Nu startar Kulturrådslaget

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så hölls en presskonferens på 68:an idag om det nya rådslaget Kultur:
-
Socialdemokraterna startar nu ett nytt rådslag för att utveckla och kraftsamla kring ett politikområde. Denna gång är det kulturen som står i centrum. Partisekreteraren Marita Ulvskog och kulturpolitiske talespersonen Margareta Israelsson leder arbetet:
- Vi socialdemokrater kommer under kommande mandatperiod att prioritera kulturen. Redan nu startar vi därför ett rådslag öppet för alla, för de kulturellt yrkesverksamma, för den kulturintresserade allmänheten och för våra medlemmar. Syftet med rådslaget är att debattera och genomlysa kulturområdet och lägga en grund för en kulturpolitik för framtiden, säger Marita Ulvskog.
- Kultur är inte bara underhållning och får inte överlåtas till att styras av kommersiella krafter. Kultur är fundamentet som vårt samhällsbygge vilar på. Den moderatstyrda regeringen har fullständigt misslyckats med att synlig- och tillgängliggöra kulturen. De få besked regeringen har gett på området väcker stark oro. Endast små resurser läggs på att öka tillgängligheten. De kulturverksammas villkor i arbetslivet försämras. Och kommersiella krafter ska få styra inriktningen på politiken. Vi behöver ett bättre alternativ för en levande och tillgänglig kultur i Sverige, säger Margareta Israelsson.
-
Kulturrådslaget pågår mellan den 20 oktober och den 12 december. Den 21 november bjuder Mona Sahlin och kulturrådslaget in till en Samling för Kulturen i Riksdagen – då kulturverksamma och ledande partiföreträdare möts för att diskutera en framtida kulturpolitik.
-
Rådslag Kultur
S-kultur - Bloggen om socialdemokraternas kulturrådslag

Inga kommentarer: