Flera juridiska föräldrar!

Jag läser Annika Hamruds intressanta artikel i DN om utökat föräldraskap för lesbiska par.
-
Justititiedepartementet bereder ett förslag som har sin grund i Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning, där det bland annat finns ett förslag att partnern skall bli förälder vid barnets födelse om "jag" insimineras utomlands eller privat.
-
Jag vill dock, precis som RFSL, att man istället utreder frågan om fler än två juridiska föräldrar/vårdnadshavare.
-
Om jag till exempel skaffar barn med en bög, önskar jag att våra respektive partners också är juridiska (och aktiva) föräldrar. Varför skall våra partners uteslutas och osynliggöras i lagens namn?
-
För många är denna fråga en het potatis. Det är en kontroversiell fråga, men lagen måste följa med tiden. I praktiken har barn redan fler föräldrar än två. Ta bara heterosexuella konstellationer där det talas om plastpappor och plastmammor eller bonusföräldrar? Detta är med andra ord inte en "homofråga"! Bara benämningarna, "bonus" och "plast" visar att de inte är "riktiga" föräldrar, men för dessa och barnen är de i högsta grad riktiga föräldrar.
-
Barns rättigheter nämns också i dessa sammanhang. Barn har rätt till en mor och en far är ett populärt argument. Argumentet håller dock inte. Barn lever i dag med homosexuella föräldrar, barn lever med en förälder et cetera.
-
Barn har rätt till föräldrar, om det så är mormor och morfar som tar hand om barnet, om det är två bögar och två flator som är föräldrar, om det är en ensamstående kvinna som är föräldrar, om föräldrar med nya partners har delad vårdnad, är av underordnad betydelse.
-
Föräldrarskapet måste vidgas!
-
Läs även alltombarn.

Inga kommentarer: