SD:s syn på familj, sexualitet och jämställdhet


Inte för att jag förlitar mig på opinionsmätningar, jag föredrar som bekant att opinionsbilda. Men i en och annan mätning har dock så många tillfrågade svarat att de tänker rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet i år, att SD passerar fyraprocentsspärren. Idag skriver Åsa Regnér (generalsekreterare för RFSU) och Mats Wingborg (medförfattare till boken Slaget om svenskheten, som han skrev tillsammans med Anna-Lena Lodenius) en debattartikel i Aftonbladet om SD:s syn på familj, sexualitet och jämställdhet. Artikelförfattarna radar upp en rad exempel:

SD kräver som enda parti att abort efter graviditetsvecka 12 ska förbjudas. I dag har kvinnor i Sverige rätt att göra abort fram till utgången av 18:e veckan, och samliga partier i riksdagen står bakom den lagen.

SD bedriver en hetspolitik mot homosexuella. I partiorganet SD-Kuriren har partisekreteraren Björn Söder hävdat att en ”normalisering” av hbt-personer kommer att leda till att vi börjar acceptera tidelag och pedofili.

SD motsätter sig i linje med detta homosexuellas möjlighet­ att gifta sig och att adoptera barn.

I Radio SD som kan laddas ner är ett återkommande tema att ”könsrollerna är något nedärvt från födseln”.

SD:s arbetsmarknadspolitiske talesperson Per Björklund har vid flera tillfällen hävdat att det framtida behovet av arbetskraft inte ska lösas genom invandring, utan genom att svenska kvinnor föder fler barn.

Riksdagskandidaten Margareta Sandstedt, en av SD:s talespersoner i familjefrågor, anklagar på sin hemsida feminister för att ha åstadkommit ”den mest omfattande slakten på varaktiga och sunda relationer”. Hon tillägger: ”Ändå får jämlikhetsivrarna inte nog av sin själsliga massaker. De är berusade av blod”.

SD är inte bara ett antifeministiskt parti, SD är också Sveriges i särklass mest mansdominerande parti. I det verkställande utskottet finns ingen kvinna och har aldrig funnits någon kvinna. I Landskrona och Karlskrona, de två kommuner där SD har flest kommunala mandat, har partiet sammantaget 20 kommunfullmäktigeledamöter, 19 av dessa är män.


Vill vi verkligen ha ett parti, med ovanstående åsikter, i Sveriges riksdag? Vi vill ha partier i riksdagen som har ledstjärnan alla människors lika värde och lika rätt.

Inga kommentarer: