Vårdnadsbidraget behandlas imorgon i kammaren

I morgon äger två intressanta interpellationsdebatter om vårdnadsbidraget rum i kammaren. Det är Veronica Palm som frågar såväl socialminister Göran Hägglund som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om effekterna av vårdnadsbidraget.
-
Precis som den oro jag har uttryckt i ett tidigare inlägg, så oroar sig även Palm för effekterna av vårdnadsbidraget:
-
Dessutom visar erfarenheter från Norge att de barn som bäst behöver förskolan för sin språkliga och sociala utveckling riskerar att i än högre grad än i dag stanna hemma, detta i stället för att få delta i den pedagogiska och stimulerande verksamhet som en bra förskola innehåller.
-

Mina frågor till statsrådet är:
-
Hur avser statsrådet att verka för att kommunerna ekonomiskt kompenseras för införandet av vårdnadsbidrag?

-
Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vårdnadsbidraget inte drabbar kvalitete
n i barnomsorgen? (Interpellation 2007/08:332).
-
Erfarenheter visar att vårdnadsbidraget utnyttjas till 95 procent av kvinnor. Bara det borde väcka jämställdhetsministerns intresse för att granska bidraget ur ett genusperspektiv. Den norska erfarenheten visar att det till stor del är invandrade kvinnor och unga kvinnor med låg utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden som utnyttjar bidraget.
-
Vårdnadsbidraget i sig försvårar alltså etablering på arbetsmarknaden för redan svaga kvinnogrupper, försvårar integrationen av just kvinnor bland de invandrade svenskarna och förstärker de förtryckande könsroller som säger att kvinnor, inte män, är lämpade att ansvara för barn och hem.

-
Dessutom är bidraget för litet. Det är så litet att det på intet sätt kan vara en reell valmöjlighet för den som i dag finns väl etablerad på arbetsmarknaden. Resultatet blir ett bidrag till dem med svagast etablering för att ytterligare förstärka inlåsningen i utanförskap av unga, invandrade och lågutbildade kvinnor – eller ett hemmafrubidrag till de kvinnor som gift sig rikt.

-
Mina frågor till statsrådet är:

-
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka vårdnadsbidragets negativa effekt på jämställdheten?

-
Avser statsrådet att
ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av vårdnadsbidragets effekter ur ett genusperspektiv, och när återkommer regeringen? (Interpellation 2007/08:334).
-
Vårdnadsbidraget är fruktansvärt omodernt. Det slår hårt mot kvinnor och det slår hårt mot barn!

Inga kommentarer: