Jas i ny förpackning

Jag är av den åsikten att vi behöver ett nationellt försvar. För det behövs ett försvar i händelse av katastrofer inom riket. Det kan vara en översvämning eller det kan vara en storm, som i fallet Gudrun. Jag anser också att vi behöver utlandstrupper och den åsikten bottnar i något som bäst beskrivs som internationell solidaritet. Jag önskar också att vi "bara" kunde skicka läkare, sjuksköterskor och den typen av civil personal, men de måste ju skyddas och därför behöver vi också utlandstrupper.
-
En av moderaternas hjärtefrågor var försvaret och här vill jag passa på att ge all heder åt Mikael Odenberg, som avgick då Anders "hårpiskan" Borg och hans ja-sägare Sten Tolgfors ville överge den gamla försvarslinjen, till förmån för ett sparpaket utan någon som helst analys av Försvaret.
-
I princip innebär de nya sparkraven att moderaterna bara vill ha utlandstrupper. Jag vet inte varför. Ger det måhända cred internationellt , när att de svenska "supersoldaterna" dimper ner i ett land, med den nyaste och mest avancerade utrustningen och "räddar" landet?
-
Därför förvånas jag av följande: i ena stunden är det hårda sparkrav som gäller och i andra stunden så skall det satsas 25 miljarder på ett ombyggt plan (plötsligt är våra plan "omoderna").
-
Det förhåller sig nämligen så att Jas har aldrig sålt bra utomlands. Den gamla s-regeringen försökte och den nya moderatstyrda regeringen försöker, på alla sätt och vis, sälja detta osäljbara plan. Det kan vara mutor, det kan vara att man hyr ut planen och nu det senaste - man bygger om Jas-planet och kallar det för (hör och häpna) super-Jas. Varför inte döpa det till superultramegaextradelux-Jas på en gång?
-
Nu när man har detta "nya" plan, så kommer en köpare vid namn Norge och säger till Sverige: "visst kan vi köpa detta superultramegaextradelux-Jasplan, men bara om ni också använder det".
-
Sverige blir naturligtvis helt till sig. En köpare! En köpare! En köpare! Därför går Sverige med på detta och tänker nu byta ut det "gamla" mot det "nya", till en kostnad av 25 miljarder kronor.
-
Sten Tolgfors är den som är mest glad, så istället för att skicka generaldirektören för Försvaret (som brukligt är) till Norge, för att skriva under avtalet, så åker Tolgfors själv dit. Vilken ära för norrmännen, att självaste ministern kommer (obs! ironi).
-
Ni märker säkert att jag inte jublar över detta. Försvarsfrågor är inte några hjärtefrågor för min del, men det här exemplet visar tydligt på att moderaternas gamla hjärtefråga Försvaret, är något de har tappat totalt.
-
-
(Bilden är ett minnesmärke över Jas-haveriet 1993. Konstnär: Thomas Qvarsebo)

Inga kommentarer: