Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Via Sossar mot Storebror:
-
Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår internet- och mobiltrafik.
-
Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den 1:e december 2009 inte att existera på internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs-avlyssning.
-
Flera juridiska experter uttrycker sig dessutom mycket tveksamt till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Alltså bör lagen prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg.
-

Inga kommentarer: