Surrogatmödraskap

I flera månader har jag tänkt skriva en motion om surrogatmödraskap, men det har inte blivit av. I Riksdagen skrev Tasso Stafilidis (v) år 2004 en motion om surrogatmödraskap, där han ville att en utredning skulle tillsättas för att utreda frågan om tillåtande av surrogatmödraskap. Förra året skrev folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm en motion där de ansåg att frågan skulle studeras och utredas närmare.
-
På RFSL-kongressen i maj i år klubbades propositionen om surrogatmödraskap igenom: Förutom att RFSL nu börjat arbeta med frågan om surrogatmödraskap finns Föreningen för Surrogatmödraskap, som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap och verkar för införandet av ett reglerat surrogatmödraprogram i Sverige (RFSL).
-
Nu har jag läst socialdemokraten Carina Häggs motion om surrogatmödrar:
-
De som ställer upp som surrogatmammor är vanligen fattiga eller på något annat sätt utsatta kvinnor. Att köpa en kvinnas livmoder strider mot ambitionen om rättvisa och jämlikhet [...] Det är viktigt att vi bestämt tar avstånd från utvecklingen med handel med surrogatmödraskap. Vi har en bestämd uppfattning i vårt land om att kvinnors kroppar inte ska kunna köpas. Det gäller såväl inom vårt land som i utrikespolitiskt. Frågan om surrogatmödrarna, och därmed även om köparen/beställaren, utmanar det som är traditionell god svensk inrikes- och utrikespolitisk linje för jämställdhet och global utveckling [...]
-
Det främsta argumentet som motståndare till surrogatmödraskap framför är att fattiga kvinnor blir utnyttjade. Jag tillstår att frågan om surrogatmödraskap är komplicerad. Det finns många etiska dilemman att ta ställning till. Frågan om surrogatmödraskap måste därför studeras närmare och en statlig utredning bör tillsättas.
-
Det är angeläget att regeringen agerar i frågan så att Sverige slår fast en politisk linje som ska gälla såväl nationellt som i europeiska och övriga internationella kontakter, skriver Hägg i sin motion.
-
Vi kan inte stifta andra länders lagar, lika lite som de kan stifta våra. Är det inte bättre att vi i Sverige tillåter surrogatmödraskap, där lagstiftningen kring surrogatmödraskapet skall vara utformad, så att det inte uppkommer några frågor om "barnavelindustri"? För att citera RFSL: I arbetet med att få en lagstiftning på plats finns det många aspekter kring makt, rättigheter och skyldigheter som måste beaktas för att skydda såväl surrogatmodern, barnet som tillkommer genom surrogatmödraskap samt de föräldrar som önskar ta emot barnen.
-
I vissa länder står valet mellan att svälta eller bli surrogatmamma (eller sälja sin ena njure). I sådana länder bör FN, EU och Sverige vara med och påverka och agera. Att utnyttja fattiga kvinnor i deras redan utsatta situation är vare sig rättvist eller jämlikt, men det gör vi inte medelst ett förbud mot surrogatmödraskap här i Sverige.
-
I Sverige kan vi utforma en lagstiftning som tillåter surrogatmödraskap ur ett moraliskt och feministiskt perspektiv (och som även kan stå som modell för andra länders lagstiftning om surrogatmödraskap). En lagstiftning som vidare skulle minimiera risken för att surrogatmödrar utnyttjas. En lagstiftning som tar hänsyn till såväl surrogatmodern som barnet och de föräldrar som önskar ta emot barnet.
-
Nu ska jag bara förvandla detta inlägg till en motion om surrogatmödraskap.
-

1 kommentar:

Anonym sa...

Galet att vissa ska ta sig rätten att bestämma över andras kroppar. Vill jag göra något med min kropp med pengar så ska samhälle och andra människor ge blanka fan i det. Självklart ska surrogatmödraskap vara tillåtet.