Storsinta?!

Vi gick till baren och fick ett glas gratis champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu börja' skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand.Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt. Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spela' fartygsorkestern "Närmare Gud till Dig"- Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för vår tid. Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!
Mikael Wiehe, Titanic

-
I fredags bloggade jag om Elisabeth Strandlunds utspel i Dagen. I fredags hade även Världen idag en ledare om "homodebatten" (som jag turligt nog missade, annars hade fredagens blogginlägg blivit alldeles för långt). Här kommer dock ett utdrag ur ledaren:
-
En svårighet som väckelsekristna har haft i den infekterade homodebatten är att man framstår som kärlekslösa. När de som valt att leva homosexuellt och när de som stöder homosexuellas rättigheter i samhället argumenterar, så hänvisar de nästan alltid till just kärleksbegreppet. ”Vi två vuxna älskar varandra och vad kan hindra oss att få leva ut den kärleken helt och fullt?”. Det har varit svårt att riktigt bemöta den frågan. När man hänvisar till statistik, som visar att relationerna spricker oftare i gaymiljöer och att antalet partners är så många fler i den miljön, vilket skulle bevisa att kärlek är tydligen en ganska bräcklig grund att bygga en homosexuell relation på, förbigås det ofta med tystnad.När gayvärlden försvarat sin livsstil, har man gjort det genom att säga ”för kärlekens skull” och när väckelsekristna inte accepterat livsstilen, så har man inte så sällan fått höra, att de varit dömande och fariseiska.
-
Valt att leva som homosexuella? Relationer som spricker oftare i gaymiljöer och antalet partners är så många fler i den miljön???
-
Turligt nog så kan jag vända mig till bloggen Antigayretorik och Tor Billgren som skriver ett bra inlägg om detta.
-
Bloggaren Björn Fridén tipsade mig om en debattartikel på Politikerbloggen, skriven av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) - Var mer storsinta i segerns stund, RFSL:
-
RFSL och andra har i detta läge att välja mellan två saker; antingen kan man ta hem en stor seger efter decennier av kamp, den civilrättsliga lagstiftningen likställer äntligen helt och fullt sam- och särkönade förhållanden. Och man kan vara generös nog att acceptera att beteckningen äktenskap inte används i lagstiftningen, eftersom den per definition har begränsningar och av respekt för andra människors känslor i detta.
-
Återigen vänder jag mig till bloggen Antigayretorik och inlägget Kampen mot homoäktenskap saknar trovärdighet:
-
Den konservativa kristenheten gör nu en sista insats för att bevara den särlagstiftning som de gjorde allt för att förhindra 1994. Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot och Världen Idag-krönikör, tycker att RFSL ska visa storsinthet så här i "segerns stund", och hänvisar med patosargumentation till tradition och respekt för dem som fortsatt vill exkludera homosexuella ur äktenskapsbalken. Den tidning Danielsson skriver krönikor för utmålar RFSL som en brottslig organisation med en pedofil agenda, och han tycker att RFSL ska vara lite bussiga... Tjänare...
-
I samma inlägg skriver Billgren även om Lennart Sacredéus (kd) motion Moderniserad partnerskapslag och bevarad äktenskapsbalk:
-
Jag vill inte raljera över Lennart Sacredéus, men han gör det sannerligen inte lätt för sig. Genomgående i motionen använder han begreppet "homosexuell livsstil", istället för homosexuella eller homosexualitet. Det är som att i en motion om religionsfrihet ersätta orden kristendom, islam och judendom, med vidskepelse. Frågan är om det hade setts som en utsträckt hand... Jag förundras ständigt över att den konservativa kristenheten tror sig ha förtroende att föra opinion i homorelaterade frågor. Men så länge de inte gör upp med sitt komprometterande bagage och mörka förflutna i homofrågan, så kommer självklart ingen att lyssna på dem. Det är väl ganska självklart?Hur ska man kunna ta kristdemokratisk argumentation på allvar, samtidigt som en grupp kd-företrädare på en officiell hemsida reducerar äktenskapsfrågan till ett "spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"? Och varför skulle man för en sekund lyssna på t.ex. Tuve Skånbergs argument i äktenskapsfrågan, så länge han inte tydligt tar avstånd från sin tidigare redovisade syn på homosexuella relationer som "tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier"? Hur kan en man som har uttalat sig så tro att han hans synpunkter på homosexualitet är relevanta i en civiliserad debatt? Hur naiv får man bli?
-
Med de lögner, ordval, påståenden et cetera som motståndarna har lagt fram som skäl för att inte göra äktenskapsbalken könsneutral, har de underminerat sin roll som opinionsbildare (och det har naturligtvis Billgren också skrivit ett inlägg om). Hur många utspel från motståndarna ska vi få se, innan de inser att slaget är förlorat? Motståndarna får mig att tänka på "Bagdad Bob" som, även när han visste att amerikanarna var på väg in i Bagdad, sade att det inte förhöll sig så:

By the way... så skriver Alliansfritt Sverige ett intressant inlägg om ett dokument som Björn har hittat på Kristdemokraterna i Svenska kyrkans hemsida - "Homosexfrågan" handlar om "vuxnas behov av att legitimera sina perversioner"

Inga kommentarer: