Nordiska journalister, kommunikatörer, PR-konsulter och användandet av sociala medier

1 847 nordiska journalister, kommunikatörer och PR-konsulter har svarat på Cisions enkät om hur de använder sociala medier. Alexander Mason har valt ut några "godbitar":

Bloggar
42 procent av de svenska journalisterna läser bloggar dagligen. I Danmark är siffran 26 procent, i Norge 19 procent och i Finland 16 procent.
Bland de svenska informatörerna läser 62 procent bloggar varje vecka eller oftare. Motsvarande siffra för Danmark är 47, för Norge 58 procent och Finland 73 procent.

Twitter
56 procent av de nordiska PR-konsulterna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare.
41 procent av de nordiska journalisterna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare.
32 procent av de nordiska informatörerna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare.
Bland PR-konsulterna är det 19 procent som även uppdaterar Twitter för sina kunders räkning. Men framförallt uppmuntrar PR-konsulter kunderna att själva twittra (53 procent).

Wikipedia
92 procent av de svenska journalisterna använder Wikipedia i sitt arbete. Även i Norge är användande 92 procent. Mostvarande siffra i Finland och Danmark är 85 procent.

Wikipedia är en encyklopedi på nätet med öppet innehåll. Alla användare kan lägga till, ändra och rätta texterna i Wikipedias artiklar. 92 procent av de svenska journalisterna använder Wikipedia i sitt arbete, men hur är det egentligen med Wikipedias tillförlitlighet? Är det positivt att journalister hämtar information från just Wikipedia?

Här kan du ladda ner hela Cisions rapport.
P.S. Naturligvis har Wikipedia en sida som just handlar om Wikipedias tillförlitlighet.
Foto: ETC

Inga kommentarer: