion eller interpellation i Riksdagen och besöka ett och annat departement på Rosenbad? Ja, regeringen borde se över sina åtgärder en extra gång, så att dessa inte drabbar klienter eller socialsekreterare.
-
Läs gärna mina två tidigare inlägg om socialtjänstens hjältar här och här.

Strejk - en utmärkt lektion i kollektiv styrka

Mina partikamrater blir ofta upprörda när de hör att jag inte är med i facket. De likställer det med att jag är emot facket och inget kan vara mer fel än det. Jag har varit med i facket. Som student, arkeolog och museilärare var jag med i DIK och när jag började jobba som vakt, gick jag med i Transport, avdelning 5. Anledningarna till att jag gick ut ur Transport är många, men jag kan räkna upp några (och de är mina högst personliga): hur de förvaltade medlemmarnas pengar (åkte på dyra konferenser, suparresor till Finland et cetera), det svaga juridiska stöd till medlemmar i "knipa" och hur ofta de ställde sig på arbetsgivarens sida. Jag kände att jag inte hörde hemma i Transport, åtminstone inte som vakt och inte som akademiker, dock stannade jag kvar i a-kassan.
-
Jag tror att det är oerhört viktigt att känna sig hemma i ett fackförbund!
-
I dagarna har jag begärt utträde ur Transports a-kassa, till förmån för Akademikerförbundets kassa. Vilken pappersexercis detta har inneburit. Jag har fått tagit hjälp av min flickvän som är fackligt aktiv. I helgen fick jag höra av några partikamrater att jag måste gå med i Handels, eftersom jag jobbar som ombudskvinna, eftersom "Akademikerförbundet bara var skit". Ja, men jag känner mig inte hemma i Handels heller.
-
Vad jag egentligen vill säga med detta inlägg är att jag är för facket och framför allt stödjer jag medlemmarna i Vårdförbundet. Läs till exempel mitt inlägg Sjuksköterskor förenen eder.
-
Till Vårdförbundet strömmar nu nya medlemmar (hur är det med medlemsraset i de andra fackförbunden?). Många gör det av rent egoistiska skäl (läs ekonomiska), andra gör det av solidaritet.
-
Ingvar Persson skriver i sin krönika Strejken - en utmärkt lektion i kollektiv styrka (Aftonbladet):
-
Orsaken är naturligtvis konflikten, och ett motiv antagligen rent ekonomiskt. Bland de nyblivna medlemmarna i Vårdförbundet finns säkert en och annan som insett att de står inför valet att strejka på egen bekostnad eller bli strejkbrytare, svartfötter. Då kan konfliktfonderna hjälpa upp den fackliga medvetenheten.
Jag misstänker dock att det bland Vårdförbundets nya medlemmar finns många som har mer än ekonomiska motiv. Som kanske för första gången förstår vad facklig organisation handlar om. En strejk kan nämligen vara en utmärkt lektion i styrkan i kollektivt handlande.

-
Men finns solidariteten hos de andra fackförbunden? I den här konflikten håller sig de flesta fackförbund "neutrala" det vill säga de ställer sig inte bakom Vårdförbundets lönekrav. Varför? Till och med LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin säger till DN: Jag stöder kampen för jämställda löner men jag tror att ett förbund inte kan kräva mycket mer än andra för då leder det till krav på kompensation.
-
Vårdförbundets lönekrav är inte orimliga! Betänk vad andra tjänar som inte har ett jobb som innebär liv eller död. Utbildning måste löna sig och inte tvärtom som i det här fallet.

Bli supporter - Del III

I tidigare inlägg (här och här) har jag efterlyst lokala kampanjer och hittar ett sådant exempel på YouTube (se klipp nedan). Avsändare är socialdemokraterna i Norrbotten.
-
Svårare än så här behöver det nämligen inte vara att göra film. Så alla ni som är sugna på att göra kampanjfilm - ut med en digitalkamera, lattja lite med Windows Movie Maker och lägg ut på YouTube.
-
Jag tror närmare bestämt att det är Hannah Bergstedt som spelar huvudrollen... det finns bara ett aber när det gäller just den här filmen och det är valet av statister. Kvinnan med barnvagnen tror jag också är sosse, men jag har i nuläget glömt hennes namn. Har ni så få människor i Norrbotten att ni måste ta statister från partiet (och det säger jag med glimten i ögat)?
-

Stockkonservativt förslag från moderatkvinnorna

Kommer ni ihåg detta utspel från moderatkvinnorna? På Expressens ledarsida skriver Ann-Charlotte Marteus om det vansinniga med detta förslag:
-
M-kvinnorna säger i princip att det är alldeles rätt att kvinnor tar huvudansvaret för familjen; vi måste hjälpa dem att dra ner på sitt yrkesliv och ta tag i denna sin kvinnliga huvuduppgift. M-kvinnorna borde förstås säga: Kvinnor slår knut på sig själva - var tusan är alla söner och svärsöner?! Sluta joxa med era golfhandikapp eller pilla er i naveln framför Tipsextra eller vad det nu är ni gör på fritiden och ta lite ansvar så att inte era fruar går in i väggen. Och hemtjänst, se till att de friska äldre får hjälp när hälsan vacklar tillfälligt!
-
Kunde inte ha sagt det bättre själv!

Ny design, nya "funktionaliteter"

Jag får ett mejl i min inkorg: Socialdemokraternas webbplats har idag fått ny design. Som en del av vårkampanjen har webbplatsen fräschats upp och en rad nya funktionaliteter har lagts till. Välkommen!
-
Jag går naturligtvis in på Socialdemokraternas sida för att hitta de nya "funktionaliteterna". Hmmm.... jag hittar ingenting. Jag hittar framför allt inte "pingsidan" med s-bloggare. Jag söker på s-bloggare i sökrutan, men error, error, error! Det kanske bara är jag som inte förstår den nya sidan?

”Jag skulle aldrig värva en bög”

Återigen ett skrämmande uttalande från en profil i idrottsvärlden. Förstår inte dessa människor vilken makt de har? Hur sådana uttalanden gör det svårt för ungdomar att komma ut, ungdomar som hellre slutar idrottar, än kommer ut som bög, flata eller trans.? Luciano Moggo säger vidare: "En homosexuell spelare kan inte göra en fotbollsspelares jobb. Fotbollsvärlden är inte gjord för dem". Vilken jla okunskap!
-
När jag var sjuk i dagarna, råkade jag slå på teven, där Oprah pratar med människor om hur det är att vara homo- eller bisexuell runt om i världen. Hon intervjuade bland annat John Amaechi, som var den första NBA-spelaren att komma ut i NBA:s historia. Den intervjun berörde mig starkt. När Amaechi kom ut, genererade det uppmärksamhet i hela världen, framför allt när en annan all-star i NBA, Tim Hardaway, sade följande: "I hate gay people so, you know, I let it be known. I don't like gay people. I don't like to be around gay people. Yeah, I'm homophobic."
-
Läs mer i Aftonbladet

Hbt-personer hotas inför ESC

"Personer som visar sin homosexualitet öppet kommer att få stryk", säger en av ledarna för högerrörelsen Obraz.
-
Planer på en prideparad är inställd, men organisationen Queeria driver en kampanj i Belgrad, där affischer, med budskapet "Kärlek ut på gatorna", är uppsatta. Många affischer är dock nedrivna eller nedklottrade. "Vi väntar på er", har några klottrat på affischerna.
-
Med en ordförande för Obraz som säger att alla försök till prideparad kommer att stoppas med våld och vidare är stolt över att rörelsens medlemmar deltog i den blodiga misshandeln av deltagarna i den första prideparaden i Belgrad 2001, känns det inte som om året är 2008. En homofobi, så stark att det resulterar i våld. Här bör FN och EU agera starkt. Vad gör måhända vår egen utrikesminister Carl Bildt när det kommer till hbt-pesoners fri- och rättigheter i Serbien?
-
Vi vet ju att han inte prioriterar dessa frågor. Läs Carl Bildt, vill du följa med till Riga Pride? för ett av dessa exempel.
-
Sydsvenskan
Expressen

