Idrottsrörelsen suger när det gäller jämställdhet

JämO har granskat 18 idrottsförbund och endast ett förbund lever någorlunda upp till lagens krav. Vi har alltså idrottsförbund här i Sverige som bryter mot lagen om jämställdhet. Det är skrämmande anser jag.
-
Granskningen visar att merparten av arbetsgivarna inte har bedrivit sitt jämställdhetsarbete på det aktiva och målorienterade sätt som är lagstiftarens avsikt. Det ligger nära till hands att ifrågasätta om det bedrivits något aktivt och planmässigt jämställdhetsarbete över huvud taget hos vissa av arbetsgivarna. Särskilt anmärkningsvärd var den fullständiga brist på intresse eller ens förståelse för jämställdhetsarbetet som en del arbetsgivare visade under granskningens gång, skriver Anne-Marie Bergström, jämställdhetsombudsman, på DN/Debatt.
-
Läs även SCB:s bok På tal om kvinnor och män. Lathund om Jämställdhet.
-
(Bild: JämO)

Inga kommentarer: