Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt (Del IV)

BACKLASH Om "kvinnotjusaren" Reinfeldt har jag, som rubriken avslöjar, skrivit om tidigare. Från och med i januari i år har vi sett en rad utspel från Moderaterna vad beträffar jämställdhet. Eftersom det har varit så tyst från regeringen Reinfeldt, vad beträffar, jämställdhet, kan de senaste utspelen te sig positiva för en feminist som jag själv.

Det finns dock ett aber - från Moderaternas sida är det endast ord och inte handling. Visst går det att svänga sig med ord som könsmaktsordning, jämställdhet, trygghetsreform et cetera, men det haltar betänkligt, då den förda politiken från Rosenbad, visat sig vara en riktig backlash för just kvinnorna.

Regeringen Reinfelds skattesänkarpolitik är inte jämställdhetspolitik. Männen har gynnats på bekostnad av kvinnorna. 60 procent av regeringens skattesänkningar på närmare 100 miljarder kronor har gått till de 10 procent rikaste i vårt land (av vilka en absolut majoritet är män). Det är vidare nedrustningen av socialförsäkringarna som betalar borgarnas skattesänkningar. Lägg till en urholkad ekonomi för resten av den offentliga välfärden, vårdnadsbidraget, en misslyckad jobbpolitik, motståndet mot rätt till heltid (deltid en möjlighet) och motståndet till en individualiserad föräldraförsäkring. De facto är den politik som alliansen driver en backlash för just kvinnor. Det är då rakt ingen jämställdhetspolitik som Moderaterna förespråkar, utan snarare manspolitik

En sammanställning som LO har gjort, visar vidare att det är framförallt kvinnor och låginkomsttagare med tunga jobb som utförsäkras från sjukförsäkringen.

– De som drabbas av försämringarna i sjukförsäkringen är så uppenbart arbetarklassens kvinnor. Jag kan se dem framför mig. Jag vet att det är väldigt många som har haft ett hårt jobb och som har drabbat av belastningsskador och annat och som inte har fått en chans att komma tillbaka. Arbetsmiljön är dålig. Det är tunga lyft. Det brister i rehabiliteringen. Sedan åker de ut utan individuell bedömning, säger Wanja Lundby-Wedin till SR/Ekot.

Det är dags för en rödgrön regering!

Alliansfritt Sverige, Johan Westerholm, Katrine Kielos , Sydsvenskan och Ulrika Falk har skrivit på samma tema.

Inga kommentarer: