Ett manifest för kristen vänster

[...] tron övertygar oss om att människan är en gemenskapsvarelse, att varje människa ofrånkomligen är beroende av andra människor. Först när var och en ser sig själv och andra som unika individer beroende av varandra kan samhället omdanas i en riktning där människans frihet inte står i motsättning till jämlikhet och solidaritet.
-
Medlemmar i Broderskapsrörelsen (däribland Anna Ardin) har på SvD Brännpunkt publicerat sitt manifest för en kristen vänster. Det är ett manifest som inkluderar i motsats till kristen höger som vill (och försöker) exkludera. Vad sägs om dessa 10 konkreta punkter i manifestet:
-
1. Rätten till förlåtelse och upprättelse. Varje människa har rätt till en ny chans. Vi utmanar ­högerns ta dig i kragen-politik.
2. Att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att bestämma över samhället, sin kropp och sitt liv. Sverige är inte ett jämställt samhälle.
3. Ett öppet Europa, dit männi­skor kan flytta för att arbeta och studera och där den som söker skydd undan förföljelse garanteras en fristad. Vi protesterar mot planerna på att göra det svårare för familjer att återförenas i Sverige.
4. Bekämpa islamfobi och rädslan för att prata om religion. Vi söker aktivt samarbete med ­andra ­troende, deras samfund och organisationer. Förra året skapade vi ett nätverk för socialdemokrater också med annan tro.
5. Ökade insatser för global utveckling – ett generöst bistånd – men också radikala förändringar för rättvis handel och mer jämbördiga villkor i samarbetet med fattiga länder.
6. En restriktiv vapenexport från både Sverige och EU. Vi har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för Sveriges framtida handel med krigsmateriel.
7. Fred i Mellanöstern – genom ­dialog, försvar av folkrätten och en tvåstatslösning. Vi har ett långt samarbete med det civila samhället i Gaza.
8. En snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Miljö­förstöring och klimatförändringar drabbar fattiga värst. Sverige ska gå före i omställningen.
9. All kärlek är bra kärlek. Vi ­erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.
10. Ett rakryggat försvar av folkrätt och mänskliga rättigheter. Förslaget från socialdemokraternas rådslag att försvaga folkrätten är vi emot. Det kan sänka tröskeln för militär våldsanvändning.
-
Författarna skriver också: Även vårt socialdemokratiska moderparti är med sin tid. Dokumentet ”Politik och religion” från rådslagsgruppen ”Vår värld” visar på en förståelse för religionens betydelse bortom individen på ett sätt som inget annat parti förmår visa upp. Tyvärr kan jag inte hitta dokumentet på hemsidan.
-
Bloggat på samma ämne: Trottens betraktelser

Inga kommentarer: