Regeringens förändringar i LAS strider mot EU-rätten

LO-tidningen skriver idag om att EU-kommissionen har startat en rättslig process mot Sverige med anledning av de försämringar i Lagen om anställningsskydd som den borgerliga regeringen drev igenom 2007. Förändringarna innebär att arbetsgivare kan låta arbetstagare växla mellan olika former av visstidsanställningar i upp till fyra års tid, och på så sätt kringgå anställningsskyddet i LAS. TCO har anmält saken till EU-kommissionen, som menar att detta strider mot EU-rättens krav på att motverka missbruk av visstidsanställningar.

Åsa Einerstam

Inga kommentarer: