Gardasil - en fråga om klass och kön (Del II)

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om vaccin mot livmoderhalscancer och idag har jag läst en intressant debattartikel, skriven av Anne Ludvigsson, vice ordförande S-kvinnor och Eva Andersson, ordförande S-kvinnor Östergötland. Här kommer artikeln i sin helhet:
-
Årets nobelpris i medicin går till upptäckten av HIV och HPV-virus. Upptäckten av HPV-virus som orsak till livmoderhalscancer har resulterat i vaccin som numera, tillsammans med cellprovkontroller, effektivt förebygger de flesta fallen av denna livshotande kvinnosjukdom. Det första vaccinet har nu funnits i två år och sålt i 30 miljoner doser världen över. Men i Sverige är fortfarande bara sex procent av flickor i lämplig ålder vaccinerade.
I Sverige fortsätter HPV-vaccination mot livmoderhalscancer att vara en fråga om information, kunskap och ekonomi. Det relativt lilla antal som runt om i landet påbörjat vaccination och därmed får detta viktiga skydd är i huvudsak tonårsdöttrar i mera välinformerade och välbeställda familjer, boende i välmående stadsdelar.
Tendensen har varit tydlig tidigare, men förstärkts under senaste halvåret ytterligare. Detta är djupt oroande eftersom samhället har ett ansvar att använda sig av nya, effektiva läkemedel och att erbjuda likvärdig sjukvård åt alla medborgare. Dessa regionala och lokala skillnader är för oss S-kvinnor oacceptabla.
Ojämlikheten mellan de som genom vaccinering kan skydda sig mot en dödlig sjukdom och de som inte känner till möjligheten eller inte har råd att utnyttja den befäster det missförhållande som nu råder i kampen mot livmoderhalscancer. Samtidigt visar Socialstyrelsen i sin årliga rapport över hälso- och sjukvården att var femte kvinna, framför allt låginkomsttagare och invandrare uteblir från de regelbundna cellprovskontrollerna. Cellprovskontroller utgör tillsammans med HPV-vaccination ett effektivt vapen mot livmoderhalscancer.
Belysande exempel på den pågående orättvisan kring HPV-vaccinationen kan hämtas från en rad kommuner. I Malmö har 791 doser (en vaccination omfattar tre doser) sålts i stadsdelen Limhamn, medan antalet sålda doser i Rosengård är 19. I Göteborg har 226 doser sålts i Askim och 32 doser i Angered. I Stockholm råder motsvarande snedfördelning, 1738 doser sålda i Täby jämfört med 11 i Rinkeby.
I vårt eget län, Östergötland har 4,84 % av flickor mellan 11-20 år vaccinerats jämfört med 9,3 procent i Stockholms län, siffrorna för riket är 6,34 %.
I fler än 100 länder världen över vaccineras nu flickor och unga kvinnor med detta första vaccin, som inte bara kan skydda mot livmoderhalscancer och förstadier till cancer i vulva och slida utan också mot kondylom. HPV-vaccination rekommenderas av läkemedelsmyndigheterna i 18 av de 19 europeiska länder där detta vaccin saluförs. Vaccinationen kommer enligt planerna att bekostas av samhället helt eller delvis i 14 av dessa länder
I Sverige dröjer införandet av HPV-vaccinet i vaccinationsprogrammet. Här får föräldrarna själva betala kostnaderna. Här får inte alla flickor i grundskolans femte- eller sjätteklass tillgång till detta skydd genom samhällets försorg. Det får t.ex. alla 10-13 åriga flickor i Danmark från och med 1 januari nästa år. Också i Norge finns HPV-vaccination för alla 12-åriga flickor upptagen i regeringens budget för 2009. Men i Sverige händer inget, regeringen är passiv.
Sverige ger nobelpris för upptäckten av HPV-virus. Man påtalar att upptäckten numera omsatts i vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer, men inför inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Varför är Sveriges regering så senfärdig trots Socialstyrelsens rekommendation om att HPV-vaccinet ska införas i vaccinationsprogrammet för alla flickor i grundskolans femte- och sjätteklass? Varför dras vaccinfrågan i långbänk trots att ingen av remissinstanserna har gått emot Socialstyrelsens förslag?

Sverige ger nobelpris för upptäckten av HPV-virus. Man påtalar att upptäckten numera omsatts i vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer, men inför inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Varför är Sveriges regering så senfärdig trots Socialstyrelsens rekommendation om att HPV-vaccinet ska införas i vaccinationsprogrammet för alla flickor i grundskolans femte- och sjätteklass? Varför dras vaccinfrågan i långbänk trots att ingen av remissinstanserna har gått emot Socialstyrelsens förslag?

Vi S-kvinnor efterlyser ett snabbt beslut om allmän HPV-vaccination. I Sverige dör en kvinna varannan dag i livmoderhalscancer. Det går nu att effektivt motverka denna livshotande sjukdom. Att använda vaccin får inte bli en klassfråga.

Anne Ludvigsson
Vice ordförande S-kvinnor
Eva Andersson
Ordförande S-kvinnor Östergötland
-

Inga kommentarer: