Oppositionen förbereder sig för att köra över regeringen

Det är en viktig "frihetsreform" att även personer av samma kön ska kunna bli äkta makar.
Mona Sahlin
-
Igår efterlyste jag en stark opposition som har förmågan att förändra. När jag läser en intervju med Mona Ingeborg Sahlin i SvD verkar det som om jag får gehör för min "efterlysning".
-
Oppositionen har redan bildat en enad front vad beträffar könsneutralt äktenskap. Den 16 april i år, krävde s, v och mp, i en reservation, att regeringen snarast ska se till att homosexuella får gifta sig. Förslaget röstades ned av de borgerliga partierna. Motiveringen var att borgarna väntar på det utlovade lagförslaget som skall komma i höst.
-
Oppositionen förbereder sig för att köra över regeringen! De håller nu på att formulera en ny äktenskapsbalk: Vi håller på med det, och kommer att lägga fram en färdig lag under den allmänna motionstiden i höst. Vi flåsar regeringen i nacken, säger Sahlin.
-
Statsminister Fredrik Reinfeldt har å ena sidan lovat att det kommer en proposition i höst, å andra sidan säger socialminister Göran Hägglund att de aldrig någonsin kommer att acceptera könsneutrala äktenskap, så mycket för den så kallade Alliansen*.
-
*Allians, av franska alliance, förbund eller förbindelse, gemensam överenskommelse. I politisk mening mellan stater för något gemensamt ändamål, till exempel anfall, försvar eller handel. Deltagare i en allians kallas allierad.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hahaha, köar över regeringen? Vet ni vilka som kommer att köra över er homofiler? Islam. Muslimer i Sverige förökar sig snabbare än bakterieodlingar, och numera är drygt 300.000 av den sorten här, och vet du vad? De HATAR bögar. Så förbered er på en kort tids salighet, för islam kommer att ta hand om er.

Anonym sa...

Sayf al islam: Ar du orsaken till den sa kallade islamofobin i Sverige? Dessutom kan jag beratta for dig att det finns en massa toleranta muslimer ocksa, och jag forstar inte varfor det finns manniskor manniskor som maste bete sig som fascister och krava att andra ska leva enligt vad de tycker for att i nasta stund tala om deras ratt att tycka vad dom vill. Det har ar orsaken till att jag trots allt inte som de flesta i vansterpartiet tar palestiniernas sida i gazakonflikten, for jag vet hur mycket fundamentalism som ligger bakom konflikten fran muslimerna i Palestinas sida. Inte farmed sagt att jag stodjer israels metoder.

Anonym sa...

Alliansen storsta problem i fragan ar kristdemokraterna som jag tycker ar ett vettigt parti om man franser den mesta delen av deras familjepolitik.
Du har en del poanger i det du skriver, men sanningen ar att det inte gar att stoppa lagstiftningen i fragan. Fragan ar hur mycket kd kommer skada regeringen om dom inte bara later bli att kampa emot. Sossarnas motion kan ju radda alliansen ifran att behova ga igenom regeringen forst och framst... ;)

Alexandra Einerstam sa...

Tobias: I fallet äktenskap för samkönade par, struntar jag i partipolitik - bara vi får igenom det. Ibland är tvärpolitiska beslut att föredra, framför vänster-höger.

Anonym sa...

Eftersom jag gör rapporter ibland om partiernas HBT-politik så kan jag lämna info som möjligen kan vara intressant för en del sossar. För även om Mona Sahlin är tydligt HBT-vänlig vilket inte Göran Persson var, tvärtom, så betyder det inte att s är för alla aktuella viktiga HBT-reformer.

Jag granskar
riksdagspartiernas och sverigedemokraternas åsikter om 16 olika
reformer, från en könsneutral äktenskapslag till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Fyra riksdagspartier, centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet, säger ja till alla 16 HBT-reformerna och får alltså full pott. Det riksdagsparti som är mest negativt är kristdemokraterna. Utanför riksdagen är sverigedemokraterna ännu något sämre än kd inom HBT-politiken.

Jag tror att det är möjligt även för socialdemokraterna och moderaterna att inom några år få maxpoäng

Socialdemokraterna har ännu inte sagt ja till följande fem viktiga HBT-reformer. Partiets åsikt är idag möjligen om de reformerna.

