Hbt-boende för äldre

Jag sitter på bussen på väg till jobbet och läser i Stockholm City (2009-11-09, s. 6) om projektet Regnbågen - ett hbt-boende för äldre. Om projektet ros i hamn kan Stockholm och Sverige bli först i Europa med ett äldreboende för hbt-personer. Jerry Adbo, vice ordförande för HBT-socialdemokrater i Stockholm, har motionerat om äldres rätt att vara hbt-personer och vår förening har antagit motionen som vår egen. På ålderns höst skall man inte behöva gå in i garderoben igen, därför behövs ett specifikt äldreboende, men i de bästa av världar, ska inte specifika äldreboenden behövas (inte heller regnbågsförskolor).
-
Lika barn leka bäst. Jag har alltid känt mig mest komfortabel med personer i min egen krets. vi har samma bakgrund och ofta samma intresseområden, säger Elisabeth Osterman, å ena sidan, till Stockholm City. Jag, å andra sidan, umgås mest med Sossar. Jag ser gärna ett äldreboende för Sossar :)
-

Inga kommentarer: