Diktatorns återkomst

I Venezuela vill Hugo Chávez ändra grundlagen för att kunna sitta kvar som president. I Ryssland vill Vladimir Putin ha kvar makten (det är egentligen bara ett titelbyte som nu sker) och Ryssland är i praktiken återigen en enpartistat.

Andra länder försöker hålla makten i familjen, såsom fallet är i Argentina (SvD).

Är detta början på diktatorns återkomst?

DN
SvD