Den sosse som verkligen vill att sitt parti ska vara för lika rättigheter och HBT-vänligt bör lämpligen jobba för att s ska säga ja till de här reformerna.

1. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är "typiskt för det motsatta könet".

Fakta: Idag kan transpersoner byta namn först sent i könsbytesprocessen vilket många av dem menar är ett problem. Namnlagen är från 1982. Vem som helst kan byta till ett namn som är tillåtet för båda könen t.ex. Kim. Men en transperson som inte vill operera sig kan inte byta till namn som är könsspecifikt och "typiskt för det motsatta könet". Redan 2001 beslutade en enig riksdag om en översyn av namnlagen. Den borgerliga regeringen har sagt att den planerar starta utredningen av namnlagen 2008. I Norge kan alla transpersoner (transsexuella, transvestier etc) byta även till namn som är "typiskt för det motsatta könet".

Ansvarigt utskott i riksdagen: Civilutskottet.

2. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen "Homosexuellas situation i Sverige" föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen sa dock inte ja till det.

Grundlagsutredningen som ska lämna sin rapport i slutet av 2008 har möjlighet att föreslå förändringar av regeringsformen 2 kapitlet. I direktiven till utredningen är det med att de kan föreslå förändringar av diskrimineringsförbudet i regeringsformen om de även föreslår förändringar av lagprövningen. De socialdemokratiska ledamöterna i Grundlagsutredningen är Morgan Johansson, Göran Magnusson, Marita Ulvskog och Lena Hjelm-Wallen.

Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf.

Några länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering pga sexuell läggning, Sydafrika, Portugal, Ecuador, Thailand och Fiji.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen har möjlighet att föreslå ett förbud mot diskriminering pga könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

4. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Trots att både nazister och ibland religiösa extremister sprider hatpropaganda mot transpersoner.

Fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner. Regeringen i Storbritannien har sagt att den planerar starta en utredning om att ge transpersoner skydd av landets lag om hets mot folkgrupp.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

5. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

Vi talar då inte om att FN ska tvinga länder att säga ja till homoäktenskap och homoadoptioner. Det måste länderna själv avgöra. Det en HBT-konvention gör är att berätta att alla länder är skyldiga att respektera att länderna

Tillåter homosexuella relationer. Idag är det ca 70 länder som har förbud mot homosexuella frivilliga relationer för vuxna

Inte har olika åldersgräns för homosexuella och heterosexuella relationer. Vilken åldersgräns ett land ska ha avgör givetvis landet själv men det ska vara lika åldersgräns för homorelationer och heterorelationer

Inte har dödstraff för homosexuella relationer. Idag har några ländert det tex Iran och Saudiarabien. Sedan 1981 har Iran avrättat ca 4 000 personer för att de är homosexuella.

Tillåter HBT-organisationer och rätt att demonstrera

Tillåter HBT-personer att jobba inom vilka yrken som helst. Idag är det
många länder som förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret. Några
länder har förbud för homosexuella att jobba inom skolan.

Polis och rättsväsende ska döma de som är ansvariga för hatbrott mot
HBT-personer. Givetvis ska inte polis och rättsväsende förfölja HBT-personer
vilket de gör i många länder.

Etc.

En del menar att FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 berättar att diskriminering av homosexuella är förbjuden. Tyvärr är det inte så. Givetvis gäller förklaringen om mänskliga rättigheter för alla, oavsett om du är homo eller hetero. Men många länder tolkar den som att HBT-rättigheter inte är mänskliga rättigheter.

Här är det som FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säger om förbud mot diskriminering

"Artikel 2
Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är
icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet."

Ett annat argument mot en HBT-konvention i FN är att det är fel med konventioner om olika grupper och att det är bättre med en konvention. Då kan vi först konstatera att den generella konventionen inte säger något om rättigheter för HBT-personer. Flera andra grupper har konventioner tex förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, funktionshinder etc. Därför är det viktigt även med en HBT-konvention.

