EU-kommissionen utelämnar hbt-personer i diskrimineringslag

Tack vare (eller snarare på grund av) Anna Hedhs status på Facebook: "är förbannad för att man inte tar hänsyn till de homosexuella i EU nya diskrimineringslagstiftning" får jag reda på att Europeiska kommissionen fegar ur till förmån för mörkermän inom EU. I det här fallet är det Tyskland (!) som motsätter sig att hbt-personer inkluderas i diskrimineringslagen.
-
Läs Leigh Phillips artikel Brussels abandons plans to protect gays and lesbians (EUobserver)! Phillips skriver bland annat: "The commission is afraid that more conservative member states will endanger the unanimity needed by member states".
-
Sverige, Finland, Spanien och Storbrittanien är för att hbt-personer inkluderas, men EU-kommissionen viker sig alltså för de konservativa krafterna i EU och det är skrämmande!

Inga kommentarer: