Åke Green är Första maj-talare i Vänersborg

Blåbandsföreningens motivering till att låta Åke Green tala är att han på ett bra sätt personifierar de tre folkrörelserna som varit med om att forma dagens Välfärdssverige, det vill säga arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelserna, står det att läsa på TTELA.se.
-
Det måste väl finnas andra profiler som har format "dagens Välfärdssverige", andra profiler som personifierar arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelserna?! Måste Blåbandsföreningen välja en homofob som inte står bakom de mänskliga rättigheterna? Åke Green som bland annat har sagt:
-
Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt.
-
Marie Dahlin, ordförande för socialdemokraterna i Vänersborg säger:
-
Åke Greens åsikter är ingenting som vi står bakom, men vi nekar heller ingen att gå med i tåget. Det här är ingenting som vi kan göra något åt, [...] Blåbandsföreningen kommer att gå sist i tåget. Deras talare kommer att tala sist och om det är folk kvar till det vet vi ju inte.
-
Nej, vi kan inte neka någon att gå med i tåget, men vilka signaler sänder detta ut?! Vill Blåbandsföreningen (och i förlängningen socialdemokraterna i Vänersborg) förknippas med homofobi, trångsynthet, kränkningar och en skev människsyn? Jag trodde en nykterhetsrörelse ville bli förknippade med nykterhet och jag trodde att socialdemokraterna i Vänersborg ville bli förknippade med alla människor lika rätt och värde.
-
Åke Green blev utesluten ur IOGT-NTO med följande motivering:
-
IOGT-NTO har inte uteslutit Åke Green för hans åsikters skull. Men någonstans går en gräns för hur man kan agera, och den gränsen har Åke Green passerat när han offentligt och vid upprepade tillfällen djupt kränkt människor på ett sätt som strider mot IOGT-NTOs grundsatser. De bygger på principen om alla människors lika rätt och värde.
-
Att inte Blåbandsföreningen gör samma sak som IOGT-NTO, tolkar jag som att de står bakom Greens åsikter om homosexuella. Blåbandsföreningen har uppenbarligen inte samma grundsatser som IOGT-NTO: Alla människor lika rätt och värde! Jag struntar i hur lite folk det är kvar och lyssnar på Åke Green. Jag anser inte att Åke Green skall få utrymme på en sådan viktig dag som 1 maj är för arbetarrörelsen. Det är rent ut sagt förkastligt!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, jag står bakom dina åsikter till 100% Personligen har jag bestämmt mig för att inte komma om Åke Green ska hålla tal.
/ Amandla Cassel (som är SSU-ordf i VBG)

Anonym sa...

Åke Green hatar inte homosexuella. Kan vi bli av med den myten någongång? Är det några som är hatiska, är det hbt-gruppen mot kristna rörelser. Där kan vi tala om "hat" i ordets rätta bemärkelse.

Åke Green talade om livsstilen, samtidigt som människorna anses vara lika värda som alla andra människor.
Det måste gå att föra en sund diskussion om moral i Sverige utan att RFSL (Med futtiga 5000 medlemmar) ska dominera hela den politiska arenan?

Faktum kvarstår att exempelvis lagsstiftningen i Sverige är moraliskt godtycklig. Man accepterar homosexualitet men inte incest? Varför då? Och varför är inte ARTneutrala äktenskap tillåtet om nu könsneutrala är det?

Man har ingen moralisk förankring eftersom allt vilar på tillfällig politisk korrekhet.

Anonym sa...

Dessutom har internationella IOGT ifrågasatt svenska IOGTs beslut om Åke Green.

En person som är insatt har sagt att det hela beror på att styrelsen i svenska IOGT består till stora delar av RFSL-folk.

Anonym sa...

Den insatta källan inom IOGT bör du nog kolla lite extra:-)
Du kan bara googla lite på IOGTs förbundsstyrelse för att se att det är fel. Däremot har deras ordförande sagt att om man står för humanism och demokrati kan man inte tolerera vad som helst.
//Mia

Alexandra Einerstam sa...

Till anonym: Vad har moral med homosexualitet att göra. Hbt-grupper hatar inte kristna rörelser. Homosexualitet är vidare inte en livsstil.
RFSL, med "futtiga" 5000 medlemmar är en organisation. Det finns betydligt fler hbt-personer i Sverige.
Att det alltid skall dras upp incest, pedofili, tidelag, när vissa diskuterar homosexualitet är för mig svårt att begripa.

Jag för gärna en "sund" diskussion om "anonym" kan göra detsamma.