Rätten till fri abort är återigen hotad

Jag läser med fasa att abort har blivit en stor valfråga i Italien (SvD). Återigen är det mörka krafter (läs Vatikanen och gubbjävlar) som vill inskränka rätten till abort. Kvinnor måste ha rätt att bestämma över sina egna kroppar! Hur historielösa får dessa mörkermän bli?
-
Silvio Berlusconi säger till FN att FN bör erkänna rätten till liv "från befruktningen till den naturliga döden", vilket han nog har läst i någon skrift från Vatikanen. En av hans närmaste män, Giuliano Ferrara, kallar fria aborter "den största skandalen i vår tid". Ferrara pekar på Indien, där barn av "fel" kön aborteras och vidare på Nordkorea, där aborter används för att undanröja missbildningar.
-
Att Kina och Indien använder abort för att abortera bort kvinnliga foster är en fråga som vi måste särskilja från rätten till fri abort. Att abortera foster med missbildningar är en annan fråga, som vi också måste särskilja från rätten till fri abort.
-
Offensiv 636 står att läsa:
-
En majoritet av världens kvinnor saknar rätten att bestämma över sina egna liv. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) görs 10 till 20 miljoner illegala aborter varje år och 500 kvinnor dör varje dag i sviterna efter illegal abort. De senaste åren har rätten till abort inskränkts i flera länder som tidigare haft fri abort, ett exempel är Polen. Man har också krävt att slippa EU-lagar som rör sexualundervisning m m. Idag hittas flera hundra nyfödda barn i soptunnor i Polen, en tragedi som skulle kunna undvikas.
-
Är det ett sådant EU vi vill ha?! Nu måste såväl EU och FN bestämt sätta ner foten. Vi måste påverka länder i såväl EU som utanför EU. Det är vår skyldighet till de kvinnor och barn som fallit offer för de mörka krafterna som har förbjudit eller inskränkt rätten till abort.
-
Rätten till fri abort är en mänsklig rättighet. Låt inte mörkermännen i Italien segra i denna oerhört viktiga fråga.
-
Läs även Aftonbladet

Inga kommentarer: