För barnens bästa?

Ett av kristdemokraternas mantra är ”för barnens bästa”. De flesta av oss vill väl barnens bästa? Mantrat används dock av kristdemokraterna, för att berättiga deras åsikt om att homosexuella inte är lämpliga föräldrar, detta ”för barnens bästa”.
-
Att straffa barn har dock inte kristdemokraten Peter Althin något emot. Barn under 15 år som begår brott ska kunna dömas i särskilda barndomstolar. Snatteri skulle med andra ord innebära att en trettonårig hamnar inför en domstol. Nu vill Althin att straffbarhetsåldern, 15 år, som vi har haft sedan 1864, ska utredas.
-
Althin är inspirerad av andra länders barndomstolar. Han är ”rätt imponerad över upplägget” i Australien, Sydafrika och Brasilien. Samtidigt är statistiken dyster. En hög andel av de pojkar och flickor som fälls av en barndomstol fortsätter på den brottsliga banan, och ställs senare inför rätta också i en vanlig domstol , påpekar Peter Althin till SvD.
-
Jaha? Så varför är Althin ”rätt imponerad” av barndomstolar i så fall? Han slår ju knut på sig själv med sina resonemang.
-
För barnens bästa? Yeah right!
-

Inga kommentarer: