Strand till de rika

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.
-
Sverige har världens hårdaste strandskyddslagstiftning. För mig är det en självklarhet att det förhåller sig så. Denna lag hindrar nämligen exploatering av våra stränder och behövs för att trygga allemansrätten. Den är även till för att rädda hotade växter och djur.
-
Jag blir illa berörd när jag läser om Grötskär (DN). Några tjänstemän från Länsstyrelsen åkte ut med båt för att titta på en vik där markägaren ansökt om att få muddra för att komma in med sin segelbåt. Väl framme såg de att delar av den lilla öns hällmark hade sprängts bort för att ge plats åt ett 230 kvadratmeter stort hus. Haninge kommun hade gett markägaren dispens från 7 kap. 13-18 §§ i Miljöbalken (det vill säga strandskyddslagen).
-
Har man köpt en tomt ska man kunna använda sig av den, äganderätten är viktig, säger Kjell Jansson, kommunalråd i Norrtälje (m) och får medhåll av Erik Pettersson (m), byggnadsnämndens ordförande i Värmdö.
-
Har man köpt en tomt har man också ett ansvar. Var det rätt av markägaren att spränga bort hällmark för ett gigantiskt hus?
-
Miljöminister Andreas Carlgren (c) förbereder just nu nya regler om att urholka det strandskydd som funnits i decennier.
-
DN Debatt idag kommer företrädare för sex folkrörelser med skarp kritik mot miljöminister Carlgrens förslag till ny strandskyddslag. I artikeln framgår det att endast en av fem svenskar vill minska strandskyddet.
-
Det nuvarande förslaget innebär att många populära bad- och fiskeplatser kommer att försvinna över hela landet. Det kommer att bli svårare att komma ner till vattnet för skridskoåkare och kanotister. Ännu fler fina ankringsplatser, vandringsleder och tältplatser kommer att försvinna, liksom många livsmiljöer för hotade eller missgynnade växt- och djurarter. Vi är uppskakade över att regeringen vill utarma en så självklar del av den svenska allemansrätten, djupt förankrad hos den svenska allmänheten.
-
Precis som fallet är med utförsäljningen av allmännyttan, så handlar urvattningen av strandskyddet om ideologi. Det finns inget stöd hos allmänheten, men var så säkra på att vi kommer att få en ny lag på bekostnad av allemansrätten och växt- och djurlivet.
-
För de välbärgade här i landet måste ju få bygga gigantiska hus med havsutsikt och de rika måste ju få ha privata hamnar till sina segelbåtar. De rika måste framför allt skyddas från oss andra. De måste få kunna bada och fiska i fred. De måste få ha sina privata stränder utan att vi andra kommer klampandes och vill nyttja samma strand.
-
Vi människor äger inte jorden. Vi har den bara till låns.
-
Some day the Earth will weep, She will beg for Her life, She will cry with tears of blood. You will make a choice, if you will help her or let her die, and when She dies, you too, will die.

John Hollow Horn, Oglala Lakota, 1932
-
(bilden tagen från Naturskyddsföreningen)

1 kommentar:

Anonym sa...

Givetvis kan vi inte röra oss fritt bland sk vanligt folk, det går bra i många andra länder men i Sverige är det förknippat med direkt livsfara för en välbärgad person att röra sig offentligt. En av de främsta anledningarna till att det har blivit så är att socialdemokraterna i decennier har närt de sämsta sidorna hos människorna i detta land. Ingen annanstans på denna jord förekommer samma mått av avund, misstänksamhet och ibland rent förakt mot framgångsrika människor. Detta tar sig tyvärr uttryck i dödshot och andra otrevligheter som gör att företagsledare och andra tvingas fjärma sig från resten av befolkningen.

Om du bara visste hur pass mycket det kostar på att vara en offentlig, "rik" person i Sverige. Inte nog med att folket hatar och föraktar en, staten finner även för gott att publicera ens tillgångar offentligt, vilket är en veritabel utpressningskalender för kriminella organisationer.

Offentliga badstränder är trevligt och fyller en klar funktion i samhället. Ett allmänt förbud mot att bebygga våra kustlinjer är däremot bara ett uttryck för småaktig missunnsamhet. Är det något fel på att vara rik?