Under all kritik! Tibbleskandalen - Del II

Följande står att läsa i DN (pappersupplagan, s 19)
-
Hanteringen av Tibble gymnasium får kritik
-
Kommunstyrelsen i moderatstyrda Täby får skarp kritik i samband med nedläggningen förra året av Tibble gymnasium som kommunal verksamhet. Gymnasiet drivs i dag som friskola. I en konsultrapport konstateras bland annat att kommunstyrelsen ”inte aktivt tagit initiativ till att utarbeta strategi och nödvändiga styrdokument för att på ett säkert och tillfredsställande sätt kunna leda det omfatande förändringsarbete som följer när kommunfullmäktiges inriktiningsbeslut pratiskt skall genomföras”.
-
Rapporten konstaterar också att det inte är uteslutet att eknomisk skada föreligger eftersom någon oberoende värdering av skolans marknadsvärde aldrig genomfördes.

-
Nej, någon oberoende värdering av skolans marknadsvärde genomfördes aldrig. Den såldes för 9,2 miljoner, men det egentliga värdet ligger (låg kanske jag i nuläget bör skriva) mellan 50-60 miljoner kronor.
-
Att Täby är den kommun i Sverige med flest privata skolor, gör Tibbleskandalen till den hitintills största ”avknoppningsskandalen”, åtminstone när det gäller utförsäljningen av kommunala skolor.

-
Tidigare inlägg

Inga kommentarer: