Ingen ska behöva bli utförsäkrad och hänvisas att leva på socialbidrag

I dagens debatt med Veronica Palm i P1 Morgon (lyssna på inslaget här) hänvisade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till rådslaget Välfärds förslag om parternas ansvar för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Husmark Pehrsson sade att Veronica Palm far med osanning i inslaget, men det är socialförsäkringsministern själv som ljög. Några fakta kring Välfärdsrådslaget:
-
- Välfärdsrådslaget föreslår inte någon bortre gräns för rätt till sjukersättning. Rådslaget är tvärtom starkt kritiska till regeringens stupstock i försäkringen som nu innebär att sjukskrivna utförsäkras och riskerar avskedas och hänvisas till socialbidrag för sin försörjning. Rådslaget skriver uttryckligen i sin rapport; ”Ingen ska behöva bli utförsäkrad och hänvisas att leva på socialbidrag”
-
-Rådslagets förslag innebär att engagera parterna på arbetsmarknaden för rehabilitering och aktiva insatser för de långtidssjukskrivna som är anställda. Rådslaget vill skapa ekonomiska stimulanser för att få heltäckande omställningsavtal som innebär resurser för rehabilitering, omskolning och rätt pröva nytt arbete. Regeringen gör tvärtom. Man nedmonterar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering.
-
-Rådslaget föreslår ingen tidsgräns för rätt till rehabilitering och aktiva insatser. Tvärtom vill rådslaget stärka den enskildes rätt till insatser som ger förutsättningar att komma vidare och tillbaka till arbete. Om fack och arbetsgivare är överens om att alla insatser har prövats inom ramen för omställningsavtalet - på arbetsplatsen eller via andra arbetsgivare - och det ändå är omöjligt att få ett ordinarie arbete måste andra aktiva insatser träda in. Det är samhällets ansvar.
-
Informationen har jag fått av Johan Holmgren, via mejl, som bloggar på S-buzz.

Inga kommentarer: