Våra husdjur har det bättre än våra äldre

I Sverige är skyddas djuren medelst Djurskyddslagen. I lagen står bland annat att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Djur får inte heller lämnas ensamma hur länge som helst. Minst två gånger per dag ska våra djur tittas till och en vuxen hund ska rastas var sjätte timme på dagtid.
-
I vår äldreomsorg finns det exempel på äldre som får näringsfattig mat, som har liggsår, som inte blir "rastade", får mat för sällan, som inte har någon längre personlig kontakt med någon (till exempel när någon sitter och pratar med dem) och där äldres personliga hygien försummas.
-
Vi skulle inte utsätta våra husdjur för detta!
-
Ett färskt exempel är Socialen på Orust (GT/Expressen). Besparingskonsekvenserna på Orust innebär är att sjukskriven personal inte ersätts den första sjukskrivningsdagen (=O-vik). Följden av "O-vik" beskrivs av Karin Magnusson, verksamhetschefen för Orust Sociala omsorgsförvaltning, i en konsekvensanalys:
-
1. Förskjutning av duschningar vilket innebär att vårdtagare inte får hjälp med personlig service lika ofta.
2. Bortprioritering av städ i såväl lägenheter som ytterområden. Konsekvensen blir att det blir mer tungstädat, ohygieniskt och otrivsamt.
3. Nattfastan (tiden mellan sista måltid på kvällen och första måltid på morgonen) blir längre på grund av att vårdtagarna får komma upp senare på morgonen.
4. Oro hos vårdtagarna när rutinerna blir rubbade.
5. Ökad oro på demensenheterna på grund av att det är färre i personalen på enheten.
6. Mindre aktiviteter och utevistelser för vårdtagarna.
7. Det blir svårt att hinna med inköp av exempelvis hygienartiklar till vårdtagarna.
-
O-vik kan alltså innebära att de äldre inte får duscha på en vecka, de får vara hungriga en längre tid och de får inte komma ut i friska luften.
-
Ska vi verkligen behandla våra äldre på detta vis!? Ska verkligen besparingarna drabba denna utsatta grupp?
-
Om borgarna kunde, skulle de väl införa ättestupan igen i sin iver att sänka skatterna och ge skattelättnader till de rika.

1 kommentar:

GalaXyBloggen sa...

Bra skrivet. Det är precis så det är.

/Mats