Socialtjänstens hjältar - Del II

Socialsekreterare är bland de sjukaste i landet skrev jag i ett tidigare inlägg. Socialsekreterare har en orimlig arbetssituation och i och med att den moderatstyrda regeringen kommer med ytterligare sparkrav är denna situation, som socialsekreterare befinner sig i, ohållbar! Nu redovisar Akademikerförbundet en medlemsundersökning om socialsekreterarnas arbetssituation (under projektet Uppdrag Välfärd). Läs hela undersökningen här.
-
Varannan socialsekreterare i undersökningen säger att de har svårigheter att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. Detta beroende på ekonomiska krav som ställs på dem att spara pengar, att välja andra behandlingsalternativ, med andra ord, det som är billigare.
-
Varannan socialsekreterare i undersökningen säger att politikerna visar liten respekt för deras arbete. När politikerna och socialsekreterarna har olika uppfattningar om hur arbetet ska utföras har politikerna fattat beslut på ekonomiska grunder. Inte på de yrkesmässigt professionella förslagen.
-
Det här är skrämmande! Den moderatstyrda regeringen raserar den svenska välfärden på grund av den Übermenschideologi de står för.
-
Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet. Till socialtjänsten vänder man sig i sista hand och då ofta med skam och rodnad. För det är fortfarande skamligt att gå till socialen. Högern försöker få det till att var och varannan fuskar och utnyttjar socialen och visst finns det fuskare, men de utgör en liten del. Inget system är vattenfast och den som verkligen behöver detta skyddsnät, skall aldrig drabbas av att andra missbrukar systemet.
-
Regeringens sparkrav drabbar såväl socialsekreterarna som klienterna. Är det ett sådant Sverige vi vill ha? Vill vi ha en regering som monterar ner vår välfärd?
-
SvD
-
(Bilden ovan är kopierad från Svd Grafik)
-

"Jag gör ingenting gratis"

... säger Maj Steen, moderat och ordförande i kommunfullmäktige i Borås (Politikerbloggen): När Insiders reporter konfronterar Maj Steen vill hon inte svara på några frågor. Inte utan att få betalt.- Jag gör ingenting gratis, säger hon till reportern. Maj Steen har verkligen missförstått det här med att ha ett förtroendeuppdrag. Det ingår i arbetsuppgifterna att svara på frågor. Att hon tror på spöken och tar betalt för seanser, får hon gärna göra för mig, men att ta betalt för att svara på frågor - Something is rotten in Borås!
-
Borås tidning.

Bli supporter!

Nu är socialdemokraternas vårkampanj i gång. Vi vill ha din röst - helst varje dag! Vi tror att goda idéer behöver stöd och mothugg för att växa sig starka. Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Och vi är övertygade om att orättvisor inte är lösningen på Sveriges problem.
-
Vi söker fler supportar för vår idé. Som supporter blir du medlem i socialdemokraterna. Hur aktiv du vill vara bestämmer du själv. En supporter kan visa sitt stöd, men också vilja påverka och förändra. En supporter kan vara arg och och frustrerad. En supporter är framför allt aldrig likgiltig. Nu formas framtidens lösningar. Välkommen som medlem i socialdemokraterna!
-
Ni kanske kommer ihåg mitt tidigare inlägg om socialdemokraternas vårkampanj Bli supporter? Jag har nu blivit hjärntvättad av några på "kontoret" (läs 68:an) och inser att kampanjen och kampanjfilmen växer och framför allt detta med att som supporter är du aldrig likgiltig. Jag börjar faktiskt gilla det där med att vara supporter (jag gör ju för fn gratisreklam för kampanjen här på min blogg. P.S. Jag skickar fakturan till kassören på partihögkvarteret).
-
Det har gått så långt att jag på lördag kommer att iklä mig en supportersjal (se bild. Det är förresten Arne som poserar) och värva medlemmar på stan mellan 12-14. Så om ni ser någon lockig person på stan med St. Pauli-luvtröja, supportersjal och converseskor, så är det jag. OK - jag blev övertalad av Magnus Johansson, som i vanliga fall jobbar på LO.
-
Dock tror jag fortfarande på lokala kampanjer. Jag tror att partiet måste ge de lokala föreningar medel i form av ekonomiskt stöd och utbildningar, så att de lokala föreningarna kan göra egna kampanjfilmer.
-
Idag fick jag förresten en väldigt bra grej (se nedan) i anslutning till kampanjen, bättre än den där "klappergrejen" som vi fick efter valförlusten. Någon som fortfarande har "klappergrejen" och använder den?

Igår röstade riksdagen NEJ till könsneutralt äktenskap

Igår skrev jag: Idag röstar riksdagen om könsneutralt äktenskap (läs mitt tidigare inlägg om detta). Alliansen kommer att rösta emot oppositionens förslag, då de "inväntar propositionen i höst".
-
Så här gick voteringen igår:

-
29 socialdemokratiska ledamöter var frånvarande igår. Jag hoppas att det är ett resultat av kvittningen. Fyra (4) röster saknades! Hur varje enskild ledamot röstade igår, kan ni se här.
-
Hbt-förespråkare som Birgitta Ohlsson och Fredrick Federley röstade "ja", det vill säga de röstade mot könsneutralt äktenskap! Regeringsmakten och enighet inom den så kallade alliansen är viktigare än att rösta med oppositionen. Kom ihåg det hbt-personer! De säger att de värnar om hbt-personers rättigheter, men när det kommer till kritan, så är det bara ord och inte handling!
-
Åsa Petersen skriver bra om detta på Aftonbladets ledarsida.
-

RÖSTA JA TILL ÄKTENSKAP FÖR SAMKÖNADE PAR I DAG!

"Man och kvinna blir ett äktenskap" skriver Lars Hultkvist, nybliven kd-medlem, på Brännpunt i SvD. Debatten om äktenskap för samkönade par har böljat fram och tillbaka i framför allt DN och SvD. Trots att majoriteten i Sverige är för äktenskap för samkönade par, framgår det inte i dessa tidningar, då motståndarna fått oförskämt mycket utrymme.
-
När nu SvD tar in ytterligare en artikel av en motståndare till könsneutralt äktenskap, där samma gamla, vanliga argument radas upp, börjar jag undra vad SvD:s egentliga agenda är. Publicerar de motståndarnas artiklar för att försöka framställa det som om majoriteten i Sverige är mot äktenskap för samkönade par? Försöker de skapa opinion, genom att gång på gång publicera artiklar med samma innehåll? Motståndarna använder nämligen samma mantra om och om igen och en tidning som SvD publicerar dessa!
-
Vi hbt-sossar har försökt få in vår artikel i någon av de stora tidningarna, men icke. QX publicerade den dock i sin nätupplaga. Vi hade gått steget längre i vår artikel - vi föreslog civiläktenskap.
-
Idag röstar riksdagen om könsneutralt äktenskap (läs mitt tidigare inlägg om detta). Alliansen kommer att rösta emot oppositionens förslag, då de "inväntar propositionen i höst".
De borgerliga ledamöterna, framför allt hbt-förespråkare som Tomas Tobé (m), Olof Lavesson (m), Hillevie Engström (m), Birgitta Ohlsson (fp), Barbro Westerholm (fp), Fredrik Malm (fp), Fredrik Federley (c), Maria Kornevik (c) och Annika Quarlsson (c), kommer att rösta nej till könsneutralt äktenskap.
-
Följ debatten via webbteve eller här. Ännu bättre - gå till Riksdagen och lyssna! Klockan 16:00 sker voteringen.
-
queer vegan out of stockholm skriver också bra om Lars Hultkvists debattartikel.

De säljer ut det som är vårt, de säljer ut allmännyttan!

Återigen en utmaning i bloggosfären - denna gång utmanar Rosemarie "Kulturbloggen" Södergren oss andra s-bloggare. Det gäller att blogga om borgarnas utförsäljning av vårt Sverige. Jag och Åsa gjorde en bildfilm i går kväll om detta. Tyvärr utan ljud.
-

Under all kritik! Tibbleskandalen - Del II

Följande står att läsa i DN (pappersupplagan, s 19)
-
Hanteringen av Tibble gymnasium får kritik
-
Kommunstyrelsen i moderatstyrda Täby får skarp kritik i samband med nedläggningen förra året av Tibble gymnasium som kommunal verksamhet. Gymnasiet drivs i dag som friskola. I en konsultrapport konstateras bland annat att kommunstyrelsen ”inte aktivt tagit initiativ till att utarbeta strategi och nödvändiga styrdokument för att på ett säkert och tillfredsställande sätt kunna leda det omfatande förändringsarbete som följer när kommunfullmäktiges inriktiningsbeslut pratiskt skall genomföras”.
-
Rapporten konstaterar också att det inte är uteslutet att eknomisk skada föreligger eftersom någon oberoende värdering av skolans marknadsvärde aldrig genomfördes.

-
Nej, någon oberoende värdering av skolans marknadsvärde genomfördes aldrig. Den såldes för 9,2 miljoner, men det egentliga värdet ligger (låg kanske jag i nuläget bör skriva) mellan 50-60 miljoner kronor.
-
Att Täby är den kommun i Sverige med flest privata skolor, gör Tibbleskandalen till den hitintills största ”avknoppningsskandalen”, åtminstone när det gäller utförsäljningen av kommunala skolor.

-
Tidigare inlägg

Någonting för alla?

Vårpropositionen anses av media vara försiktig, men i vårens budgetproposition talas det om satsningarna som kommer i höstens budgetproposition. Då kommer någonting för ”alla”: pensionärer, löntagare (är det inte alla vi som arbetar?), akademiker (gäller det även alla arbetslösa akademiker?), forskare (gäller det även forskare inom humaniora?), infrastruktur (innebär det utbyggnad av kollektivtrafiken och billigare kollektivtrafik?), skola och psykiatri.
-
Så vad får vi då konkret, om vi lusläser "vårproppen" - cirka 250 kronor i månaden och då som medelinkomsttagare (räknas jag som det? Vem är medelinkomstagare?). Jag vill inte ha dessa 250 kronor i månaden, när det är på bekostnad av välfärden!
-
DN, DN2
SvD, SvD2

All publicitet är bra publicitet – eller?

Jag gillar inte den nya kampanjen Bli en supporter! Jag gillar den verkligen inte, men min
kompis Linda är med i den (det är hon med den lila sjalen och ögon som strålar) och därför låter jag kampanjfilmen få utrymme här på min blogg. Det enda som är bra är att man numer, med endast ett sms, kan bli medlem och det för 100 spänn. Vi kanske kan skrota de små medlemsblocken nu?

-
Jag har några frågor till de som skapade filmen:
-
- Vem/vilka vänder sig filmen till?
- Om man vill bli betalande medlem – vill man då bli supporter eller vill man, som min partikollega
Josefin Deiving så klokt sade, inte vara aktör? Vill man inte vara den som är ute på fotbollsplanen och gör mål eller åtminstone gör en assist (heter det så i fotbollstermer)?
- Hur mycket kostade filmen och materialet till kampanjen Bli en supporter?
-
Jag vet att vi inom socialdemokraterna har en förening som heter Gnagarsossarna (Gnagarsossen? Jag hittar ingen hemsida till dem). De har över 80 medlemmar. Vänder man sig måhända till de fotbollsintresserade svenskar som ännu inte är medlemmar?
-
Inom min bekantskapskrets är de flesta ganska ointresserade av fotboll. Yoga, pilates, lite simning, men fotbollskulturen har nog gått de flesta förbi. Jag själv hejar på St. Pauli (ett fotbollslag som fortfarande vänder sig till arbetarklassen. Läs
Ordfronts artikel för mer information) och Djurgården (och då menar jag inte herrlaget), men fråga någon annan i min bekantskapskrets vilket lag de hejar på och de ser ganska oförstående ut. Och handen på hjärtat - hur mycket arbetarklass är fotbollen nu för tiden? Den vänder sig till medelklassen. Dyra biljetter har ingen arbetare råd med.
-
Fråga dem istället om kultur... böcker, film, musik, konserter, museer – då går de igång. Fråga dem om vad som händer där de bor, då berättar de om utförsäljningarna, om hyreshöjningar och vidare om de hyresrätter som nu förvandlas till bostadsrätter.
-
Fråga dem om miljö och klimat – återigen visar de engagemang! Fråga dem om vad de tycker om kollektivtrafiken, om det höjda SL-kortet... De berättar gärna om orättvisorna, om de växande klyftorna i samhället och hur fel borgarnas politik slår, men fotboll – nej!
-
Mitt förslag till partistyrelsen är att pytsa ut pengar till de lokala föreningarna, så att dessa föreningar skulle kunna göra lokala kampanjfilmer... och när jag ändock är i farten, så titta gärna på en av Norges kampanjfilmer –
Kaptein Norge. Den är bra, mycket bra, bättre än Bli en supporter. Snälla, planka den och gör Mona Sahlin till en superhjälte!
-

De gröna kilarna ÄR heliga

STOCKHOLM är en av världens grönaste storstäder. ­Förorter ligger som öar i grönska, naturupplevelser är ­aldrig långt borta. Men det gröna har också skapat isolering och segregation, och nu när tiotusentals bostäder ska byggas utanför tullarna ifrågasätts gamla folkhemstankar. Det gröna kan inte längre vara heligt (SvD).
-
Skydda Storstockholms gröna kilar. Javisst ska bostäder byggas i Stockholm, men hänsyn måste tas till Stockholms grönområden!
-
För er som vill veta mer om moderaternas miljöpolitik, kan läsa det här inlägget.

Vad säger din blogg om dig?

Kan en maskin berätta hur du är som person utifrån din blogg? Svaret är JA! står det att läsa på bloggkoll.com. Jag blev praktikern ST. Någon annan som vill prova? Gå in här.

Jämställdhetspengar frös inne

Det var den borgerliga regeringen som gick ut stort med att det, under deras regim, skulle satsas på jämställdhet. Det var projekt och det var handlingsplaner... Nu visar det sig bara vara tomma ord.
-
Av 400 miljoner har bara 148 miljoner använts. Christer Hallerby, statssekreterare på integrations- och jämställdhetsdepartementet, säger att departementet haft en stor arbetsbelastning och att de inte har haft kapacitet att hantera så många projekt under det första året.
-
Att borgarna är ovana vid att vara i regeringsställning, med allt vad det innebär, visar detta tydligt. Detta vittnar om en stor inkompetens på ett departement som skall satsa på bland annat jämställdhetsprojekt. Det är skrämmande!
-
SvD

Nätrot '08

I lördags var jag och andra s-bloggare inbjudna till Nätrot '08, som handlade om bloggutvecklingen i såväl USA som Sverige. Inbjuden gäst var David Grossman, som bland annat driver ptvMedia.
-
Grossman berättade om hur väl bloggare tas hand om i USA. I vissa fall får de stipendier för att kunna skriva sina blogginlägg, i andra fall betalar företag antingen genom att vara huvudsponsor, eller med blogads. Även de politiska partierna stöttar sina bloggare på ett helt annat sätt än här i Sverige. De politiska bloggarna bjuds in till konvent, där de får mat, information och en massa freebies. Josefin sade "och här gör vi reklam gratis".
-
Några andra bloggare som var med på seminariet:
Josefin "Varför?" Deiving, Erik Laakso "På Uppstuds", Rosemarie "Kulturbloggen" Södergren, Kristian "In Your Face" Krassman, Anders Löwdin, Johanna Graf och Björn "Alliansfritt Sverige Fridén.
-
Såväl Löwdin som Laakso har skrivit om seminariet.

Anders Lago: “I am the mayor of Södertälje”

Many Iraqi refugees have sought shelter in Södertälje since the start of the war in Iraq. Almost all belong to the Christian minority. Södertälje accepts approximately five percent of all the Iraqi refugees who come to Europe. To illustrate this even more dramatically, my little town alone, receives more Iraqi refugees than the United States and Canada together.
-
Jag tror inte vi i Sverige inser hur stort det är att en kommunalpolitiker från Södertälje får tala inför den amerikanska kongressen. Anders Lagos tal var effektfullt och välskrivet. En eloge till den som skrivit talet. Lagos besök innebär att USA nu lovar att ta emot fler irakiska flyktingar.
-
Vidare är det ofattbart att Södertälje tar emot fler irakiska flyktingar än USA och Kanada tillsammans: We did not start the war in Iraq, however we assume a huge responsibility for those people who are affected.
-
Anders Lagos besök slår Fredrik Reinfelds möte med Arnold Schwarzenegger 100 gånger om! Bra jobbat Anders Lago!
-

(Foto: Scanpix/LT)

Vägra kallas normal!

Ja, jag ansluter mig till Trollhares blogguppror - Vägra kallas normal. Enligt mig finns bara "normal" på tvättprogrammet. En titt på Wikipedia förenklar inte begreppet normal. Min partikamrat Gunnar Björing, har skrivit en hel bok om vad han (och statistiken) anser är normalt.
-
Idag sade min kollega att "alla har en släng av någonting" och hon har rätt. För handen på hjärtat - att vara normal i alla avseenden är en omöjlighet! Att alltid agera inom normen... Det kan vara en sjukdom, ja om du äter någon medicin avviker du ju från majoriteten. Det kan vara en eller flera tics eller hang-ups...
-
Vissa anser att min sexuella läggning är "onormal", men om man nu kan bortse från min "onormala" och eventuellt "avvikande" läggning, så finns det andra saker som jag gör eller inte gör, som till och med jag anser "onormalt". Jag har minst hundra hang-ups. I detta inlägg tänker jag bara delge en sådan, annars anser läsare av detta inlägg, hur "onormala" och fritänkande de än är, att jag är en "konstig prick". Här kommer det stora avslöjandet för denna dag:
-
Jag står inte ut om någon har teskeden kvar i koppen, när han/hon/hen dricker kaffet eller teet. Personen behöver inte ens dricka, det räcker med att skeden står där i koppen.... jag blir gaaaaaaaaaaaalen! Om personen går därifrån eller tittar bort en längre tid, gör jag mitt yppersta för att avlägsna skeden. Jag har faktiskt härdats på en punkt - nämligen när folk dricker ur en stor mugg och har skeden kvar. Jag står ut med det (men inte en längre tid), däremot en fin liten porslinskopp, med ett litet, litet, nätt öra och så en sked i det vackra, sköra tingest - vedervärdigt!

Kvinnan som handelsvara

För två år sedan var jag i Göteborg på Världskulturmuseet och såg utställning Trafficking. Det är en av de bästa och värsta (rent känslomässigt) utställningar jag sett.
-
År 2005 startade ett unikt projekt - Samverkan mot trafficking, men projektet avslutades tyvärr för några månader sedan. Ett sådant projekt bör fortgå! Trafficking ökar nämligen för varje år:
-
Trafficking är förbjudet över hela världen. Ändå har antalet offer fördubblats under 2000-talet. FN tror att det finns närmare två miljoner offer för trafficking världen över, och antalet ökar stadigt (Svt).
-
Se till exempel detta inslag i gårdagens Rapport eller reportaget Kvinnokamp, där Marit Hübinette granskar trafficking av unga flickor i Rumänien. Reportaget ingår i svt-produktionen Korrespondenterna.
-
I byn Mioveni i sydvästra Rumänien har 60 procent av flickorna förvunnit i trafficking de senaste åren, enligt polisen.
-
Trafficking förekommer i hög grad även i Sverige... i Stockholm, i Malmö, i Göteborg och även på mindre orter. Vi i Sverige har också ett ansvar för denna globala verksamhet. Kvinnor och barn som handelsvaror, fy fan!

Socialdemokraterna säger nej till Åke Greens deltagande på Första maj - Prolog

Följetongen Åke Green trodde jag var avslutad i och med del III. En viss Joakim skickade mig dock denna länk på Facebook - Socialdemokraterna stoppar Green (ttela.se).
-
Man har fallit till föga för den hetsjakt som har bedrivits, säger Mikael Hansson från Blåbandsrörelsen. Den hetsjakt som Åke Green själv bedrivit gentemot homosexuella väljer Hansson att inte nämna. Jag hade hoppats att det var så högt i tak inom socialdemokraterna att man tilläts ha olika åsikter i samlevnadsfrågorna säger vidare Hansson till ttela. Men hallå! Vi talar inte om samlevnadsfrågor, vi talar om kränkningar mot människor, kränkningar som strider mot de socialdemokratiska värderingarna.
-
Marie Dahlin uttalande i denna artikel fick mig att småle (dock inte av elakhet):
-
Att arbetarekommunen inte tog tydligare ställning direkt förklarar hon med att styrelsen togs på sängen.- Vår första reaktion var: "Stackars människa som heter samma sak som Åke Green". Sedan var det faktiskt TTELA som berättade att det var han.
-
Vänersborg kommer ändock att få besök av Åke Green:
-
Beskedet från socialdemokraterna innebär inte att Åke Green ställer in sitt Tvåstadsbesök. Ett möte hos Frälsningsarmén i Trollhättan kommer att hållas som planerat, enligt Mikael Hansson. Dessutom funderar blåbandsföreningen på att uppmärksamma Folknykterhetens dag med en egen manifestation tidigare på dagen.