Ett tredje argument mot en HBT-konvention är att det kan vara svårt att jobba för en HBT-konvention eftersom många länders regeringar är HBT-fientliga. Men någonstans måste vi ju börja. Och fler och fler länder är nu intresserade av att jobba för HBT-rättigheter. Sverige har ett ansvar.

Ansvarigt utskott i riksdagen: Utrikesutskottet.

Till sist. Om du vill debattera om du tycker något är fel i sak i mina rapporter, ge konkreta exempel, men undvik käbbel som inte har koppling till sakdebatten.

Bengt Held
Malmö

Alexandra Einerstam sa...

Till Held: Dina uppgifter/rapporten som du bifogade i kommentaren - hur gammal är den?
-
Hur avgör man i dagsläget vilket parti som är mest hbt-vänligt?
-
Om vi ser till 16 april, så röstade m, kd, fp och c emot könsneutralt äktenskap... det är inte hbt-vänligt i mina ögon.

Anonym sa...

Jag skulle garna vilja lasa forslaget, Alexandra. Kanske finns det ett motiv till det. Det ar i manga fall riksdagen rostat emot nagot for att dom inte gillar utformningen av forslaget, men inte grundtanken med forslaget. Verkade inte som om sossarna snickrat ihop sitt forslag vilket jag ar overtygad ar battre an det senaste. Vem la motionen forresten?

Alexandra Einerstam sa...

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2007/08&bet=CU15

http://hbt-sossen.blogspot.com/2008/04/igr-rstade-riksdagen-nej-till.html

Anonym sa...

Alexandra

"Till Held: Dina uppgifter/rapporten som du bifogade i kommentaren - hur gammal är den?"

Fakta i min kommanterar är vad partierna tycker idag april 2008. Jag justerar faktarapporten om partiernas åsikter efterhand. Bla för att jag delar ut den till människor jag träffar, senast eftersom jag börjat engager mig i en HBT-grupp i Amnesty.

"Hur avgör man i dagsläget vilket parti som är mest hbt-vänligt?"

Ja, det är ju inte någon exakt vetenskap. Det jag tar med är de 16 reformer som jag bedömer som mest principiellt viktiga och som riksdagen ännu inte sagt ja till.

Ett annat kriterium för att jag ska ta med en reform är att den ska vara mätbar. Att ha med tex "ge bra hbt-info i skolan" blir ju omöjligt att bedöma om de olika partierna är för eftersom man aldrig kan exakt avgöra när skolinfon blivit tillräckligt bra. Det blir alltså fokus på konkreta lagförslag.

Jag vet inte hur man bättre ska kunna bedöma vilka partier som är HBT-vänligast.

"Om vi ser till 16 april, så röstade m, kd, fp och c emot könsneutralt äktenskap... det är inte hbt-vänligt i mina ögon."

M, fp och c röstade inte nej till en könsneutral äktenskapslag och det vet du också. De röstade nej till ett förslag att regeringen ska lämna ett förslag om en könsneutral äktenskapslag eftersom regeringen redan jobbar med ett sådant förslag för att presentera det i höst enligt statsminister Fredrik Reinfeldt. Det är så alla regeringar i Sverige jobbar, även tidigare s-regeringar.

Av princip så avslår man alla förslag från oppositionen när regeringen förbereder ett liknande förslag. Man kan tycka vad man vill om det systemet men det tillämpas av alla regeringar oavsett om det är borgerlig eller socialdemokratisk regering i Sverige.

Trots att m, fp och c röstade nej så placerar jag dem på "ja" till en könsneutral äktenskapslag eftersom det är deras åsikt som partier i sak.

Likadant gjorde jag med socialdemokraterna när det var ett regeringsparti. Förra mandatperioden så lämnade m, fp och c motioner om att s-regeringen skulle lämna förslag om att tillåta lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. S röstade då nej med motiveringen att regeringen förbereder ett sådant förslag. Jag placerade trots det socialdemokraterna på "ja" till att tillåta lesbiska kvinnor att bli inseminerade eftersom det var partiets åsikt i sak.

Det avgörande blir alltså varför ett parti röstar nej, vilket motiv partiet har.

Hoppas jag har förtydligat hur jag resonerar när jag gör rapporterna.

Bengt Held