Könsneutralt äktenskap i skuggan av presidentkampanjen i USA-
Tisdag 4 november väljer USA en ny president. Samma dag sker också en rad folkomröstningar i olika frågor. Kalifornien folkomröstar bland annat om ett förbud mot homosexuellas rätt att gifta sig på samma villkor som heterosexuella. Den så kallade Proposition 8:
-
Striden i Kalifornien utlöstes av att delstatens högsta domstol den 16 maj upphävde förbudet mot homoäktenskap i Kalifornien som antogs via folkomröstning år 2000. Efter beslutet i domstolen kan inte bara homosexuella från delstaten, utan även från andra delstater, gifta sig i Kalifornien. Svaret från den religiösa högern blev att samla in tillräckligt många namn för att försöka återinföra förbudet via en ny folkomröstning. Men de möter hårt och välorganiserat motstånd (Arbetaren).
-
I Sverige är majoriteten för en könsneutral äktenskapsbalk, men i USA har frågan om äktenskap för homosexuella lett till en politisk strid av dignitet som näst intill delar USA. Över hela USA har konservativa grupper och kyrkor donerat pengar till kampanjen för förbudet. Den kristna högern är en politisk kraft att räkna med i USA. Här i Sverige har vi ju som bekant bara kristdemokraterna och några frikyrkor som är emot en könsneutral äktenskapsbalk, men vi vet också att kristdemokraterna har moderaterna i en rävsax.
-
Det finns även en kampanj mot förbudet. Google är ett företag som visat sitt stöd för kampanjen mot förbudet. Så här uttrycker sig Sergey Brin, en av grundarna till företaget, på Google-bloggen:
-
As an Internet company, Google is an active participant in policy debates surrounding information access, technology and energy. Because our company has a great diversity of people and opinions -- Democrats and Republicans, conservatives and liberals, all religions and no religion, straight and gay -- we do not generally take a position on issues outside of our field, especially not social issues. So when Proposition 8 appeared on the California ballot, it was an unlikely question for Google to take an official company position on.

However, while there are many objections to this proposition -- further government encroachment on personal lives, ambiguously written text -- it is the chilling and discriminatory effect of the proposition on many of our employees that brings Google to publicly oppose Proposition 8. While we respect the strongly-held beliefs that people have on both sides of this argument, we see this fundamentally as an issue of equality. We hope that California voters will vote no on Proposition 8 -- we should not eliminate anyone's fundamental rights, whatever their sexuality, to marry the person they love.
-
Även kända skådespelare stödjer kampanjen mot förbudet. Till exempel har Brad Pitt donerat 100 000 dollar.
-
Här i Sverige väntar vi fortfarande på en proposition om äktenskap från regeringen.
-


No on 8, Los Angeles Times,
Gaylife - Dissecting California's Proposition 8 Against Same-Sex Marriage
Fox & Hounds Daily - 8 Against Prop 8

Inga kommentarer: