50/50 - varför är det så jla svårt? (Del II)

Idag ondgör sig Sanna Rayman över en tredelad föräldraförsäkring.
-
Vi Socialdemokrater beslutade på Jobbkongressen om en tredelad föräldraförsäkring, med målet att den skall bli tudelad. Nu är Rayman förbannad över att även Folkpartisten Birgitta Ohlsson anser att det är dags för en delad föräldraförsäkring.
-
Rayman lutar sig mot en Demoskopmätning (DN 19/11) som visar att 84 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska få bestämma över barnledigheten. Jag är övertygad om att Rayman vet vad opinionsbildning är och som Ohlsson skriver: Politiker kan inte alltid ängsligt snegla i backspegeln efter opinionen. Då hade kvinnlig rösträtt och förbudet mot barnaga aldrig införts.
-
Sedan Socialdemokraternas förra partikongress har mäns uttag av dagar i föräldraförsäkringen ökat från 19,5 procent till 21,5 procent. Om den takten fortsätter, har vi 60 år kvar med en ojämlik föräldraförsäkring. Alla försäkringar är individuella och personliga, alla utom föräldraförsäkringen. 50/50 - varför är det så jla svårt? Är det inte politikernas jobb att även bilda opinion för frågor vi brinner för?
-
Kristian Krassman har skrivit ett läsvärt inlägg på samma tema. Han skriver bland annat:
-
När Rayman talar om att det råder en valfrihet eftersom systemet tycker jag hon har fel, någon faktisk valfrihet finns det inte. Jag tycker att den föreslagna tre delningen, är en bra början. Låt papporna ta ett större ansvar, genom att öronmärka fler månader för pappan. Det är en bra början till att på sikt göra föräldraförsäkringen individuell.
De flesta barn har en pappa och en mamma, varför inte låta båda utgöra normen av vilka som skall vara hemma med barnet under den första tiden. Först då är vi på rätt väg för att skapa ett jämställt samhälle där normen inte avgör, inte ens avgör när påstådd valfrihet finns. När Sanna Rayman skriver om bibehållen valfrihet så skriver hon om att hon vill konservera den påstådda valfrihet som råder idag, en valfrihet som gör att papporna idag tar 21% av föräldraledigheten.
-
Läs även Gabriella Granditsky Svensons inlägg - För alla likas rätt - dela föräldraförsäkringen!

1 kommentar:

Dina sa...

Det Karin Bergh skriver på sin blogg är väldigt bra och kan leda till att det blir hälften var som tas ut.

Den första månaden ska båda föräldrarna vara hemma. Man ska höja taket så att de som tjänar 30-40 tusen också får ut 80 % av lönen.

Man ska kunna ta ut dagarna ända tills barnet är 16 kanske t.o.m 18 år.

Jag tycker att de som tjänar under 20 tusen borde få 85 eller 90 % av lönen när de är hemma med barnen.