UD:s landrapporter måste kvalitetssäkras

"De homosexuellas situation är idag mycket lite känd"
-
Idag publicerades en rapport, där RFSL har granskat UD:s landrapporter. Det är skrämmande läsning:
-
Landrapporternas bristfälliga och ibland felaktiga och vilseledande information har enligt RFSL:s mening fått allvarliga konsekvenser för enskilda som avvisats till länder där homosexuella handlingar är förbjudet enligt lag. En kvalitetssäkring kräver att regeringen sätter upp tydliga kriterier för vad en utlandsmyndighet måste vidta för åtgärder för att innehållet i ambassadernas rapportering ska hålla hög kvalitet och inte bygga på enskilda tjänstemäns bristfälliga slutsatser.
-
Betänk att du är en hbt-person som söker asyl i Sverige och så har en klåpare till tjänsteman från UD skrivit en landrapport som inte tar med hbt-personers situation i det land du kommer ifrån. På grund av denna landrapport, skickas du tillbaka till ditt hemland och du vet vad som väntar dig där.
-
Igår publicerade Politikerbloggen en blocköverskridande debattartikel. Artikelförfattarna tar specifikt upp landrapporten från Irak:
-
Punkt 17 i varje landrapport handlar om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Tyvärr är informationen under punkt 17 ofta mycket bristfällig och ibland även felaktig, något som ofta får förödande konsekvenser för hbt-personer som söker asyl i Sverige.

Landrapporten från Irak är särskilt anmärkningsvärd. Det är från den som det inledande citatet [se citat ovan i mitt blogginlägg] om att homosexuellas situation i landet idag är mycket lite känd är hämtat. Men när rapporten skrevs var det välkänt genom rapportering i media och larmrapporter från människorättsorganisationer att islamistiska miliser sytematiskt mördar hbt-personer i landet.
-
En av larmrapporten stod Human Rights Watch för - They Want Us Exterminated -Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq. Den 67-sidiga rapporten redogör för den irakiska militärens systematiska dödande av män som misstänks vara homosexuella eller inte är "tillräckligt manliga". Kidnappningar och tortyr förekommer också. Mördandet av homosexuella i Irak har pågått i flera år. De irakiska myndigheterna blundar för detta och gör ingenting.
-
Även efter Human Rights Watchs rapport, fortsatte Sverige att utvisa hbt-personer till Irak. De homosexuellas situation är idag mycket lite känd? Mein Gott! RFSL:s krav är inte orimliga i detta sammanhang:

- Att UD tar till sig RFSL:s kritik och eftersöker förstahandsinformation från hbt-personer, samt att man systematiskt kontaktar relevanta inhemska och internationella organisationer för att råda bot på landrapporternas anmärkningsvärda kunskapsluckor.
- Att rapporterna tar upp hur lagen tillämpas i praktiken och vilka följder den får, inte bara hur lagen ser ut. Saknas sådan kunskap ska det anges tydligt i rapporten.
- Att man systematiskt följer upp brottsrubriceringar om våldtäkt samt sexuellt utnyttjande av minderåriga när det syftar på homosexuella män, bl.a. genom att man aktivt tar kontakt med andra källor än statsföreträdarna i de aktuella fallen för att kritiskt granska brottsrubriceringens giltighet.
- Att hatbrott i nära relationer, så kallade hedersbrott mot hbt-personer, blir belyst grundligare i landrapporterna.
- Att hbt-kvinnors situation blir belyst grundligare i landrapporterna, med särskilt fokus på hatbrott inom familjen och övergrepp av myndighetsutövare.
- Att UD bygger sina slutsatser på kunskap kring kulturella sedvänjor i det aktuella landet så att inte västerländska feltolkningar leder till att situationen för hbt-personer allvarligt feltolkas.

-
Mitt öppna brev till utrikesminister Carl Bildt, som jag skrev för ett bra tag sedan (och inte fått något svar på), känns lika relevant idag som när jag skrev det. Bildt - varför är du så tyst när det kommer till hbt-personer fri- och rättigheter?
-

Inga kommentarer: