Ny rapport från Statens folkhälsoinstitut

För några år sedan publicerade Statens folkhälsoinstitut rapporten Hälsa på lika villkor?, där fokus främst låg på homosexuella och bisexuellas hälsa och livsvillkor (om än att "T" var med på ett hörn). Nu har Statens folkhälsoinstitut kommit ut med en ny rapport: Vem får man vara i vårt samhälle? och fokus är nu på transpersoners psykiska hälsa och livssituation:
-
Psykisk ohälsa är vanligare bland transpersoner jämfört med homo- och bisexuella. Och den psykiska hälsan beror i hög grad på hur transpersoner respekteras och accepteras i sociala relationer. Det visar en ny kunskapssammanställning på området. Rapporten Vem får man vara i vårt samhälle? har fokus på manlig transvestism och transsexualism, där den största delen av forskningen kring transpersoner finns.
Statens folkhälsoinstitut har tidigare konstaterat att transpersoner som grupp har en sämre psykosocial situation och psykisk hälsa jämfört med homo- och bisexuella, som i sin tur skattar sin hälsosituation som sämre än den övriga befolkningen. Psykisk ohälsa har ofta ett samband med utanförskap och diskriminering – något som drabbar många transpersoner.
-

Inga kommentarer: