Hälsa är en klassfråga i Moderaternas Sverige

“Ojämlikhet i ekonomiska resurser bidrar till ojämlikhet i hälsa. Omfördelning av ekonomiska resurser påverkar graden av ojämlikhet i hälsa. Betänk följande: Decennierna före finanskrisen såg vi en gigantisk global omfördelning av inkomster, som av allt att döma fortsätter. Samtidigt, från 1985, ökar skillnaderna i hälsa (mätt som förväntad livslängd) mellan världens länder. Även inom länder sker en sådan långsiktig ökning. Det gäller också i Sverige där män och kvinnor med universitetsutbildning nu lever fem år längre än de med grundskola; en skillnad som växt oavbrutet under tre decennier. Har dessa två tendenser till ökad ojämlikhet något samband?” (Denny Vågerö)

Jag har läst boken Jämlikhetsanden - Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Det är en av de viktigaste böckerna som skrivits och jag rekommenderar den varmt.

Precis som Ulrika Falk skriver, så får vi idag ytterligare ett perspektiv på boken genom läsning av SvD Brännpunkt. I artikeln redovisar Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi, nya siffor över dödsrisker i den svenska befolkningen efter inkomst och förmögenhet. Risken att dö är högst för de med lägst inkomst eller förmögenhet för att sedan sjunka steg för steg med högre inkomst eller förmögenhet. Vågerö menar att en omfördelning av inkomster (mätt i genomsnitt) ökar folkhälsan.

Återigen visar det sig att jämlikhet lönar sig för alla.

Läs även Marika Lindgren Åsbrinks inlägg Skattebetalarnas förening visar att jämlikhet är bra!, Två stopp med t-banan – två års kortare liv och "Livslängd en klassfråga i borgarnas Sverige".
Peter Andersson, Emil Broberg, Anders Svensson och Stefan Wikén har också skrivit om debattartikeln.

2 kommentarer:

Olle sa...

Med tanke på att män har betydligt kortare livslängd än kvinnor så kan man ju undra om det inte även är en könsfråga. Att män är underställda kvinnor och i realiteten inte har lika mycket inkomster, makt och resurser som kvinnor har. Undrar just var feministerna säger om detta?

Alexandra Einerstam sa...

Män underställda kvinnor Olle? You must be joking.